Nyheter MDTV Forum Om Doner

Høytflyvende satellitter - jordnære formål. Høringsnotat

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/hoytflyvende-satellitter-jordnaere-formal-horingsnotat/

Høringsnotat til Meld. St. 10 (2019-2020) Høytflyvende satellitter – jordnære formål. En strategi for norsk romvirksomhet Til Stortingets næringskomité (naering@stortinget.no) kopi: Frank Gjertsen, fg@stortinget.no), komitesekretariatet den 26. mars 2020 av: Einar Flydal, (70 år), cand. polit (statsvitenskap). og Master of Telecom Strategy, med bakgrunn bl.a. som strategi­rådgiver i Telenors konsernledelse, forsker Telenor R&D, utvikler og…

3 Likes

5 millioner Watt sendereffekt ut på antenne er ekstremt mye, radioteknisk sett. Siden senderen i en satelitt jo ikke er landbasert, og derfor ikke kan få elektrisk kraft levert via tjukke kobber/ aluminiumskabler, virker det umiddelbart en smule usannsynlig at en så høy kontinuerlig utgangseffekt lar seg generere i det hele tatt.

For dem som er gamle nok til å huske at det en gang var en populær hobby blant teknisk interesserte å være sk. “radioamatør”, kan jeg for sammenlignings skyld minne om at det på dager med mye sk. “skip” (ladninger i atmosfæren som er gunstige for overføring av svake radiosignaler over store avstander; en slags drahjelp for radiobølger), var mulig å kommunisere med folk på den andre siden av jorda med en utgangseffekt på under 5W.

Så jeg forsøkte å se på .pdf’en det lenkes til, og hvor det iflg. artikkelen skal finnes offisiell dokumentasjon på de 5 millionene Watt utgangseffekt på hver satelitt. Det er mulig jeg er for treig i huet og kan for lite til å skjønne at dette faktisk fremgår av dokumentet, men jeg har hvert fall lest gjennom det uten å finne ett ord om sendereffekt.

Kan noen hjelpe meg?

2 Likes

Som en ytterligere sammenligning av sendereffekten med andre sendere som er et stykke unna, kan også nevnes at Voyager 1, som ble sendt avgårde i 1977, nå er over 20 milliarder kilometer unna jorda, og radiosenderen ombord har en utgangseffekt på 22.4 W, altså ca. det samme som lyspæra i kjøleskapet hjemme. Når signalet etter noen år endelig er fremme på jorda, og treffer NASAs største antenne (en disk-antenne på 70 m i diameter - det er den de må bruke for å registrere de svake signalene fra Voyager 1 & 2), er effekten nede i 0.1 milliard-del av en milliard-dels Watt.

voyager 41 yhs blue 2   speed info
(af 2018)

En strategi for HVEM?

FCC approves SpaceX to deploy up to 1 million small antennas for Starlink internet network:

https://www.cnbc.com/2020/03/20/fcc-approves-spacex-to-deploy-1-million-antennas-for-starlink-internet.html

What You Should Know About 5G Satellites—How Musk’s Sci-Fi Dreams Are Becoming Our Living Nightmare.

What could go wrong: 50,000 low-altitude 5G satellites…?

https://www.recorder.com/my-turn-mirin-deployment-5G-012320-THURSDAY-32173759

STOP 5G WIFI KILLER – NOW!

‘’Elementary, my dear Dr. Watson!:’’

Dr. Naomi Wolf Explains: 5G Rollout NOW in 30 US Cities. Scientific Studies Claim Huge Health Hazard (2018):

Wireless wake-up call - Jeromy Johnson (2016):

“The truth about mobile phone and wireless radiation” – Dr Devra Davis (2015):

En strategi for HVEM? . . . .

2 Likes

Ja, vi ser at noe godt kan være helt galt med tallet. Vi sjekker bakover der vi fikk tallene fra, men svaret når vel neppe fram før denne diskusjonen er stengt. Da vil rettingen bli lagt ut på min blogg, http://einarflydal.com, når den måtte komme.
Forøvrig er notatets innhold slett ikke avhengig av dette tallet. De mekanismene det pekes på, er helt uavhengige av dette.

2 Likes

Takk, Einar Flydal! En annen med interesse for temaet og jeg sjøl har i mellomtiden gjort litt research, og tror vi har funnet ut hvordan feilen har oppstått. Det dreier seg nesten helt sikkert om en bommert ifbm. omregning fra EIRP-parameteret, en forholdsbasert enhet for angivelse av sendereffekt på retningsbestemte antenner, som tar utgangspunkt i en sammenligning med det radioteoretisk relaterte, og helt hypotetiske konseptet isotropisk utstrålingspunkt/ isotropic radiator (en ideéll, rundtstrålende antenne), og effektbehovet ved tenkt anvendelse av en slik for å gjøre samme jobben som den faktiske sattelittantenna gjør.

Jeg er på ingen måte ekspert på dette området, men kan da i hvert fall Ohms lov og litt til, og en effekt på 5 millioner Watt er nok hinsides hva man klarer å omsette i en sattelitt.

Et enkelt regneeksempel med en valgt forutsetning at batteri og solceller leverer et spenningspotensiale på 230 volt, som jo er det vi har i veggen hjemme, ville bety at senderen dro kontinuerlige 21.739 - tjueen tusen sju hundre og trettini - ampere ut av kontakten, og uten spenningsfall. Det går ikke. Og tipper jeg rett, er ikke strømforsyningen i sattelittene engang 230 volt, men mindre. Dessuten ville vel hele sattelittsulamitten smeltet, om man ellers kunne gjøre dette mirakelet.

Det punktet i seg selv bør være nok til å kunne avvise dette tallet som mildt sagt i overkant. Videre kommer som nevnt det faktum at en så fantasi-kraftig sender er helt unødvendig.

Men at det er sannsynlig at teknologien har diverse skadelige virkninger for livet på jorda, er jeg helt åpen for. Jeg finner det i utgangspunktet svært sannsynlig. Også med normalt lave sendereffekter. Vi vil slett ikke ha det. Jeg tror dessverre den kampen er tapt på forhånd, men takk likevel for at du gidder. :slightly_smiling_face:

mvh
-af

1 Like

Ja, det stemmer at målemetoden bak disse høye tallene er EIRP (effective isotropic radiated power). Faktisk effekt vil være omtrent 100 Watt, eller kanskje noen få hundre Watt. Tallene 500,000 og 5,000,000 Watt framkommer som en beregning av hvor kraftig en isotropisk antenne (som sender like kraftig i alle retninger) ville måtte sende for at strålen skulle få tilsvarende utgangseffekt (dvs. styrke/effekttetthet) i alle retninger. (Takk til Arthur Firsteberg for oppklaring.) Det er således misvisende for satellittens samlede effekt, men ikke nødvendigvis for påvirkningen på omgivelsene.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.