Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hunter Bidens korrupte affærer i Ukraina

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/hunter-bidens-korrupte-affaerer-i-ukraina/

Joe Bidens sønn Hunter Biden er fortsatt i søkelyset for sine korrupte forbindelser i Ukraina. I USA har Senatets Homeland Security and Governmental Affairs Committee gjennomført en undersøkelse av Hunter Bidens forhold til det ukrainske gasselskapet Burisma der den unge Biden ble utnevnt til styremedlem. Deres rapport avdekker en rekke svært kritikkverdige forhold der Hunter…

6 Likes

Steigans artikkel er et fattig forsøk på:

  1. å definere Ukraina som et land styrt av amerikanske interesser.
  2. Å så ytteligere tvil om Joe Bidens legitimitet som president-kandidat.

Steigans karakteristikk av amerikansk politikk kan andre vurdere bedre enn meg. Men når Steigan skriver: “Biden-familiens forbindelser i Ukraina er direkte knyttet til USAs rolle i statskuppet i landet 22. februar 2014 og etterspillet til kuppet”, så vitner dette igjen om total mangel på kunnskap om det Ukrainske samfunn, politikk og styresett.

Ukrainas tidligere statsadvokat (Prosecutor General Ruslan Ryabochapka) foretok ulike granskninger av Hunter Bidens rolle i Burismas ulovlige transaksjoner, og fant ut at disse utelukkende ble foretatt av selskapets eier Mykola Zlochevsky. Hunter Biden hadde ingen delaktighet i disse. Når Homeland Security-rapporten indikerer bestikkelser til Hunter Biden, er dette bestikkelser fra offentlige kilder i Russland og Kina, ikke fra Ukrainske oligarker. Statsadvokaten i Ukraina hadde derfor ingen mulighet for å avdekke disse korrupte handlinger. Dersom Steigan hadde vært interessert i selve korrupsjonssaken, burde han i det minste stille spørsmål ved hensikten av denne korrupsjon fra Russland og Kinas side.
Til slutt: jeg kan forsikre Steigan og hans kommentar-korps om at Amerikanske myndigheter (samt NATO og EU) ikke har noen som helst innflytelse over Ukraina, utover den militære og økonomiske støtte som Ukraina selv har bedt om for å demme opp for ytterligere russisk imperialisme (gjennom direkte krigføring, hybrid krigføring og terror-finansiering på Ukrainsk jord)

Hei Olaf!
Tror du hovedgrunnen til Burismas ansettelse av Hunter Biden, ikke var på grunn av hans sterke bånd til det hvite hus?

1 Like

Du har sikkert rett i at Burismas eier satte Biden inn i styret på grunn av hans nettverk. Men hvilket selskap er det som ikke velger styremedlem ut fra kontaktnett? Og hva er galt i det?

Du må ikke legge fram slike beviser på steigan.no!
Beviser betyr ingenting for Olaf og hans frender, de livnærer seg på løgner og svart propaganda!

3 Likes
3 Likes

Styremedlemmer bør velges ut i fra kompetanse, ikke kontaktnettverk.
Hunter Biden hadde ingen kvalifikasjoner til å sitte i dette styret, han var ingenting annet enn et tomt skall og en utgiftspost.

2 Likes

Hvis et oljeselskap i Norge satte bror til Olje og energi minsteren inn i et høytlønnet styreverv (flere milioner), uten at personen hadde noen tidligere kvalifikasjoner innen norsk oljebransje, så ville det vært høyst betenkelig. Dette er de facto korrupsjon. Det betales for politisk inflytelse.

2 Likes

Om Trump hadde gjort det hadde det nok vært det. Man kan jo tenke seg Trump jr jobbe for Gazprom og hevet 50 000 dollar i mnden for å spille golf. Lurer på hva Olaf hadde kalt det? Nettverksbygging??

1 Like

Ikke spill dum. Men hvis du ikke forstår hva jeg mener, så føler jeg med deg.
Men til saken: hverken du eller jeg vet hva slags kompetanse Biden fikk jobb på grunnlag av. Men vi må vel anta at gass-firmaets eier visste det. Og om denne eieren ønsket å oppnå fordeler gjennom kontakt med myndighetene i USA, så er vel det eierens sak. Hvis du leste min kommentar, så var budskapet at denne styreansettelsen ikke var påvirket av Ukrainske myndigheter. Dertil: hvordan Amerikanere driver business, kan være etisk moralsk eller forkastelig, som over alt ellers i verden. Jeg har imidlertid ikke noen grunn til å forsvare det systemet

Du slipper nok å spille dette. Burde muligens være litt irriterende at du proijserer dette på andre. Men du kan jo lite gjøre fra eller til. Så da er det vel greit

1 Like

Ikke forvent selvinnsikt av en psykopat som Olaf med hans IQ rundt eller muligens under 75. Jeg tror forresten at han er betalt troll. Han har null troverdighet. Han innrømmet jo selv at han kun er her for å sabotere Steigan med tøvet sitt.

1 Like

Jeg opplever det også sånn, men argumentene får legitimitet hver gang innleggene hans kommenteres.

Som gamle statsminister Michelsen sa det, står det enhver fritt å gi uttrykk for den forvirring som hersker i hans sinn. Og det står enhver fritt å kommentere forvirringen.

1 Like
1 Like

Trist at du oppfører deg furten og som kun behersker noen få personkrktiserende gloser. Denne bloggen skulle liksom handle om politikk, så du får heller finne deg en annen side hvor du kan gi uttrykk for din perverterte holdning. Men kanskje du får betalt for å slenge dritt om de som ikke er enig i det Steigan forfekter? Hva vet jeg?

Nuland;"- Det var fredelige demonstranter". Det er vel Olaf enig i? Og at 500 millioner dollar i støtte fra USA betyr intet i et korrupt land som Ukraina

1 Like

Dette minner om nepalsk politikk. Det første man gjør når man kommer i posisjon er å begynne å dele ut penger til venner og bekjente (klanen).

1 Like

Prøv å analyser hvordan utspørring forsøker å legge Nyland ord til grunn for påstander Nyland ikke hadde, eller har i dag. Jeg kjenner henne godt nok (gjennom ulike konferanser om og i Ukraina) til å kunne hevde det. Prøv å sjekke utspørrers bakgrunn.

Ha ha. Godt tilsvar på anklagen.