Nyheter MDTV Forum Om Doner

Høringssvar til regjeringas forslag om forlengelse av midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/horingssvar-til-regjeringas-forslag-om-forlengelse-av-midlertidig-lov-om-forvaltning-av-personell-i-forsvaret/

Regjeringa Solberg ga en fire arbeidsdagers høringsfrist på forslaget om forlengelse av midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret. Dette var både uhørt og en provokasjon. Men publikum har reagert. Vi må kanskje påta oss en viss del av ansvaret for at folk er blitt oppmerksomme på dette forslaget: Bruk av Forsvaret under koronakrisa…

3 Likes

Ett halvår for seint har endelig NRK begynt med noe som minner om journalistikk ved intervju på Dagsrevyen torsdag 24. 9…
3:Gjest

3 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.