Nyheter MDTV Forum Om Doner

Helse- og miljøsrisiko fra 5G? Ikke rom for tvil


#21

For å være helt seriøs og evt. klargjøre bedre hva jeg personlig, ideélt sett egentlig vil, får jeg understreke at oppå det meste av mine helt faktiske, utilpassede og derfor dessverre hypotetiske idealer, ligger det i det meste av hva jeg skriver lag på lag med pragmatisme og tilpasning, kynisme og manglende tro. Dypest sett vil jeg helst ting som, dersom det ble realitet, innbærer at ingen av oss ville sittet her og kommentert, for jeg tror vi hadde det bedre uten internett. No less.


#22

Amen!!!


#23

PS: Og legg merke til at jeg omsider har funnet en måte å overstyre kravet om minst 20 tegn i en kommentar.


#24

!

#25

Imponerende! ‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎
‏‏‎


#26
!<br>
<br>
<br>
<br>
<br>

Standard hardt linjeskift i html gjør ofte susen! :wink:


#27

Fant denne i dag i en artikkel, og samtidig litt senere fant jeg dette nettstedet som har noen ressurser i forhold til informasjon om smartmeter og agenda 21.
I Norge har vi en grunnlovsbestemmelse over privatlivet
§ 102.
Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin.
Det må ikkje utførast husransakingar, så nær som i kriminelle tilfelle.Dei statlege styresmaktene skal sikre eit vern om den personlege integriteten.

Denne tror jeg jeg kjøper :

Special Report: Sustainable Development and the Control of Energy
(The growing battle over Smart Meters)
American Policy Center
Tar med dette , selv om det er fra USA, det ser ut som de kjemper med de samme problemene.
Smart Meters are designed to provide government with detailed information of your energy use, your movements in your home, the way you use your personal private time, and even how many people are in your home at any given time. It is an unconstitutional invasion of your home by government, as set down in the Fourth Amendment to the U.S. Constitution.


#28

Jeg svei middagen min noe innmari mens jeg grunnet over hva som var din løsning her (og hadde jeg grunnet stort lenger, hadde det gått riktig ille. Men HTML-koding har man jo kunnet en gang).

Jeg ser at Flydal skriver:

Når det gjelder oppskytningen av denne mengden satellitter, begynner vi også å snakke om en alvorlig trussel mot ozonlaget, som allerede er tynt flere steder (til tross for at vi liksom hadde “reddet” det).

Arthur Firstenberg omtaler tematikken i artikkelen “5G from Space”:

On Valentine’s Day, 2018, Elon Musk announced an audacious plan to launch 12,000 low-orbit satellites “to beam an ultrafast, lag-free Internet connection” to every square inch of the earth. They will contain PHASED ARRAY ANTENNAS and will operate in the MILLIMETER WAVE SPECTRUM . In other words, 5G FROM SPACE . The first two test satellites were launched on a Falcon 9 rocket one week later. News reports say “The initial satellites in the network are expected to come online next year.”

Each satellite will be the size of a mini-refrigerator and weigh about 400 kg. 4,425 satellites will be at an altitude of about 700 miles and 7,518 satellites will be at an altitude of only 210 miles.

To give you an idea of just how radical of an assault this will be, as of September 2017 there were a grand total of 1,738 operating satellites in orbit. About 1,000 of them were in low orbit (less than 1,000 miles above the earth). None of them were lower than 250 miles in altitude. Only 208 low orbit satellites were used for communication. Only 125 (Iridium and Globalstar) were for cell phone service. None of them provided high speed data. None of them were phased arrays.

The earth has never experienced anything like this. Even if Musk’s Falcon Heavy rocket could launch 100 of these satellites at a time, which is likely, that still means 120 rocket launches. If he wants to get them all up there in a year’s time, that’s one launch every three days. And there are other companies that want to launch thousands of satellites each to do the same thing. OneWeb plans to launch the first ten of its planned 4,560 satellites in May 2018. Boeing plans a fleet of 2,956 satellites.

The earth’s protective ozone layer is still being depleted, scientists have just discovered, even though everyone thought the problem was solved by the Montreal Protocol. With so many rockets blasting holes in the atmosphere these days, that could be the reason. But nobody is talking about it.

(…)
Musk’s scheme alone could cause catastrophic ozone loss, and it could also destroy all life on the planet. Musk’s company, SpaceX, is calling this project “Starlink.”

Det forundrer meg at dette ikke er et tema det snakke/skrives mer om i offentligheten.


#29

Apropos energi, så ser jeg det blir hevdet flere steder at 5G blir ekstremt energikrevende.
Det samme sies om trådløs teknologi generelt (dette har jeg ingen kompetanse på, så jeg bare merker meg argumentene):. F.eks:

" Contrary to popular perception, wireless technology is not a sustainable or environmentally friendly technology because wireless connectivity uses far more energy than wired connectivity. According to Energy Consumption in Wired and Wireless Access Networks , " Wireless technologies will continue to consume at least 10 times more power than wired technologies when providing comparable access rates and traffic volumes. PON [passive optical networks] will continue to be the most energy-efficient access technology." (http://people.eng.unimelb.edu.au/rtucker/publications/files/energy-wired-wireless.pdf), even as technology becomes more energy efficient. A higher amount of energy is consumed in transmitting large amounts of information through the air (a medium that has high resistance and high level of signal absorption) compared to transmission via various corded communication connections (e.g., copper or fiber optic based). In fact, in a paper looking at the energy consumption of cloud computing, the authors state, " Our energy calculations show that by 2015, wireless cloud will consume up to 43 TWh , compared to only 9.2 TWh in 2012, an increase of 460%. This is an increase in carbon footprint from 6 megatonnes of CO2 in 2012 to up to 30 megatonnes of CO2 in 2015, the equivalent of adding 4.9 million cars to the roads . Up to 90% of this consumption is attributable to wireless access network technologies , data centres account for only 9%." (http://www.ceet.unimelb.edu.au/publications/ceet-white-paper-wireless-cloud.pdf) While the article discusses cloud computing as though it is an energy saver, it is clear from the discussion that those energy savings are only realized if the cloud replaces individual computing power. Otherwise, cloud computing only causes additional energy consumption and should not be promoted as an environmentally-friendly technology. The energy wastefulness of wireless technology should cause national and international governments everywhere serious pause in their promotion of wireless technology."

Kilde: http://www.stopglobalwifi.org/


#30

Godt poeng!#31

Ja, jeg så det i lys av det man opplever, og det var i det minste en positiv ting oppe i alt sammen. Så teoretisk sett, kunne man kreve ting av regjeringen og stortinget.


#32

Apropos vern om privat informasjon:

"Nå hevder det anerkjente teknologinettstedet TechCrunch at de har avslørt iPhone-apper som foretar skjermopptak på enheten uten at brukeren er klar over det.

«Mange store selskaper som Air Canada, Hotels.com, Hollister og Expedia tar opp hvert trykk og sveip du gjør i iPhone-appene deres. I de fleste tisterk tekstlfellene er du ikke klar over det. Og de behøver ikke å be om samtykke», skriver nettstedet.

Foretar «sesjonopptak»

Fjorårets Facebook-avsløringer er tydelige eksempler på at appene du bruker, samler inn informasjon om deg. Verre er det når tekstbokser i apper som skal være skjult, for eksempel der du taster inn bankkortinformasjon din, ikke er det."

Dette kommer vel ikke som noen voldsom overraskelse, egentlig …


#33

Det er bare så sykt.


#34

Ang. akkurat sånne eksempler, har jeg ett jeg oppdaget selv, ved gjennomlesing av brukervilkårene første gang jeg åpnet den medfølgende diktafon-appen (Voice Recorder), som er lagt inn som system-app på alle Samsungs smarttelefoner. Der står det bl.a. rett ut at når man gjør lydopptak vil dette fortløpende sendes til en ekstern server der lyden (stemmen) blir maskinelt analysert. Dette forklares med at diktafon-appen benytter visse programvaremoduler som tilhører telefonens stemmestyringsfunksjonalitet, og at Samsung har bestemt seg for at det er bl.a. slik de finner det opportunt å få tilgang til gode stemmekarakteristikk/ –profildata fra brukerne de kan benytte til forbedring og kvalitetssikring av stemmestyring. Nuvel.


#35

Leste om hvor langt de var kommet når det gjaldt dette med lyd teknologien, og det at det er digitalt gjør vel at de kan ta stemme-materialet og få stemmen til å si helt andre ting, noe som jeg mistenker dem for å ha gjordt med musikken til en popartist . Det jeg tror etter å ha studert bildene nøye, er at vedkommende er byttet ut, men stemmen er lagt til mens en annen står der.


#36

Man får levende bilder på skjerm til å si noe annet enn den filmede faktisk sier i dag, ikke bare lyden.

Popmusikk har alltid vært fryktelig mye juks.


#37

Men det jeg tenker, er at med denne teknologien, som med photoshopping av bilder, kan de forvrenge en persons uttalelser, og manipulere med det, for jeg mener å huske at de klarte å lage en tale ut fra stemme materialet, og da kan man snakke om svindel , og bedrag.Lovmakerne holder nok ikke følge med dette.Her trengs det lover.


#38

#39

Tenk bare på relevansen til rettsikkerhet.


#40

Javisst. Det er egentlig på tide å vurdere helt prinsipielt hvorvidt lydopptak, film– og fotomateriale overhodet lenger kan legges frem for vurdering som tekniske bevis i en rettssal.