Nyheter MDTV Forum Om Doner

Høyhastighetstog for varetransport

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/hoyhastighetstog-for-varetransport/

Epokegjørende nyhet fra Kina. Av Knut Lindtner. Denne korte meldingen er ikke viktig i seg selv, men den forteller om en ny tid i varetransport, i starten riktignok, men den vil forandre mye. Kina har verdens desidert lengste høyhastighetnett for tog. Høyhastighetstog er definert som tog som kjører over 250 km/t. Det betyr at Gardermobanen…

2 Likes

Hvis jeg ikke husker feil ble det gjort en utredning om høyhastighetstog i Norge, for noen år siden. De kom frem til at kostnadene ved drift og bygging ville være skyhøye, i forhold til en tregere jernbane som flytoget. Det største problemet her i landet er at det ikke anses som en verdi at et tog kan erstatte 20 (kanskje enda flere?) semitrailere.

1 Like

En sannhet med modifikasjoner. En trailer kan levere fra dør til dør. Tog trenger trailere i begge ender.
Dvs dobbelt så mange + ekstra av og pålessing. Det hadde gitt mer mening å elektrifisere hovedveiene.

Mye av problemene med elbiler knytter seg til batteriene. Så om avhengigheten av disse reduseres er det en vinn vinn situasjon.

1 Like

Vi trenger ikke lyntog i Norge. Det vi trenger er tog som kan ha en snittfart på rundt 200 km/t som på Gardermobanen. Det meste av fraktbehovet (både personer og gods) går fra øst til vest og motsatt, og der er avstandene i Norge ikke store. Utfordringa er landskapet, men så fort skinnene er lagt vil 200 km/t være nok til at de største byene kan nås fra hverandre innen ca. 3 timer fra Trondheim og sørover. Dobbeltspor er en forutsetning. Godstog i Norge trenger ikke engang 200 km/t, farta har mindre betydning. Energibruken øker overproporsjonalt med farta.

Det vi framfor alt trenger er ledere som prioriterer de rette tingene, som å bygge jernbane framfor f.eks meningsløs og rådyr “rensing” av CO2 fra fabrikkpiper, og som prioriterer egen befolkning framfor unyttige prosjekter utenlands.

3 Likes

Det ble nedsatt en såkalt utredning med det klare mandat å komme frem til at høyhastighetstog ikke var samfunnsøkonomisk lønnsomt. Den ble ledet av en fyr, Stille tror jeg at han het, som hadde null peiling på jernbane, syntes det var “artig å teste TGV” og efterpå har innrømmet at han a) ikke så poenget eller nytteverdien i at folk som idag fløy fra Oslo til Bergen ville ta toget istedenfor og b) at man regnet med usedvanlig kort nedskrivningstid og høye renter.

Konklusjonen på utredningen skjønte vi som jobbet i Jernbaneverket på forhånd. Personlig tror jeg at det var et like stort mistak som hvis man 1909 hadde kommet frem til at Bergensbanen ville bli bygget med den i Norge forherskende smalsporvidden 1067 mm.

Særlig den av Hordaland Høyre lanserte “høyhastighetsringen” tror jeg hadde noe for seg.

Om selvkjørende lastebiler blir for vanskelig, så er det ikke like vanskelig med selvkjørende jernbanevogner med konteinere, og hvis disse kommer(jeg tror det), så vil jernbanesporene inn i industriområdene komme i bruk igjen, og nye sport til de nye industrområdene vil bli bygd.

Om bedriften selv laster opp en jernbanevog som så kjører til destinasjonen, så kan ikke lastebil konkurrere.

Hvorfor skal de være selvkjørende?

Så alle bedrifter må skaffe seg bil med sjåfør.

Det er jo det de ikke må. De må ha et jernbanespor for selvkjørende vogner.

For min del tviler jeg på om tog blir selvkjørende i vår levetid, min i det minste :grinning:
Jeg tror nok at de blir mer eller mindre selvkjørende i prinsippet, men at det vil sitte en person der som kan overta om nødvendig. I fly kommer det nok til å bare bli èn flyger som i likhet med lokføreren mer eller mindre bare sitter og følger med på at alt går som det skal.
Det er klart mange yrker kommer til å forsvinne i åra framover, men de som går på sikkerhet og hvor følgene blir store ved havari tviler jeg på. Men at flere av oss kan bruke all vår tid på å tjatte på nettet og andre matnyttige sysler blir nok tilfelle… :face_with_hand_over_mouth:

T-baner er det allerede. På hovedbanene hvor de selvkjørende vognene kobler seg sammen til tog, er det ikke sikkert at de blir selvkjørende, men de kan kjøre de siste kilometrene/milene ut til endepunktet selv. Kjører de to mil i 20 kilometer i timen, tar det en time, så de behøver ikke kjøre så fort i selvkjøringsmodus.

Hver remabutikk må ha et jernbanespor?

Nei, men si hver postterminal, byggevarehus, bilforretning, og andre som mottar hele lastebiler for findistrubusjon.

Hm. Tror du får jobbe litt mer med denne ideen før du satser sparepengene på den.

Det er det andre som gjør, så den jobben behøver jeg ikke.

Spændende udvikling fra Kina, 350 km/t wow !
Jeg tænker at Kina har lavet regnestykket færdigt og for Kina som producere så meget som de gør
så kan det sikkert godt betale sig i længden. Godt at se at et land satser stort på tog igen.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.