Nyheter MDTV Forum Om Doner

Houthi-geriljaen slår til mot stort oljefelt i Saudi-Arabia


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/houthi-geriljaen-slar-til-mot-stort-oljefelt-i-saudi-arabia/

Holder Saudi-Arabia på å tape krigen mot det fattige nabolandet Jemen? Det virker nesten utenkelig når man ser på den enorme mengden våpen Saudi-Arabia ved hjelp av sine allierte har pøst inn i det fattige nabolandet. Men spørsmålet kan likevel stilles, og særlig av to grunner: For det første er den saudi-arabiske alliansen i ferd…