Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hovedmotsigelsen – rase eller klasse?

Motsigelser eller medsigelser?

Om en insisterer på “motsigelser” så insisterer en også på at verden skal være delt mellom venner og fiender. Dette er jo faktisk kjernen i marxismen, men det er også kjernen i kapitalismen.
Vestens moderne filosofer, økonomer og politikere ser ikke ut til å være levedyktige uten en eller fler fiender. Motkandidaten, konkurrenten, og “det, den eller de onde”.
Dette har gjennom tidene skapt uendelig lidelse, både når det er styrt av politikk, religion - eller bare ren egeninteresse.

“Noen” er i ferd med å se dette, og tenke på en litt annen måte. Verden har alltid hatt både fattige og rike, både mektige og maktesløse, og større eller mindre samfunn. Det kan være på tide å fokusere mer på samfunn, sameksistens og “naturlige” hierarkier, etterhvert som verden blir mer og mer farlig å leve i, både med hensyn til konfliktene som finnes, og hvilke våpen som finnes som “konfliktløsere”. Alle sider ved dette er skremmende.

Hva om vi skulle komme så langt, at vi ble i stand til å innse at ethvert samfunn må ha plass til alle deltakere i dette samfunnet, og at alle deltakere bør kunne se at de andre har sin plass. Det er, som alle kan se, ikke mulig å opprettholde en samfunnsstørrelse som Sovjetunionen, USA, Kina eller EU, uten at alle deltakere stiller seg positive til eksistensen og premissene for det samme samfunnet.

Vi har sett Sovjetunionen kollapse. Vi er i ferd med å se USA kollapse. EU balanserer på en knivsegg, men dagens enighet om katastrofestøtte til de verst stilte gir et visst håp om en fortsettelse.

Hong Kong-opprøret er et skoleeksempel på hva som skjer når fiendebildene løper løpsk, og er på mange måter bare fortsettelsen på den såkalte Arabiske våren, som aldeles ikke har liknet på annet enn en tragisk høst.

Kina er et enormt stort samfunn. Om det skal holdes samlet i fremtiden, så kan ikke dette samfunnet tillate rene undergravnings- eller frigjøringsbevegelser. Det er klart, at Hong Kong-beboerne til dels ville ønsket seg en mer selvstendig stilling i forhold til landet Kina, men Kina ser fortsatt Hong Kong som en del av Midtens Rike, og de vil alltid sette makt inn på å beholde sin samfunnsform - slik Norge gjør overfor Sami Ædnan; slik India gjør overfor Kashmir; slik Storbritannia gjør overfor Nord-Irland, og slik Sri Lanka tuktet sin tamilske befolkning.

Det finnes ingen alternativer til de samfunnene vi stort sett ser i verden i dag, uten at de må endres ved opprør og krig. Gevinsten som kan oppnås finnes ikke på nivået samfunnsorden, men på nivå individuell griskhet og misnøye med materielle forhold.

Jeg syns kommunister over hele verden skulle legge bort både hoved- og bi-motsigelser og andre fiende-konstruksjoner, og heller arbeide for samhandel og en samfunnsbærende økonomi som ikke tillater at 10 prosent lever i ubegripelig overflod, mens kanskje 50 prosent lever under både fattigdomsgrenser og sultegrenser.

Allerede i 2006 produserte verden mat nok til mer enn 8 - 10 milliarder mennesker.
Folk sulter ikke av mangel på mat, men av mangel på vilje til å dele med seg.
Oss rikes helsetjenester koster nok, til at bare en brøkdel av hva vi bruker, kunne fjernet det meste av de fattiges helseproblemer i hele verden.

Færre motsigelser og flere medsigelser!!

1 Like

Dualismen er ridd oss 2000 år. Nå har den nådd komiske tilstander med Torgeir på forumet. På tide han blir buddhist

Eg skjønar ikkje kva du meiner, men du brukar og tolkar ordspråket om nålauget rett. Vanlegvis blir ‘nålauget’ brukt utan folk skjønar kva dei snakkar om.

Verdens eldste byar, 10 - 11000 år gamle, Jerusalem, Damaskus, Jeriko, Ur mm hadde alltid ein bymur som vern, med ein eller to hovudportar, gjerne med plass til tre kamelar med rytter i breidda og i høgda.
Bymuren, festningsmuren hadde mange nålauger med plass til ei kvinne om gangen, med rak rygg, rett nakke og ei høg tung vasskrukke på hovudet. Nålauget var smalt øvst og vidare midt på, som nålauget på synåla. Ein kamel kan ikkje gå på knea, så beistet må bli dratt og skubba på magen gjennom nålauget dersom det er stort nok, men oftast umogeleg.
Nålauget var lett å tette, og det var eventuelt lett å drepe inntengande røvarar ein etter ein.

Protestantisk kalvinisme er opphavet til vår kapitalisme og seier vi skal skape himmelriket på jorda.
Talmudjødedom seier alle skal tene oss. På Moses sine steintavler står: ‘5. Du skal ikke slå i hjel’, (andre jødar). Sjølvsagt kunne dei drepe andre folk.

Det kristne Fadervår frå Jesus:
…Og gi oss i dag vårt daglige brød, (borgerløn, trygd, pensjon)
og tilgi oss vår skyld, (skatt til det offentlege, ikkje privatlån, jubelåret)
slik også vi tilgir våre skyldnere. (vi snakkar om pengar, ta tap!)
Ref. Michael Hudson (The greatest economist on the planet, ref. P.C.Roberts)

Venstresida har blitt grønnskollingar med ‘grøn politikk’, og dei er lurt til å fortsette som lydige slavar av kapitalens påfunn, td raseogsex, ‘grønt skifte’, co2skatt mm.
Venstresida bør starte å snakke om pengar igjen, og om skattelette!! til arbeidsfolk!

Politikk handler om motsetninger. Det vet du også. Du tegner et bilde av en falsk motsetning mellom etnisk norske og muslimer og andre ikke-vestlige innvandrere. Marx tegner opp den ekte motsetninga, som går mellom en global arbeiderklasse som skaper verdiene som et snyltende borgerskap lever i luksus på. De som er imot å tegne dette som et fiendebilde, er for at borgerskapet skal få lov til å snylte og skape falske motsetninger, på arbeiderklassens og planetens bekostning.

Det er nok du som promoterer masseinnvandring og bruker Marx til å rettferdiggjøre dette

Tipper Calvin snur seg i grava nå. Om han ikke er i rotasjon allerede. Det er Max Webers teori, og har som sådan ikke større troverdighet enn Marx. Eller Paul A. Samuelson.
Jesus kommanderte satan til å vike BAK ham. Og der har han tuslet siden, for å stjele, drepe og ødelegge. Alt han trenger er noen som roter seg litt unna.

1 Like

Masseinnvandring foregår ikke, takket være de strenge innvandringsbegrensningene som den herskende klassen har innført, men innvandring i noen grad foregår. Den foregår på grunn av den ulike økonomiske utviklinga som kapitalismen ved sin rasistiske grunnkarakter har skapt. Den eneste virkningsfulle medisinen mot dette, er en sosialistisk revolusjon hvor produksjonskapasiteten i de høyt utvikla landene ikke brukes til å dekke falske, reklameskapte, behov for befolkninga der, eller til å erobre enda større deler av det globale markedet, men til solidarisk å bygge opp produksjonskapasiteten i de underutvikla landene. Dette er jeg for, mens du er imot. Du er altså for årsakene til at det skjer innvandring, og prøver å legge skylda for virkningene av dette på ofrene for den globale ulikheten, mens du beskytter interessene til snylteklassen som profiterer på det. Det er ganske patetisk, all den tid jeg ikke ser grunn til å anta at du tilhører denne klassen selv.

2 Likes

political

1 Like

Det finnes også en rekke dyrearter hvor regional variasjon i hårfarge og andre marginale eksterne trekk ikke når nivået av genetisk variasjon som skal til for å kvalifisere til underarter. For eksempel har polarrevene i kyststrøk ofte mørk pels gjennom vinteren, mens polarrever i innlandet alltid har kritthvit pels om vinteren, uten at de av den grunn tilhører egne underarter. Derimot finnes det varianter av polarrev som har levd adskilt fra andre rever på isolerte øyer i Beringhavet gjennom tilstrekkelig mange generasjoner til at den genetiske driften er tilstrekkelig stor til å kvalifisere til betegnelsen underart. I motsetning til forskjellen mellom hvite innlandsrever og svart-brune kystrever, som ikke er underarter, kan ikke legmannen se forskjell på polarrever fra Mednyi og Pribolof-øyene i Beringhavet, selv om de er ulike underarter.
image
Samme, art, samme underart, av leopard.
image
image
Ulike underarter av polarrev

Man ville nok ikke hatt skatteinntekter til å finansiere dette med din økonomiske modell. Sjansene er nok stor for at de ikke ville ønske å emmigrere til et slikt land. Så stå på

1 Like

Rikdom er en prydelse ifølge Koranen.

Hva med motsetningen i synet på rikdom og eiendom ?
Ser du på deg selv som en reformator ?

18:47 Rikdom og barn er en prydelse for det nærværende liv, men varige gode gjerninger er bedre hos din Herre, hva belønningen angår, og bedre hva håpet angår (om det kommende liv).
18: Al-Kahf
https://koran.no/?controller=hq&hq_sn=18&controller=hq&view=hq&hq_sn=18&start=26

47:37 Livet i denne verden er kun en lek og tidsfordriv, og dersom dere tror og er rettferdige, så vil Han gi dere deres belønninger og ikke forlange deres eiendom av dere.
47: Muhammad
https://koran.no/?controller=hq&hq_sn=47&controller=hq&view=hq&hq_sn=47&start=26

1 Like

“The lockdown gave us psychological terror and became a guise for many things,” said Khatiwada”

Underart er bare et annet ord for rase! Mennesket er også en art, og så er det selvfølgelig mulig å diskutere om det finnes folkegrupper, underarter eller raser, og alle disse forskjellige betegnelsene betyr stort sett det samme.

En art har enten ingen underarter, eller flere, aldri bare én. I de tilfeller der man har valgt å dele en art inn i flere underarter, er dette gjort for å representere den geografiske variasjonen!

To underarter lever altså aldri i det samme området, hvis en ser bort fra smale overgangssoner der utbredelsen til flere underarter kan møtes.

1 Like

Poenget med kommunismen er å gi alle eierskap i økonomien. Slik at likeverdighet blir grunnlaget for økonomiske og politiske kontroll.

Kapitalismen, oligarkiet, overklassen, borgerskapet, kapitalistene – ønsker på den motsatte side flest mulig flittige og kompetente arbeidere til å jobbe for seg i sine hierarkier. Hudfarge og kjønn er uvesentlig for kapitalistiske utbyttinga. Økt innvandring og at kvinnene tvinges til jobb og karriere er helt i tråd med kapitalismens interesser. De får mer arbeids-kraft inn i sine hierarkier.

En stor del av arbeiderklassens hvite heterofile menn blir da også utsortert i kapitalismen. Barnløse menn på 40 år er i stor andel for x/millenials. 29,5% for 1976-kullet i Norge, en doblet andel siden 1950-kullet. Kapitalismen er svært skadelig også for norske hvite menn.

Narko-mafia-kulturen som er iboende i kapitalismen er også svært skadelig for mange norsk-norske menn av arbeiderklassen.

Enhet blir umulig å lage med et grunnpremiss om at kvinner og mørkhudete automatisk er mer undertrykket, og at hvite menn automatisk er mer priviligert. For det stemmer ikke. Kun på dette bevissthetsgrunnlag, at kapitalismen rammer hele arbeiderklassen, er det mulig å danne enhet mellom arbeiderklassens menn og kvinner, og med nye landsmenn.

Rasismen er en uheldig del av vår kultur, og i alle kulturer. Den blir noen ganger forsterket av kapitalismen og imperialismen, og kan ses sammen med fattigdommen og narko-mafia-kulturen generert av kapitalismen, og men er neppe systemisk relevant for økonomiske utbyttinga av arbeidskrafta og natur-resursene. Kapitalismen utbytter alt og alle den kan.

Kommunismen er anti-rasistisk og internasjonal solidarisk, men setter klasseperspektivet først. Det i motsetning til anti-kommunistiske borgerlige ’venstresiden’. Det er altså prioriteringa vi snakker om.

Enhet i arbeiderklassen lager vi ikke med å fokusere på hvem som blir mest undertrykka, men med fokus på at vi har samme kommunistiske interesser. Arbeiderklassen har interesse i å ta likeverdig del i kapital-makta og i å lage varige sunne fellesskap for oss alle.

1 Like

Det er nok ikke riktig at masseinnvandring ikke foregår. Nesten tre av ti barn født i Norge 2018 ble født av innvandrerkvinner. Jeg tror vi trygt kan si at det foregår store demografiske endringer i Norge. Ellers helt enig i at sosialismen/kommunismen, samt anti-imperialismen er helt nødvendig dersom en ønsker å gjøre noe med årsakene til masse-innvandringen.

1 Like

Det er tydelig at du ikke er biolog, eller har noe særlig greie på biologi. Rase ble tidligere brukt som synonym for underart når det gjaldt ville dyr, men siden det samtidig alltid har blitt brukt i den betydninga det også brukes i dag, som systematisk (menneskeorganisert) framavla varianter av husdyr og kjæledyr, som i det ytre kan være svært ulike, men som på genetisk nivå fortsatt er så like at de regnes som samme underart (for eksempel tilhører alle tamhunder den samme underarten av ulv; Canis lupus familiaris), blir begrepet flertydig og dermed uegna for vitenskapelig klassifisering. Derfor har man nå gått helt bort fra å snakke om raser blant ville dyr, og mennesker. For mennesker ble begrepet brukt som synonym for grove hudfarge baserte kontinentalgrupper, men den gangen man virkelig forsøkte å systematisere begrepet, rant man fort inn i selvmotsigelser fordi kategoriene ikke passa. Det er for eksempel store og åpenbare forskjeller i utseende mellom øst- og vestafrikanere som er større enn forskjellen mellom østafrikanere og europeere, noe jeg beviste i en tidligere debatt her på forumet, hvor både Runeulv og Tjatta gikk fem på når de ble bedt om gjette hvor to somaliske albinojenter var fra. Runeulv tippa India og Tjatta tippa Norge. Det er bare to ting som forener øst- og vestafrikanere. Det ene er hudfargen, skjønt her er det også veldig stor ulikhet mellom for eksempel fulbe og dinka. Det andre, som er substansielt, er sosialt, og er knytta til den rasismen svarte afrikanere møter overalt, siden 1500-tallet. Folkegruppe eller etniske grupper, defineres ikke genetisk, men ut fra kulturelle trekk, i første rekke språk og felles identitet, og har sånn sett aldri vært brukt som synonym for “rase” heller.

1 Like

Man trenger ikke skatteinntekter for å ekspropriere kapitalistisk eiendom kompensasjonsfritt for de tidligere eierne. Tvert imot, ved offentlig overtakelse av produksjonsmidlene, forsvinner behovet for skatt, ettersom det offentlige får inntekter direkte fra bedriftene vi eier sammen, vel og merke så lenge det blir sett som hensiktsmessig å fortsette med pengeøkonomi, og folk fortsatt får utbetalt som byttes inn mot betaling for ulike goder. Men et hovedpoeng med sosialisme er nettopp at langt flere goder skal tilbys gratis til alle, noe som selvsagt også gjør at folk trenger å motta mye mindre penger i lønn samtidig. Allerede nå ser vi økende diskusjon rundt behovet for å kunne tilby barn gratis sunn mat, for å unngå at barn fra fattige familier får for dårlig ernæring til å følge godt med og lære det de skal på skolen. Og for voksne ville trolig også gratis sunn mat ganske snart betale seg, så lenge det er det offentlige som også bærer helsekostnadene av at de med lav inntekt heller velger mer usunne alternativer, så lenge de også må bruke av egne penger for å kjøpe sunn mat. Covid-19-nedstengninga har også vist behovet for at alle har gratis tilgang til raskt bredbånd og egen PC; for å kunne følge hjemmeundervisning, osv.

I Sørstatene i USA har det alltid eksistert en klasse av fattige hvite, som aldri eide slaver, men som jobba som dagarbeidere eller leilendinger under slaveeiende godseiere. De ble altså også utbytta av den samme klassen som utbytta slavene, men ikke i samme skala og ikke like brutalt. Rasismen gjorde at de svarte slavene, og urfolket som var drevet vekk fra jorda, kunne utbyttes og frarøves enda mye større verdier enn det som den hvite underklassen kunne. Relativt sett, i forhold til de svarte og urfolket, hadde den hvite underklassen dermed en privilegert posisjon, selv om denne klassen likevel kunne fått det bedre ved å forene krefter med ofrene for rasisme, og kvitte seg med det rasistiske godseierveldet. Men forbedringa som ville komme av dette ville åpenbart være enda mye større for de svarte og urfolket. Og tilsvarende er det også i dag. Urfolk, svarte og kvinner utsettes for ulike former for utbytting og undertrykkelse som hvite arbeidere som tilhører den etniske majoritetsbefolkninga skånes for, uten at det betyr at de hvite arbeiderne har mer å tjene på å solidarisere seg med den kapitalistiske snylteklassen, slik den hvite underklassen i Sørstatene i overveldende grad dessverre har gjort. Internasjonal solidaritet kan ikke skapes ved å lukke øynene for de særskilte formene for utbytting som rasismen legger til rette for, og late som at alle utbyttes på samme måte og i samme skala, men ved å anerkjenne dette, og fastslå at kampen skal handle om å bli kvitt alle former for utbytting, både de som rammer særskilt kvinner, urfolk eller svarte, og de som rammer alle som tilhører arbeiderklassen, uavhengig av hudfarge, etnisitet og kjønn.

1 Like

Ta det med ro- om noen få generasjoner vil vi ikke merke forskjell - FORUTSATT at vi har tillit til våre egne verdier. Det er kulturell overlegenhet som avgjør, og der har vi faktisk en real sjanse.

1 Like