Nyheter MDTV Forum Om Doner

Holmås blander roller. – Trenger ikke være rakettforsker for å se det

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/holmas-blander-roller-trenger-ikke-vaere-rakettforsker-for-a-se-det/

Heikki Holmås har en lederrolle i Multiconsult, som skal gi uavhengig kunnskap om konsekvensene av vindkraftutbygging. Samtidig har han styreverv i Norwea, som har som mål å fremme norsk vindkraft. Rolleblandinga er så åpenbar at man trenger ikke være rakettforsker for å se den, sier, sier jusprofessor Markus Hoel Lie. Dette skriver NRK, som utdyper:…

3 Likes

En kraftig forhøyet strømpris vil ramme husholdninger med lav inntekt sterkt. Det vil si at de som klarer seg i dag men ikke har store marginer, vil bli fattige med en slik strømprispolitikk. En slik politikk kommer kapitalinteressene bak vindkraftutbyggingen til gode.

Et slikt forslag kommer altså fra en tidligere stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti. Det har gått en tid siden Hanna Kvanmo ledet SV, hun var de lavere samfunnsklassers stemme, og hadde nok aldri gått med på det. Det var lenge siden at SV stod for klassepolitikk, nå er det for det meste identitetspolitikk.

Når Holmås har styreverv i Norwea, representerer han også BlackRock som har eierinteresser i selskaper i Norwea. BlackRocks CEO Larry Fink er sterkt engasjert i privatisering av sosiale rettigheter, det vil si at sosiale rettigheter gjøres om til tjenester det skal betales for, som skole, helse og at statspensjoner gjøres om til privat pensjonssparing. Som at lavere samfunnsklasser vil ha råd til det.

Så er ikke Holmås sosialist lenger, for vil en sosialist med integritet representere BlackRock? Det ser ut som at når politikere på den såkalte venstreside avslutter sin politiske karriere, går de over til åpenlyst å tjene global storkapital som vil implementere neo-liberal markedsøkonomi i alle land, det er det mange eksempler på.

5 Likes

Har Holmås sagt det?

Denne mannen var en korrupt landsforræder lenge før dette, bare nok et skjelett i skapet for en av de mange som kommer fra avskumfabrikken vi kaller stortinget.

2 Likes

Han har ikke sagt at han ikke er sosialist lenger, men ved å representere utbyggernes interesser i vindkraftindustrien, og global storkapital som BlackRock er den fremste representanten for, og som er blant eierne i selskaper Norwea organiserer, bør han få spørsmål om det.

2 Likes

Det er vel med venstreside som med kristendom, man erklærer seg som kristen og så blir man døpt. Man kan ikke fradømmes sin identitet.

I den grad alt av betydning styres av sosialister, som sentralbank, DNB, oljefond, da blir venstresiden dem med penger og feite pensjoner.

-I år som i fjor topper Klassekampen Medietilsynets oversikt, med 44,9 millioner kroner.

Morgenbladet (konservativ) ligger vel på 10 mill i pressestøtte.

Mer tull fra Kjell. Har du hørt om å “bli lyst i bann”

Protestantene har ikke “lysing i bann”

Og SV er ikke et sosialistisk parti

1 Like

I en sosialistisk land er det sosialistene som har pengene. De som driver sosialistisk - som kollektivtrafikk - får subsidier, og de som driver kapitalistist, som sportsbutikker - får null subsidier.

Hva var poenget med dette da?

Sitatramme

Det mest sosialistiske landet i Europa er Finland, så Frankrike. Russland er lite sosialistisk. Man diskuterer i Finland om man skal få lønn for å være finne.

Nye reglene for online kjøp i Norge
Jeg kjøpte en stekepanne fra Storbritannia, pris GBP 25,00. Så beregnet de mva (antagelig) på samme (vare + frakt): pris kr 123,00. Så ble jeg belastet med “kostnad for tollbehandling”: kr 149,00.
For å hente vare måtte jeg betale kr 272,00.
Sosialistene skulle altså ha kr 272,00 for vare = kr 295,00

Administrasjon som tollbehandling krever “utdannelse og kompetanse” selvfølgelig

Dette gjelder dessverre hele venstresiden idag. I hvert fall de som er i stortinget

3 Likes

For “sosialister” idag er kapitalismen en melkeku for egen politikk. Som er å skaffe velgere for “sosialismen”. Da blir det fort veldig hult

Kjenner at jeg ikke hisser meg synderlig opp over Holmås penge og karrieremaskin.
helt fra SV gikk inn for å bombe Jugoslavia på slutten av 1990-tallet,så har jo alle partitopper i SV jaget lukrative internasjonale jobber i innen globalisering og næringsliv.
Det er EU og Bombevenstre det her dreier seg om.
Når Magnus Marsdal i flere artikler ivrer for en sammenslåing mellom SV og Rødt,mener han ikke at det nye partiet skal være et arbeiderklassens kampparti,men at Rødt skal kvitte seg med sin siste marxist og bli tilhenger av EUs new Green deal.
Som Holmås-saken viser: det ligger enorme muligheter til berikelse i denne linja.

6 Likes

H. Holmås var utviklingsminister i halvanna år i 2012/13. Hugsar han gliste stolt på forsidene saman med expresident Clinton fordi han delte ut nokre hundre millionar til korrupsjonsfondet. Billy tok turen til Norge for å hente pengane, og seinare har avgåtte Clintonfond-tilsette rapportert at han brukte pengane som si eiga lommebok. På den tida trudde vel Stoltenberg at Hillary skulle bli president og at investeringa var smart?

4 Likes

Såvidt jeg husker kom han med Lolitaexpressen. SV var hell bent på å vanke med “de store”. Erik Solheim kunne ikke få smisket nok med Soros når han var på besøk. Det er noen artige bilder og artikler fra den tiden. Det var nok en enkel beslutning for dissse “sosialistene” å bombe Libya. Solheim har værtfall levd i sus og dus etterpå

2 Likes

Var det noen som sa: ‘politikerforakt’??? . . . . :face_vomiting:

2 Likes

Må komme forbi det der med “politikerforakt”. Det “parlamentariske” partisystemet er ikke stort mer enn organisert kriminalitet i “lovlige” former. Dreier seg om bander som i utgangspunktet representerer visse “kjernevelgere”, ja. Men disse “kjernevelgerne” har en tilsvarende kriminell mentalitet med utgangspunkt i diverse mer eller mindre alvorlige personlighetsforstyrrelser. En får “dømme treet på fruktene”. Og den masseødeleggelsen av naturlandskap og leveområder for fugler og dyr som vindkraftindustrien helt åpent representerer, det er nok i seg selv til å fastslå hva vi har med å gjøre: En i ordets opprinnelige forstand psykopatisk - sinnsyk - kriminell mentalitet.

1 Like

Ser nå at de inntar offerrollen. Først ut var energisleskskapene som følte seg utsatt for terror og ukvemsord, så SV som mente PST måtte komme på banen og nå sist olje og energiministeren som nesten begynte å gråte pga ufine demonstranter. “For første gang følte jeg ubehag”?? Ja ja. Det var muligens på tide med tanke på hvilket ubehag lokalbefolkningen skal leve med i uoversiktlig framtid

4 Likes