Nyheter MDTV Forum Om Doner

Høyrekreftene i Venezuela foreslo å utnytte strømutkopling for å styrte Maduros regjering


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/hoyrekreftene-i-venezuela-foreslo-a-utnytte-stromutkopling-for-a-styrte-maduros-regjering/

Venezuela er blitt rammet av en massiv blackout der store deler av strømnettet ble sjaltet ut. En slik blackout er et alvorlig slag mot hele samfunnsorganisasjonen og myndighetene i Venezuela hevder at det var USA som gjennom cyberkrigføring har utløst sammenbruddet i strømforsyninga. President Nicolás Maduro sier at hans regjering har beviser for at det…


#2

Jeg har inntrykk av at når det feks skjer en naturkatastrofe i USA, så stiller andre land opp for å hjelpe USA. Mens når det derimot feks skjer en eller annen katastrofe i et annet land, så kan USA isteden prøve å gjennomføre regimeskifte i dette land.


#3