Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hjernekreft-utviklingen i Norge følger England


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/01/hjernekreft-utviklingen-i-norge-folger-england/

Av Einar Flydal Denne teksten ble først publisert som bloggpost på http://einarflydal.com Stadig fler får kreft der mobilen, trådløse fasttelefoner og annet trådløst utstyr holdes inntil hodet. Det gjelder også i Norge. Vi har det samme mønsteret i Norge som en fersk studie viste for Storbritannia i fjor sommer (bloggpost 16.7.2018). Mønsteret var lett å…


#2

Hva i all verden gjør Flydal her? Er det åpent for enhver vitenskapsfornekter, eller hva?


#3

Det er nå viktig å få en reell debatt om risikoen vedrørende EMS.
Spesielt bør man kreve skikkelige testdata, før man ruller ut 5G nettet, som potensielt kan vise seg være mange ganger farligere enn eksisterende.
Her er noen tekniske synspunkter som underbygger dette fra Jim Stone.
http://82.221.129.208/.xt9.html


#4

Det Flydal, slik jeg oppfatter det, gjør, er å fremsette ubestridelige fakta, at antall tilfelle som får kreft i hjernen har mere enn doblet seg, uten at vitenskapen kan fortelle oss hvorfor.
Kreft er dødelig, så mere fokus på hva som kan være årsaken, bør vel være noe alle er interessert i.


#5

#6

Ikke nødvendigvis enhver. Men du er hjertelig velkommen.


#7

Også i andre nordiske land ser man ser mye av det samme hjernekreftøkningen som artikkelen viser til at vi har i UK og Norge. Også et par andre relaterte kreftformer i hode- og halsområdet øker:
Danmark: Sterk økning av hjernekreft, omtale og kilder:
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/01/hjarntumorer-okar-idanmark-mer-an-fordubbling-sedan-1990/
Sverige: Sterk økning av hjernekreft, omtale og kilder: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/10/antalethjarntumorpatienter-okar-mycket-i-sverige/

Økning av kreft i hode og hals:


Økning av kreft i øret og kreft i skjoldbruskkjertelen: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2013/07/mobilanvandning-okar-risken-for-tumor-i-orat-visar-ny-svenskundersokning/
og: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/10/lakare-bekraftar-stor-okning-avskoldkortelcancer/

Mange steder ser man at hjerne- og sentralnervesystemkreft er en av de vanligste kreftformene for barn og unge, eks:

USA: Ifølge en studie fra American Brain Tumor Association (ABTA) er primærsvulster i hjernen og sentralnervesystemet nå den vanligste kreftformen i aldersgruppen 15–19 år og ondartet kreft i hjernen og sentralnervesystemet den tredje vanligste årsaken til kreftdød blant unge/unge voksne mellom 15 og 39: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4690545/
Se også omtale: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160224132910.htm


#8

Spørsmålet er vel heller hva du gjør her fjohmsen ?

Flydal er en sann folkehelt og det han skriver er gull verdt og vil redde mange liv, det du kaller vitenskap er bare pseudovitenskap og bestillingsverk fra bransjen og deres støttespillere.
Husk at bestillingsverk har overhodet ikke noe med sannhet å gjøre.

Alltid samme suppa fra dere troll, asbest er ufarlig, DDT er helt ufarlig, Glysofat er helt ufarlig, kvikksølv og amalgam er bra, injisere metaller i små babyer er sunt. bla bla bla …
allerede i 1920 viste myndighetene at asbest var livsfarlig, men de hemmelighold rapportene i 50 år for de hadde ikke noe alternativ til asbest. at tusenvis av uskyldige nordmenn fikk kreft og døde gav dem faen i. pengene styrer.
Det finnes heller ikke noe forskning på stråling, kun SAR verdier som viser hvor varm du blir, om det ikke røyker ut ørene så er det hele ufarlig ifølge din gjeng.

Du får rusle tilbake til de andre i selvmordskulten din og grine litt for at du ikke klarte å lure noen til å skade seg selv i dag heller.

Takk til sanne folkehelter som Flydal, her i huset er alt kablet og E-verket fikk beskjed om hvor de kunne stappe smart(kreft)meteret sitt langt opp.


#9

Andre studier som kan nevnes her, er f.eks. den store statlige amerikanske dyrestudien fra National Toxicology Program som konkluderer med klar kreftfremkallende effekt fra mobilstråling, omtalt tidligere hos Steigan:

I tillegg finnes det flere nyere studier fra det italienske Ramazzini-instituttet, f.eks: Falcioni et al 2018: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367 og en solid tysk universitetsstudie, Lerchl et al 2015, som dessuten replikerer og bekrefter funnene i en tidligere pilotstudie av en annen forskergruppe: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X15003988

Et tydelig flertall av publiserte studier de siste årene viser dessuten at stråling under grenseverdiene kan føre til oksidasjonsskader og skader på arvestoffet (DNA):: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26151230

De siste årene har dessuten flere av forskerne fra IARC-ekspertpanelet gått ut offentlig og uttalt at de - på basis av nyere publiserte studier - mener det er på tide med en enda strengere klassifisering, enten som gruppe 2A (“sannsynlig kreftfremkallende”) eller som gruppe 1 (“kreftfremkallende”). Det er altså ikke enighet innen WHO om at slik stråling er harmløs.

Eksempler på eksperter fra IARC-panelet som hevder det er behov for strengere kreftklassifisering: Dr. Anthony B. Miller, (her i en fagfellevurdert studie fra 2018), onkologen Lennart Hardell PhD (og her også i en fagfellevurdert studie fra 2017 ) og tidl. forsker for det finske strålevernet, Adj. Prof. Dariusz Leszczynski,


#10

Resett har nettopp etablert et forum for ytringsfrihet, der Statsstøtte er del av konseptet.
Selv er jeg sperret fra Resetts debattforum, så jeg får ta mine synspunkter hos Steigan:
Siden Resett er “Islamofobisk”, men ikke “Antisemittisk”, faller hele forretningsideen på egen urimelighet.
Fasit, etter min mening er: Det er de samme Globale interessene som står bak, og deres propaganda som er utslagsgivende, for hva vi skal mene.


#11

I Lugano, er vi ennu ikke like “hjernedøde” som vi var, da vi forlot Norge.

WIFI-nettet skrur seg seg av mellom 24:00 og 08:00.
Ingen mobiltelefoner oppbevares i soverommet.
Bluetooth hands-free i bilen er skrudd av.
Bluetooth ørepropper er “Njet”.
Mobilsamtaler foregår med ørepropper.
Mobilen går i “flymodus”, så snart ingen viktige samtaler forventes.

Mesteparten av familieformuen er oppbevart på steder, der banksystemenes lange tentakler ikke har aksess.

Som ekstra bonus - i Lugano hilser alle på hverandre, mange spør om navnet på hunden din, og både kvinner og menn fremmer eleganse til daglig.
Syretesten er, at folk snakker til hverandre i heisen!!!


#12

UN Staff Member: 5G Is War on Humanity
A 6 minutes MUST LISTEN!!!