Nyheter MDTV Forum Om Doner

Human Rights Watch stolte av drepende sanksjoner

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/human-rights-watch-stolte-av-drepende-sanksjoner/

Organisasjonen med det misvisende navnet Human Rights Watch (HRW) roser seg over å ha stått i spissen for å kreve sansksjoner mot venstreorienterte regjeringer i Latin-Amerika. Mange i Norge har det feilaktige inntrykket at HRW er en slags «progressiv» organisasjon som jobber for menneskerettigheter. I virkeligheten er det en NGO som lange har deltatt aktivt…

1 Like

Et softpower pay-to-play propaganda verktøy for underholdnings industrien/ massemedia folkeopplysnings maskineri.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.