Nyheter MDTV Forum Om Doner

«Humanitær hjelp» som et verktøy for å ødelegge land

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/humanitaer-hjelp-som-et-verktoy-for-a-odelegge-land/

I sammenheng med mye snakk om «humanitær bistand» er det greit å holde friskt i minne historien om hva som skjedde med land på Balkan, Afrikas horn og Midtøsten etter at «humanitære» operasjoner av synlig ødeleggende karakter ble iverksatt. Av Eder Peña (perspektiv fra Venezuela). Representantenes Hus i USAs kongress godkjente en «lov om humanitær…

4 Likes

Forfatteren glemte borgerkrigene USA og NATO har laget i Syria, Jemen, Somalia, Sudan og Afghanistan.

2 Likes

Så er det godt du minner oss om det.

At det har vært syv kriger siden 911, er vel en av de tingene jeg har forsøkt å lære leserne her, da man ikke forstår hva som har skjedd om de ikke ses i sammenheng.

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt at stortinget godkjente krigen mot Terror i 2001, en krig som fremdeles pågår, og det derfor ikke var noe behov for en krigserklæring mot Libya.

What was needed for America to dominate much of humanity and the world’s resources, it said, was “some catastrophic and catalysing event - like a new Pearl Harbor”. Jf. Rebuilding Americas Defences. Også sånn “flaks” som de hadde, som “fikk” det rett i fanget. Det var bare å gasse på… Og hele (nesten) den vestlige pjuskefiddinggjengen trur fortsatt på Ali Baba og de førti røverne. Gjesp.

3 Likes

Og dette har vært kjent så lenge, så når journalistene hopper over krigen mot Terror, og selger oss isolerte ad hoc forklaringer for hver eneste “regimeendring”, så er det et bevis på at vestlige journalister lyver så det renner av dem, når de snakker om at de er den frie pressen og samfunnets vaktbikkje.

Den kalde krigen var ikke så mye den frie verden mot den ufrie, som et halvtotalitært system som selv stod for undertrykkingen, og vårt vestlige halvtotalitære, hvor den politiske undertrykkingen var/er outsourcet til private aktører og de hemmelige tjenester. (Ofte dog finansiert av staten, slik som den norske “frie” pressen)

1 Like

Er Norge allerede ødelagt?
For min del tror jeg dessverre det!

Ståa er nok så mye verre i Sverige, så humanitær hjelp er også et egnet verktøy til å ødelegge giverlandet.

1 Like

Denne fyren holdt på og start tredje verdenskrig egenhendig. Hadde det ikke vært for en britisk offiser som nektet å følge ordre hadde russiske FN styrker kræsjet i et helikopter som var kommandert plassert på rullebanen i Pristina

Det har vel ikke så mye med feriepenga til jernbanen å gjøre under denne overskriften :wink:

Den forso jeg ikke? Clark var øverskommanderende for NATOs invasjon av Kosovo. Russerne sendte et troppetransportfly som ville ha kræsjet om denne fyren hadde fått viljen sin

Godt mulig. Men det har vel ingen betydning for det han forteller om fra pentagon i kjølvannet av 911.

Det kan nok stemme, men det er for langt tilbake i tid til at folk bryr seg.

Men at Idi Amin hadde sine eks koners hoder i kjøleskapet er det ingen som tviler på…
Gadaffi delte ut Viagra til sine voldtektsklare soldater.
Sadam sine soldater kastet spedbarn ut av kuvøsene så de skulle fryse ihjel.

Det verste er ikke at media raporterer disse saken, men at molboene jeg deler nasjonalitet med tror på dem.

1 Like