Nyheter MDTV Forum Om Doner

Her kan du kjøpe en svart mann for 400 dollar. Slavesamfunnet vi har vært med på å skape.

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/12/her-kan-du-kjope-en-svart-mann-for-400-dollar-slavesamfunnet-vi-har-vaert-med-pa-a-skape/

Slaveriet blomstrer i Libya der tusener av svarte afrikanere håper på å komme til Europa mens de i stedet opplever å bli kjøpt og solgt som kveg på de lokale slavemarkedene. Dette slaveriet og disse slavemarkedene har oppstått fordi vi, det anti-rasistiske og fredelige Norge, var så vennlig å bombe Libya sønder og sammen. Og…

3 Likes