Nyheter MDTV Forum Om Doner

Huawei – Brennpunktet i den økonomiske krigen mellom Kina og USA.


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/12/huawei-brennpunktet-i-den-okonomiske-krigen-mellom-kina-og-usa/

Hva som ligger bak USAs angrep på kinesiske smart-telefoner. Av Manlio Dinucci. Donald Trumps forsøk på å få balanse i flyten mellom Kina og USA svarer ikke til hans forsøk på å få jobber i utlandet tilbake til De Forente Stater. Derimot har utplasseringer til utlandet av infrastruktur når det gjelder nye samband og kommunikasjon…


#2

Verden ser ut til å være på vei mot en tilstand hvor alle mennesker i verden til slutt har egen mobiltelefon, dvs flere milliarder brukere. Og produktet er også et veldig høyteknoligsk produkt. Ganske unikt at så mange eier et så høytekonologisk produkt. Den som vinner denne kampen kan bli ganske dominerende både teknologisk og økonomisk.


#3

Det er grunn til å tro at arrestasjonen av økonomidirektøren i Huawei kan ha sammenheng med dette. USA vil med alle midler stoppe andre land som passerer dem eller er i ferd med å passere dem teknologisk og økonomisk. Men USA har ved å i lang tid flytte produksjon av varer til utlandet spesielt til Kina, selv sørget for å ikke bare miste, men overføre kompetanse og produksjonskapasitet til utlandet. Kina har langt på vei mye raskere blitt en stormakt på teknologi og produksjon takket være USA.

Dette kalles av USA “en aggresjon mot våre interesser” som er militær retorikk. Så forbeholder USA seg så retten, selvrettferdige som de er, å bedrive krig med sanksjoner eventuelt militært hvis andre land truer USAs økonomiske og teknologiske hegemoni. USA truer all andre land til å drive handel på alle markeder til USAs fordel. USA vil ha frihandel, men bare hvis USA tjener på det, hvis ikke forbeholder de seg retten til å innføre straffetoll og sanksjoner.

Dette er å terrorisere resten av verden til å underkaste seg USA. For eksempel så kan de etter at et annet land har etablert store selskaper i USA, som feks VW gruppen, Daimler-Benz og Siemens, presse Tyskland til å overholde deres sanksjonspolitikk som ovenfor Iran. Ellers så kan USA finne på å beskylde de for skatteunndragelser etc for å hindre deres selskaper i USA, eller innføre straffetoll på deres varer i USA.

USA bruker aktivt sin krigsmaskin for å true resten av verden til å drive handel til USAs fordel. De øker sitt militære nærvær i regioner de vil ha mer økonomisk innflytelse. USA viker altså ikke tilbake for å frembringe høye militære spenninger for å oppnå økonomiske mål. USA vil altså risikere storkrig for økonomisk verdensherredømme, noe som skulle fått bla FN til å utrope USA som verdens største terrorstat, det bare basert på alle kriger USA har ført for å overta andre lands landressurser, men hvem som styrer FN vet vi.


#4

Veldig sterk og dramatisk dokumentar fra Kina.med professjonell reporter fra Australia.
Viser ekstremt rike, og ekstremt fattige, samt undertrykkelse av ytringsfriheten.
Uighurene sier :
“They say You are all equal, but that is a lie.
Injustice is everywhere here, but we can`nt talk about it.”
Start forslag : fra de rike kinesernes luksusbiler 24.00 eller fra klippet med intens rasende kinesere når myndighetene dukker opp for å kontrollere i en landsby når reporteren vil intervjue dem, (en hiver seg på bakken i fullt raseri ) og hvordan landsbyen deres siden blir rasert av myndighetene. 38.30


#5

Meget bra video, som viser de store kontrastene i Midtens Rike, og at det har vært og er et nesten hensynsløst jag etter en teknologisk utvikling som har gått på bekostning av miljøet og store deler av de lavere samfunnsklassene, som har betalt en meget høy pris for Kinas velstand (for de få).

Skulle USA falle uten å dra resten av verden med seg i en storkrig, vil høyst sannsynlig kineserne bli våre nye herrer, spesielt hvis de lykkes med sin nye Silkevei. Som vi ser, er ikke kinesisk kapitalisme mindre sosialdarwinistisk enn den amerikanske. Det er profittmaksimering som er religionen, og ikke noe som kan redusere profitten som fordeling av velstand tillates, og kritikere forfølges. Statsdrevet kapitalisme er ikke bedre enn privatdrevet kapitalisme for de lavere samfunnsklassene.


#6

Gatekeeper og Northern_Light. Det er mye rart som dere skriver, spesielt Gk. Steigan legger ut mye informasjon om hvordan makt forskyvningen skjer i verden og det er klart for de som følger med, at denne maktforsyvningen skjer østover. Steigan forsøker å holde seg nøytral mht. hva dette vil bety for verdens folk, påpeker bare at det skjer. Men hvem har sakt at en ikke kan bruke kapitalistiske økonomiske metoder i å bygge opp et kommunistisk land? Hverken Marx eller Lenin har avvist at en kan bruke slike metoder i oppbygningsfasen! Og hvordan skal et kommunistisk land nedkjempe den vestlige imperialismen? Med en omfattende og utslettene atomkrig? Kan det være at de kloke kineserne har forstått noe vi ikke forstår? Burde det ikke være på tide at nyskjerrige og kloke som dere er, å ta fatt på å studere Marxismen? Kina skal i løpet av 2020 ha greid å løse den grunnleggende fattigdomen i landet. Dvs. løftet ca. 800 000 000 mennesker ut av fattigdom. Ikke akkurat småsaker for et utviklingsland! Hvorfor skulle kinesisk kultur og livssyn være dårligere enn den vestlige? Hva er vi redde for? Det blir en maktforsyvningen men ikke en utslettene krig. Blir det formye støy, så kan en bare ta på øretelefonene sette på behagelig musikk og melde seg ut, noe som er svært vanlig i vår del av verden (noe som kapitalen ønsket at vi gjør). :thinking::thinking:


#7

Jeg har skjønt for lenge siden at maktforskyvningen skjer østover, det var da George Soros omtalte Kina som lokomotivet i verdensøkonomien i fremtiden.
De holder jo nå på med å skape en syntese mellom miljø og økonomi, og Japan er der i følge en miljøkonferanse der Maurice Strong var til stede, utpekt som leder i den østlige delen av verden.
De er med i det som er treparts samarbeidet sammen med USA og Europa i " The Trilateral Comission" Dette ble startet av David Rockefeller.

Ellers har kapitalistene i USA holdt på med en østlig grein av sitt arbeide i årevis gjennom “the Institute of Pasific Relations.” (IPS) siden 1925
In 1952, the Senate Internal Security Subcommittee (SISS), chaired by Senator Pat McCarran, spent over a year reviewing some 20,000 documents from the files of IPR and questioning IPR personnel. The committee found it suspicious that Marxists had published articles in the IPR journal and that Communists had attended an IPR conference in 1942. In its final report the SISS stated:

The IPR itself was like a specialized political flypaper in its attractive power for Communists …The IPR has been considered by the American Communist Party and by Soviet officials as an instrument of Communist policy, propaganda and military intelligence. The IPR disseminated and sought to popularize false information including information originating from Soviet and Communist sources… The IPR was a vehicle used by the Communists to orient American far eastern policies toward Communist objectives

IPS
Når det gjelder Kina :
Det er klart det er noe som er dårligere på noen områder : Det var jo nettopp undertrykkelse fra myndighetene der som jeg henviste til, og om de knuser husene på folk som sier at miljøet er skadelig for helsa deres, så er det dårligere.
Det hender at lokomotiver kjører på folk.
Dette skjedde her, og du syns vel ikke det er rart at jeg skriver om dette ? Anbefaler å se filmen.

Hvorfor fikk vi arbeidsmiljøvernloven ? Du som har jobbet i industrien vet vel at industrien kan ha helsemessige negative konsekvenser for folk og gjøre dem syke, eller også drepe dem ? Det syns ikke jeg er rart , siden jeg har hatt tungtrafikken til industrien susende rett forbi der jeg bodde før, og kjenner litt til baksidene på Norsk Hydro. Jeg bor ikke der lenger, og godt er det, pga all forurensningen som var der. Da jeg var tillitsvalgt for de fra Akp- ml på samfunnslinja i Oslo , så vi en film om enkene rundt den innsjøen der. Det gjorde inntrykk.
Det er samme sak.
Ps. Det var pga det som skjedde på den himmelske freds plass våren 1989 at Kristendommen i Kina gikk ytterligere fram, så de nå er flere enn medlemmene i kommunistpartiet. Kineserne så det som en demokratisk frihet som de ville ha tak i. De likte vel ikke det de opplevde som undertrykkelse.
Dette er også relatert til vår egen situasjon. Hvis de fortsetter å bygge ned ytringsfriheten, slik de synes å ville gjøre, vil dette så klart også kunne ramme arbeidsfolk i industrien om forholdende der bygges ned ved denne store migrasjonen. Baksidene av politiske agendaer bør det slåes fast, at det skal være lov å si fra om.Ja, jeg skjønner at du mener at det skal være lov å bruke kapitalismen, men kineserne har noe å lære av oss. Det er dette med at samfunnet trenger beskyttelse for varslere.
Denne landsbyen i filmen fra Kina, var en varsler- landsby om profittens baksider og om miljøet, og de fikk husene knust. Det er faktisk inhumant.
Ytringsfriheten vi har er viktig for et sunnt samfunn.
Hvis vi tenker relatert til den migrasjonspakten som det skal orienteres om 13 desember i Stortinget :

Skal vi altså ved å skrive under på denne pakten, skrive under på å bli fratatt retten til beskyttelse mot selv å bli undertrykkt, og få innskrenket vår rett til ytringsfrihet som er en av flere årsaker til at migrantene kommer ?
Det er jo nettopp det som skjedde etter at “War on terror " satte igang. Den som har fulgt med, har vel lagt merke til at det er et angrep på våre rettigheter som snek seg inn i ettertid ?
Jeg håper ikke jeg har rett, men jeg tror dette med migrasjonspakten handler om totalitære krefter siden de er redd for og vil prøve å bruke denne pakten til å nedbygge ytringsfriheten og kritikk mot deres politisk agenda, og da snakker jeg ikke om selve migrantene, for det er vel ikke kritikk av fremmede enkeltmennesker det handler om,( bortsett fra kriminelle handlinger ) de er jo bare brikker for disse kreftene i et spill om å ødelegge det som bankene ikke liker : Nasjonalstater.
Det som skjer er jo at bankenes rolle blir tydeligere.
Bankene ønsker jo at nasjonene skal være avhengige av å låne av dem.Vi er vant til å ha rett til å kritisere myndighetene, det er nedfellt i lov hos oss i paragraf 100: " Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver.”


#8

Er Ron Paul den eneste på the Hill som ikke drikker KoolAid…?


#9

Hei Gk! Det ble mye mer interessant å lese når du skriver om dine egne personlige oppfatninger og meninger. Kritikken min er at det ikke er så veldig lærerikt å finne frem gamle historiske dokumenter, dokumenter som enten er falske eller sier svært lite nytt om de store linjene (hendingene) i den aktuelle historien. Nye dokumenter som kan gi nye og avgjørende forklaringer er noe annet, slike dukker sjelden opp. Og, det er alltid viktig å ha med seg at: De som hersker skriver historien til sin fordel. I mitt innlegg mot deg og Nl, ville jeg ha dere til å forstå (litt) om at vi må ikke være så sjølgode og tro at ikke andre nasjoner og kulturer faktisk kan ha utviklet seg til et kulturelt høyere nivå en vi i Europa. Hvor mange nordmenn (og kvinner) kjenner Kinas historie og kultur godt? Ikke særlig mange vil jeg anta! Kinas historie strekker seg minst 5 - 6 tusen år tilbake i tid. Kulturen er ikke preget av de monopolistiske og svært undertrykkende religionene: Jødedommen, Kristendommen og Muhamedanismen. Du nevner størrelsen på Kristendommen kontra størrelsen på Kommunistpartiet i Kina. Det du glemmer da, er at kommunisme ikke er noen form for tro heller ikke personlig tro. Kommunismen er en samfunnsteori og et forsøk på å bygge et fellesskapssamfunn uten utplyndring av arbeid og natur og stoppe undertrykkingen fra et statsapparat. Et fellesskapssamfunn hvor den individuelle friheten kan blomstre under reglene for fellesskapet. Å bli medlem av den Norske eller den Kinesiske kirken kan hvem som helst bli, det er bare å melde seg inn. Å bli medlem av et Kommunistisk parti er ikke lett. Du må søke og så blir du vurdert om du er egnet som medlem, ofte må du gå mange runder før du er godtatt som medlem. Og fungerer du ikke som medlem, så blir du fratatt medlemskapet. Skulle man ha innført en slik praksis i Den Norske eller Kinesiske kirken, så har det ikke vært mange medlemmer igjen. Så til ytringsfrihet. Ingen stater/nasjoner praktiserer absolutt ytringsfrihet, de som har makta i samfunnet vil alltid kontrollere og begrense den i forhold til hva den vil godta/tolerere mht. å trygge sin egen maktposisjon. Dette gjelder for alle land, Norge som Kina. Ja Gk, det er svært viktige i alle land å kjempe for en så høy ytringsfrihet som mulig og kjempe mot urett i alle dens former. Men det er dessverre slik, at i alle klassesamfunn, uansett om det gjelder Kina eller Norge så må en ta i bruk det vi kaller for fremmedgjorte metoder: styring, som ofte medfører tvang. Kina (makt systemet) overstyrer av og til deler eller grupper av sitt folk. Norge (makt - systemet / Stortinget) overstyrer det solide folkeflertallet i Finnmark. Det er ikke demokrati (folkestyre) i Norge heller ikke i Kina. En liten kommentar om opprøret på Den Himmelske Freds Plass. På dette tidspunktet, hadde Kommunistpartiet den dominerende autoriteten (tilliten) i samfunnet, noe de også i dag har. Kommunistpartiet kunne i denne situasjonen valgt å la de lojale massene: industriarbeiderne, by- og landsbefolkningen stoppe opprøret. Hvordan ville resultatet har blitt da? At det ble så lite blodig, kan en takke den ansvarlige ledelsen i partiet for. Avslutning: Stå på Gatekeeper, veldig bra at du graver og slåss mot urett og for ytringsfriheten. Og et lite ønske: Skriv mer om din egen oppfatning, da er det lettere for meg å forstå deg og jeg kan både lære og argumenter. De beste hilsener: Kjell.


#10

Takk for flott tilbakemelding, Kjell. Kanskje jeg kommer tilbake til dette.
Fint å høre at du også syns ytringsfriheten er viktig.
Jeg vet jo at du har jobbet mye for Klassekampen, og at du ikke liker den utviklingen som har vært der, og er en av aksjonærene, så da passer det med å sende denne artikkelen her som er aktuell:

Utdrag :
Norges regjering leverer en omfattende protokolltilførsel når den slutter seg til migrasjonsavtalen:
“Går imot FNs mediekrav”
Holder fast på pressefrihet

Redaktørforeningen er blant dem som har kritisert punkt 17c, som er et av migrasjonsavtalens mest omstridte punkter. Det handler om at landene skal eliminere diskriminering «ved å bevisstgjøre og lære opp medieansatte i migrasjonsrelaterte spørsmål og begreper (…) og stoppe overføring av offentlig finansiering eller materiell støtte til mediekanaler som systematisk fremmer intoleranse, fremmedfrykt, rasisme og andre former for diskriminering av migranter». Samme punkt inneholder også en formulering om «full respekt for pressefriheten». Etter det Klassekampen forstår vil Norge markere at det er full respekt for pressefrihet som er det Norge vil legge vekt på i avtalen.
https://www.klassekampen.no/article/20181208/ARTICLE/181209972
Noen blir fratatt nattesøvnen på grunn av dette som skjer her, og som det skal informeres om til Stortinget 13.desember.