Nyheter MDTV Forum Om Doner

Her er kravene fra De gule vestene

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/12/her-er-kravene-fra-de-gule-vestene/

Kravene fra «De gule vestene» er nå offisielt mer enn det ene spørsmålet om drivstoffpriser. I et langt kommunike sendt til pressen og parlamentsmedlemmer, som mottok stor oppmerksomhet i franske medier, nevner de en rekke krav de ønsker innfridd. En god del av disse kravene brukte å være selvsagte rettigheter – som viser at hvis…

3 Likes

Diverse punkt på den lista er tydelege brot med EUs charter. Lykke til.

Hvilke politiske partier og grupperinger i Norge vil kunne støtte kravene fra De gule vestene?
Jeg tipper at Senterpartiet er det parti som ligger nærmest opp til å støtte slike krav som dette. Frp er generelt motstandere av skatter og avgifter og noen er også mostandere av EØS og globalisme, men kan vi stole på partiet i slike spørsmål? Det foregår nå et grasrotopprør i Frankrike som sprer seg videre til andre land i EU, men hvordan forholder så norsk venstreside seg til dette? Noen av kravene er ikke akkurat helt politisk korrekte (selv om kanskje de fleste kravene er innafor). Nettstedet radikal portal følger med på det meste som skjer, men nevner ikke de Gule vestene med et ord på sin nettside. Det må tydeligvis være grenser for folkelighet.

Meget bra, jeg kunne skrevet under på det fleste av disse kravene, drikkevann, matjord, infrastruktur og energisektor må eies av folket for å holde den globale storkapitalen unna. Prisene på det eksistensielle, og for et vestlig liv som energi og bolig skal ikke være gjenstand for spekulasjon som i dag. Skal disse kravene innfris, må franskmennene melde seg ut av EU som Eilev Groven Myhren er inne på, og bra er det, for de må ta landet sitt tilbake, nå selges det ut.

Som for eksempel at utenlandske investorer har fått kjøpe enorme jordbruksarealer av Frankrikes beste dyrkbare jord, og startet “factory farming”, hvor kulturlandskapet med rett blanding av skog og jorder blir erstattet av monokulturer med enormt bruk av sprøytemidler. Ett av kravene kunne også vært forbud mot genmodifiserte planter. Ett av kravene kunne også ha vært at småbønder får særskilt skattelette så de kan leve av å drive småbruk.