Nyheter MDTV Forum Om Doner

Historien males over

Skolerådet i San Francisco stemmer for å male over fresker fra 1936. Freskene som er et mesterverk av kunstneren Victor Arnautoff dekker 1600 kvadratfot fordelt på 13 veggflater. Grunnen skal være at veggmaleriene er rasistiske og representerer hvit overlegenhet.

Veggmaleriene viser George Washingtons liv i bilder, og viser slaveriet og folkemordet på urinnvånerne. Veggmaleriene er med å illustrere lærebøkene i historie. Når skolerådet mener at dette blir for sterkt å vise i bilder for noen kan ta anstøt, og vil male over mesterverkene, hvordan skal da historieundervisningen gjennomføres, skal det skrives nye historiebøker uten illustrasjoner fra epoken?

Blir det neste at beskrivelse av begivenhetene fra denne tiden med tekst blir for sterkt også? Dette kan ikke ses på som noe annet en en form for utvisking av historie som sammen med den foruroligende historie-omskrivningen og krav om riving av statuer av historiske personer i USA, viser at krefter vil viske ut den vestlige kulturarven.

I Europa er ødeleggelsen av Notre Dame og i samme uke 12 andre kirkebygg i Frankrike, siste år 1000 kirker ødelagt og vandalisert, noe som vi ser i alle land i Vest-Europa. Dette kan ikke være isolerte angrep, sett i en større sammenheng, må det være organisert av de samme kreftene som vil omskrive USAs historie.

image

Et av de 13 veggmaleriene.

1 Like

Ja, men det er bra. Historieløshet er den nye folkesykdommen, “manns minne” er nå nede i 4 snap chat, så det er bare å følge på :wink:

3 Likes

Når jeg så denne kommentaren, måtte jeg bare logge inn og avgi stemme.
Sabla bra kommentar! :star::star::star::star::star:

1 Like