Nyheter MDTV Forum Om Doner

Holtås, Steigan og imperialismen i dag

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/holtas-steigan-og-imperialismen-i-dag/

Av Trond Andresen, 1. amanuensis, institutt for teknisk kybernetikk, NTNU Vegard Holtås og Pål Steigan debatterer imperialisme i dagens verden, og om begrepet «globalisme» er nyttig. Holtås synes ikke det. Jeg tror at motstand mot begrepet «globalisme» bunner i at de dogmatiske og sjøloppnevnte Lenin-studentene ikke klarer å ta inn over seg hva som har…

6 Likes

Jeg tenker at denne ‘gode’ globalismen , som FN og WHO , er en mere ‘spirituell fløy’ , mens vi har kapitalismen , imperialismen , pengemakta og militærmakta , som en ‘militær fløy’… i denne globale religionen som utfolder seg .
Men disse ‘fløyene’ nærmer seg hverandre og vil ta et totalt grep over verden på alle plan . Det er dette som er NWO , og som er en religøs plan vi ser utfolder seg…!!

3 Likes

https://www.chesterton.org/hudge-and-gudge/

1 Like

Årsaken til at venstresiden er motstandere av begrepet globalisme skyldes at de selv er globalister, og dette vet de, i hvert fall lederne/tenkerne på venstresiden. Men høyresiden er også globalister, og dette er et stort problem for venstresiden, løsningen er derfor å bannlyse ordet globalisme!

Det er forskjellige årsaker til at både høyre og venstre omfavner globalismen, men noen ting har de til felles:

Dette blir lettere å se hvis man ramser opp noen av globallistenes hjertesaker:
Masseinnvandring, fri flyt av kapital og arbeidskraft, arbeidsinnvandring, klimainnvandring, identitetspolitikk, Islam, multikultur, politisk korrekthet, sensur av uønskede meninger, ødelegge fagforeningene, befolkningsovervåkning, klimatiltak som f.eks nedleggelse av Norges jordbruk, nedleggelse av oljenæringa, miljøvennlig energi som f.eks vindmøller, redusere nasjonalstatens politiske makt, overnasjonalitet, nedbygging av velferdsstaten, og boikott/krig mot land som er imot globalisering, som f.eks Syria.

Venstresiden vil ikke vite av ordet globalisme, for det viser at de fronter mange av de samme sakene som høyresiden. :wink:

2 Likes

“Arbeidere i alle land. Foren eder”

1 Like

Det var en oppfordring i en globalisert verden. Nå har det gått ei stund, og det har vist seg å være mye lettere å handle lokalt. Akkurat som geriljakrig er eneste vegen å gå, mot milititær overmakt.
Vi trenger å øve!

Når arbeiderne i England forente seg, og fikk landet ut av EU, så skrev Ronny Kjeldsberg i avisa klassekampen at “Brexit var ingen venstrebevegelse” og han antydet at utmeldelsen handlet om innvandring og rasisme.

Globalisering är en ekonomisk, kulturell och politisk process som innebär att världens länder knyts närmare varandra.” I sum så blir det en annerledes gruppeinndeling der geografiske grenser og grupperinger (norsk eksempelvis) skiftes ut til en gruppeinndeling som baseres på økonomisk makt. Det vil si…

" De mer framsynte multinasjonale korporasjonene, og deres hjelpere i politikken og mediene, ser at veien å gå er å få til et g l o b a l t styre hvor de har avgjørende hender på rattet. Der finner vi finanskorporasjonene og milliardærer som Bill Gates. Disse slåss ikke for USAs interesser, men for makt over kloden."

Jeg savner en debatt om fordelerne kontra nasjonale grupperinger (geografiske landsgrenser) vs finanskorporasjonene og den globale ideologiske tanken eksempelvis. Tanken om nasjonalstaten som en bra idé er kidnappet/ødelagt av en venstreside som kun skriker rasist når man sier ordet nasjonalstat.

Holtås er ikke med helt når det kommer til å analysere problemstillinger vs globalisering der er jeg veldig enig. Men igjen jeg savner debatten om nasjonalstaten og dess rolle i dagens globale og høgteknologiske samfunn.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.