Nyheter MDTV Forum Om Doner

Høringen om Julian Assange's utlevering til USA er utsatt til februar 2020

Julian Assange’s US extradition hearing will be in February 2020,

  • Alt i ‘demokratisk ånd’ . . . . .
2 Likes