Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hva er Agenda 30?

3 Likes
2 Likes

Og den nye, globale erstatningen for demokrati som styringsform er føre var-prinsippet, slik det er definert av FN:
Når beslutningsgrunnlaget ikke er vitenskapelige bevis, skal avgjørelsen baseres på moral.
Sånn som Erna styrer koronakrisen.
Hvis avgjørelser skal fattes demokratisk, må du blande inn både befolkning og politikk og det er ikke gjennomførbart på globalt nivå.
Når du styrer etter føre var-prinsippet, trenger du ikke en eneste politiker og ikke et eneste demokratisk valg. Veldig effektivt når alternativet er polsk riksdag i FN.

4 Likes

Nemlig. Sånn vil fremtiden se ut. En regjering for hele verden er løsningen de har planlagt. Hvorfor forstyrre folk med uvesentligheter slik som demokrati som jo vil innebære at folk skal få lov å si sin mening.

2 Likes

Blir bare krangel av sånt. Alle styreformer fungerer feilfritt, helt til du befolkningen blander seg inn.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.