Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hovedmotsigelsen – rase eller klasse?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/hovedmotsigelsen-rase-eller-klasse/

Dersom det finnes flere motsigelser i en prosess, må en av dem være hovedmotsigelsen og spille den ledende og avgjørende rollen, mens resten inntar en sekundær og underordnet plass. Når vi studerer en samensatt prosess der det er to eller flere motsigelser, må vi derfor sette alt inn på å finne hovedmotsigelsen i prosessen. Dette…

5 Likes

Även jag läste Maos Om motsättningar för drygt 50 år sedan. När jag nu läser om hans artikel är jag inte lika imponerad nu som då. Min främsta kritik ät att Mao ser allt i dikotomier. En process kan innehålla fler än två sidor. Detta synsätt för med sig att den klass som gör det möjligt för kapitalet att härska försvinner ur analysen. Jag avser
byråkratklassen som utgör cirka 20 % av befolkningen i våra länder. Denna klass tillhör inte folket.

Det finns inga belägg för att Mao skulle anse att någon av de grundläggande motsättningarna skulle utgöra huvudmotsättniningen. Dessutom talar Mao i singularis då han definierar den grundläggande motsättningen., även om han frångår detta synsätt då ger exempel.

For det første spiller ingen rolle om vi kaller de systematiske forskjellene mellom etniske grupper raser eller noe annet, da etniske grupper identifiserer sin etniske gruppe som oss, og de andre som dem, selv om den objektive forskjellen i mange tilfeller ikke er så stor.

For det andre så hadde vi ikke hatt etniske grupper på samme territorium om ikke “det finnes ike raser”-gjengen hadde invitert horder av ikke-hvite til hvite land for å bevise troen sin på at raser ikke finnes.

1 Like

Dette regnes som en høyreekstrem konspirasjonsteori blant store deler av dagens “venstreside”.
Denne “venstresiden” har samme agenda som finanskapitalen, og de lever godt med det.

Hvorfor?
Dette er det mest usannsynlige scenarioet av dem alle, hvordan kan fokus på det være nyttig i det hele tatt? Dette er et strategisk blindspor.

Ja, for fagbevegelsen er ikke blendahvit i det hele tatt.
For de som faktisk har erfaring fra fagbevegelsen så fremstår dette som det reneste sprøyt. Folk med utenlandsk bakgrunn organiserer seg i mye mindre grad enn det de etniske norske gjør.
I enkelte yrker er store arbeidsplasser med et flertall innvandrere som ansatte et eneste stort hull når det gjelder verving og aktivitet.
I fagbevegelsen lærer man ikke noe annet enn å være et nyttig verktøy for storkapitalen og globalisme. Fagbevegelsen er gjennomsyret av nyliberalisme og tankegangen som følger med.
Streik er gammeldags og det er samarbeid og dialog som gjelder, den absurde forestillingen om det gode samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker råder eneveldig.
Fagbevegelsen begikk et gigantisk klasseforræderi i 1935, og etter det har organisasjonene bare havnet mer og mer i lomma på de kreftene de var ment å skulle være en motsetning til.
Fremtiden for det Norske folk ligger i at vi reiser oss mot alle former for globalisme og dens disipler på stortinget, og når jeg sier det Norske folk så mener jeg nettopp det.

1 Like

Det er sant at hovedmotsigelsen går mellom kapitalister og arbeidere, og at kommunisters oppgave er å synliggjøre denne motsigelsen, ikke skape motsigelser etter etniske og nasjonale grenser. Dessverre bidrar ikke Steigan.no til dette målet i det hele tatt. Tvert imot, ved å jatte med “innvandringskritikere”, “islamkritikere” og andre høyrepopulister, og til og med i denne sammenhengen referere en tendensiøs meningsmåling som indikerer at det er mer rasisme blant den globale rasismens ofre enn i den verdensdelen som har profittert mest på den rasistiske kapitalismen, bidrar Steigan.no til å undergrave arbeiderklassens kampkraft.

Det finnes raser. Blant husdyr. Er du et husdyr, så tilhører du nok en rase. Er du et husdyr?

1 Like

Rettighetsløse arbeidere vil ikke våge å organisere seg. Derfor støtter den internasjonale arbeiderbevegelsen konsistent amnestilover for såkalte “illegale” innvandrere. Enhver som støtter deporteringspolitikk overfor “illegale” innvandrere, støtter kapitalistklassen og deres muligheter for å utbytte arbeiderklassen nasjonalt og internasjonalt.

Hvorfor finnes det ikke raser hos homo sapiens når det finnes blant andre dyrearter?

1 Like

Nei, det finnes ikke raser blant andre dyrearter heller, unntatt for husdyr. Rase er et produkt av systematisk avl. Blant noen ville dyrearter finnes det derimot underarter av den samme arten. Det har også eksistert blant mennesker; Homo sapiens neanderthalensis var en slik annen underart av menneske, men den er i dag utrydda, hvis vi ser bort fra at det var noen grad av genblanding med neanderthalerne da den afrikanske underarten av menneske, Homo sapiens sapiens, som alle nålevende mennesker tilhører, vandra ut fra Afrika. Så en del av den genvariasjonen som finnes blant moderne mennesker, skyldes ulik grad av neanderthalerinnblanding, uten at denne relativt marginale komponenten av en annen menneskeunderart er i nærheten av å utgjøre det som skal til for å etablere biologiske underkategorier av mennesket. Til det er vi alt for sammenblanda. Det har vist seg at også afrikanere har noe neanderthalergener. Om det skyldes at neanderthalerne også levde i Afrika, eller om det skyldes tilbakevandring til Afrika fra grupper som hadde vært en stund i Europa eller Asia, vet jeg ikke.

2 Likes

Snodig hvordan mangfoldets profeter insisterer på at det ikke finnes mangfold. Kun monotoni for mangfoldets skyld

1 Like

Det er ikke det at jeg er imot at det skulle eksistere ulike underarter, eller for den saks skyld arter (Homo erectus var i motsetning til Homo sapiens neanderthalensis en egen art av menneske, ikke en annen underart) av mennesker på planeten. Det er bare det at det ikke gjør det, sånn rent objektivt og vitenskapelig sett, i dag vel og merke. Dette i motsetning til våre næreste slektninger, sjimpansene (sjimpanse og bonobo), gorillaene (østlig og vestlig) og orangutangene (Borneo- og Sumatra-), som vitenskapen har funnet å bestå av to arter hver, nært beslekta, men likevel forskjellige nok til å gi grunnlag for ulik artsbenevelse, ikke bare inndeling i underarter. De to artene av gorilla deles for øvrig begge i tillegg inn i to underarter, mens sjimpansen deles i fire underarter, basert på analyser av genomet.

Åpenbart at vi befinner oss på to forskjellige sider av evolusjonen. Jeg blir utryddet. Idioten vinner. Sosialdarwinisme (marxisme). Hardest vil det ramme de som er glad i musikk. Men jeg er glad det ikke er meg som er nazisten her

1 Like

Vi, og steigan.no, er enige om at hovedmotsigelsen går mellom arbeidere og kapitalistene.

Er arbeiderklassen der med oss? Etter det jeg ser er ikke klassekampen framtredende i det hele tatt som en synlig konflikt for arbeiderklassen. Fokus er ikke der og derfor er svaret ’nei’.

En ’venstreside’ som stadig prioriterer andre spørsmål enn klassekampen er en del av problemet. Dette undergraver virkelig arbeiderklassens kraft og er jo ikke tilfeldig.

Tenk om ’arbeiderklassens liv matters’ heller var hoved-tema i USA?

Overklassen ønsker heller etnisk konflikt og har agenter til høyre og venstre for å sørge for at dette er hoved-tema. Dette splitter arbeiderklassen. Dette undergraver styrken til arbeiderklassen.

Oligarkiet er flinke i dette spillet, mens arbeiderklassen er dessverre uorganisert og til stor del manipulert. Arbeiderklassens kampkraft vil være marginal så lenge arbeiderklassen ikke har et betydelig kommunistisk revolusjonært parti. Så lenge dette er tilfelle vil fokus settes feil, og ’venstresiden’ vil i praksis jobbe mot arbeiderklassen og for oligarkiet.

2 Likes

Innvandring er en hovedagenda for den korrupte og globalistiske eliten, fri flyt over grensene.
Alle som støtter innvandring støtter agendaen til de aller rikeste menneskene på jorda, og man kan med trygghet si at dette ikke er en positiv agenda.
Det er en katastrofe for landene innvandrere drar fra, og en katastrofe for landene de kommer til.
Det faktum at folk med innvandrerbakgrunn har lavere organisasjonsgrad enn etniske Norske, har ingenting med at de er “rettighetsløse” å gjøre. Det bare er slik, og har vært slik i alle år siden innvandringen startet. En av mange ubehagelige sannheter som er knyttet til innvandring.

1 Like

Innvandring skjer uansett. Spørsmålet er om du vil støtte den internasjonale arbeiderbevegelsens kamp for at alle arbeidere skal ha de samme rettighetene, og at ingen skal være utsatt for trusselen om deportering, eller om du vil støtte høyrekreftene som samtidig som de utnytter illegal arbeidskraft, støtter høyrepopulistiske krefter som definerer innvandrerne, og ikke de grådige kapitalistene, som problemet, og søker å mobilisere arbeidere som tilhører den etniske majoritetsbefolkninga for en sjåvinistisk politisk agenda. Det vil si “innvandringskritikerne” som (feilaktig) innbiller seg at de tilhører venstresida, er kapitalistenes nyttige idioter.

Det var visst ikke mulig å linke dette bildet

Ja, men spørsmålet må også være på hvilket politisk grunnlag skal vi skape enhet i arbeiderklassen. Det er i dag enighet på venstresida om at arbeiderklassens kamp ikke kan settes opp mot kvinnekampen, og at menn som tilhører arbeiderklassen må akseptere premisset om at kvinner som tilhører arbeiderklassen har vært dobbelt undertrykka. Tilsvarende er det umulig å skape enhet i arbeiderklassen på et grunnlag som ignorerer det faktum at kapitalismen er konstruert gjennom rasisme, og er systematisk rasistisk, og at det er folk med mørkere hudfarge som systematisk har vært og fortsetter å være ofrene for denne rasisme. Kun på dette bevissthetsgrunnlaget er det mulig å skape enhet mellom svarte og hvite arbeidere, og enhver på venstresida som ikke støtter opp om dette, støtter i praksis kapitalistenes splitt- og hersk-politikk, uavhengig av hvor mye retorisk man søker å gi inntrykk av det motsatte.

Her snur du årsakssammenhengen opp ned. Utvandring skjer på grunn av ulik økonomisk utvikling, og i de fattigste landene kan situasjonen beskrives som en katastrofe. Denne katastrofen er imidlertid aldri utløst av innvandring, men alltid av en kombinasjon av historisk underutvikling, som regel kobla til kolonial utbytting og/eller slavehandel, og krig, oftest også utløst av imperialistisk rivalisering. Utvandring er ikke medisinen mot denne underutviklinga, det er systematiske investeringer i helse, utdanning, infrastruktur og produksjonskapasitet i disse landene selv, men så lenge dette ikke skjer, fungerer utvandring som et smertestillende middel. Tilbakesending fra emigrantsamfunn i rikere land spiller en vesentlig rolle for å unngå sult for mange familier og lokalsamfunn i mange land. Vest-Europa og Norge spiller i så måte en veldig marginal rolle i dag, unntatt for de fattigere landene i Øst-Europa. De økonomisk viktige emigrasjonslandene for de fattige landene i Sør-Asia, er i første rekke oljestatene i Gulfen, og dernest USA og Canada.

Selv om det er lettere for en kamel å komme gjennom nåløyet( som sannsynligvis var den nattåpne porten til Jerusalem, beregnet til kun å slippe inn enkelt-personer), enn for en rik mann å slippe inn i himmel-riket- så er det nok her det egentlige skillet går. At det er lett å forveklse, ligger i sakens natur.

Ja de er redde ,de som hersker , det er derfor de bruger alt deres energi på at splitte folk. Og i den henseende har racismedebatten været et godt instrument for de. At have en kritisk og kontroversielt holdning til indvandring, integrationsdebaten, og et negativt syn på den muslimske religion har udelukket en masse arbejdsfolk og skabt splid imellem broder og broder og søster til fordel for ægte racister og nazister og millardærene ikke mindst.De som er redde har gået til angreb imod et af de vigtigeste principper venstrefløjen har, nemlig international solidaritet. En anden princip som er værd og gentage er at man skal altid vise sin modstand mod de som er oppe i systemet og ikke sparke folk ,som allerede er nede og er svage og marginaliseret i samfundet.

Vi gør ikke det.

Så snart vi kan se at vi er en stor fammilie på denne planet, så snart vi kan se alle de ligheder vi har med hinanden,kan vi bekæmpe arbejdsfolks fælles fjende,der kan vi bryde ud af den amerikanske kapitalismens lænker.

Hasta La Victoria Siempre!!

Jeg kom i tanke om denne filmklip efter at have læst artiklen Charlie Chaplin fra filmen The Dictator.

1 Like