Nyheter MDTV Forum Om Doner

Helsinki – an epoch-making meeting

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/08/helsinki-an-epoch-making-meeting/

By Pål Steigan. (Interview in Penza News, Russia.) Commenting on the results of the meeting and its significance for the relations between Moscow and Washington, Pal Steigan, Norwegian politician, publisher, writer, independent entrepreneur in the field of culture and information technology, highly appreciated the importance of bilateral negotiations. “It was no less than an epoch-making…

Helsinki – an epoch-making meeting

I denne sammenhengen korresponderer min [personlige] oppfatning ganske nøyaktig med artikkelen i russiske Penza News.

Artikkelen eksemplifiserer ettertrykkelig Pål Steigan’s analytiske evner og overblikk over det som har rørt seg i internasjonal politikk de senere år, det tjener forumet steigan.no all ære! . . . . . . . .

Det Steigan her innrømmer er en blind lojalitet til verdens farligste tyrann, Vladimir Putin. Når Putins intetsigende dialog med narren fra det hvite hus blir sett på som epokegjørende fra Steigan side, sier det mer om hvor totalt livsfjern Steigan er. Dessuten, intervjuet med Steigan i russisk media, samt ambassadens anbefaling om heller å les Steigan.no enn “mainstream” forteller oss så tydelig at Steigan er kjøpt og betalt som påvirkningsagent for Kreml. Sånn sett er Steigan å anse som agent for en terrorstat, og i ytterste konsekvens blitt overvåke av PST. Men realiteten er vel heller at han må oppfattes som en forvirret person, og politisk totalt utgått på dato. Og hans følgere kan desverre ikke tas på alvor, enten på grunn av totalt mangel på forståelse for dagens verdensbilde, eller sin blinde lojalitet til fordums kommunistiske idea. De ser åpenbart ikke at de gjennom Steigan støtter opp omegn fascistisk stat med tydelige imperialistisk holdning og adferd. Det er ikke akkurat idealer vi husker Steigan fra, selv om han frenetisk støttet regimer som Pol Pot o. l.