Nyheter MDTV Forum Om Doner

Honduras og politiske jomfruer


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/honduras-og-politiske-jomfruer/

Av Jon Langdal. To gonger har Klassekampen mint oss om militærkuppet i Honduras i 2009 og dei følgjene det har hatt for folks liv i dette ekstremt valdelege landet, og den utvandringa som på denne bakgrunnen har skjedd. Men kvifor har reportasjane gløymt USAs aktive rolle v/ Hillary Clinton i kuppet og i valprosessen etterpå?…


#2

Det var sånt, jeg gikk å lurte på også - da jeg leste Klassekampen. Nå trenger jeg ikke det lenger.