Nyheter MDTV Forum Om Doner

Helse- og miljøsrisiko fra 5G? Ikke rom for tvil

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/02/helse-og-miljosrisiko-fra-5g-ikke-rom-for-tvil/

Av Einar Flydal. Denne bloggposten ble først publisert på http://einarflydal.com den 29.01.2019 Flott serie i Stavanger Aftenblad. Men for myk i klypa? Er helse- og miljøfaren fra 5G så klar at det er grunn for å rope alarm? En meget informativ artikkelserie nylig i Stavanger Aftenblad (23.-29.1.2019) etterlater det inntrykk at stillingen er 2 –…

4 Likes

Viktig melding fra en klippe i fri journalistikk:

2 Likes

5G er en forutsetning for å kunne gjennomføre IOT “Internet of Things”.
Alt fra helsedata, bankdata, husholdningsdata, bildata, helt ned til intelligente underbukser og sokker skal overvåkes fortløpende.
Til dette behøves 5G.
Nettet baserer seg på Kinesisk teknologi, overvåkingen vil Israel stå for.
Dette blir det nærmeste vi kommer Bibelske profetier, før Jesus returnerer for å berge restene av vår nåværende sivilisasjon.
Ateister stiller da bakerst i køen.:thinking::thinking:

Ateister stiller da bakerst i køen

Du kan hindre det, ved å stille deg bakerst selv.
Hvis du syns det er hygglig at andre slipper deg forbi i kassakøen, så kan du sikkert gjøre noe tilsvarende.

2 Likes

“Hvis du syns det er hygglig at andre slipper deg forbi i kassakøen, så kan du sikkert gjøre noe tilsvarende”.:grinning:
Har ikke lyttet til denne enda , men abonnerer.
https://www.trunews.com/stream/how-the-internet-of-things-will-revolutionize-your-healthcare

Ja jeg kjenner til det, for jeg var på et foredrag på UIO for flere år siden.

Dette er en veldig viktig sak, både for miljøet og den fremtidige folkehelsen.

Organisasjonen Physicians for safe Technology (“Leger for trygg teknologi”) advarer blant annet mot at 5G kan gi økt risiko for følgende:

  • Skader på øynene - grå stær, skader på netthinnen
  • Immunologiske forstyrrelser
  • Metabolske forstyrrelser
  • Skader på sæd
  • Hudskader
  • Kollaps av insektpopulasjoner, som er hovednæringskilde for fugler og flaggermus
  • Økning av resistente bakterier og endringer i bakteriefloraen
  • Skader på planter og trær

Kilde: https://mdsafetech.org/5g-telecommunications-science/
(Se også alle de vitenskapelige referansene i lenken over.)

Det er også verdt å lese en artikkel som ble publisert i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet The Lancet i desember i fjor, der det også advares sterkt mot risiko for alvorlige skadevirkninger (spesielt langtidsvirkninger) knyttet til mikrobølgestrålingen fra trådløs teknologi generelt, på grunnlag av funn i en betydelig mengde publiserte studier, dette ved strålenivåer godt under våre grenseverdier.

Blant slike påviste skadevirkninger som trekkes spesielt fram, er endringer i hjernens stoffskifte og elektriske aktivitet, immunologiske virkninger, betydelig økt grad av oksidativt stress (som er en kjent bakenforliggende faktor knyttet til flere alvorlige sykdomstilstander), DNA-skader og økt kreftrisiko.

Som referanser nevnes blant annet nye store og kostbare studier fra velansette institusjoner som USAs National Toxicology Program og Ramazzini-instituttet i Italia. Det vises også til store uavhengige forskningsgjennomganger som har undersøkt flere tusen publiserte studier, og som konkluderer med at det er påvist skadevirkninger i et klart flertall av disse.

Studien fra The Lancet er forresten tidligere omtalt på Steigan:

For den som vil gå enda dypere, se også 5G-notatet fra Martin L. Pall, prof.em i biokjemi og medisinske basalfag, Washington State University:
https://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards--dr-martin-l.-pall--eu-emf2018-6-11us3.pdf
(Norsk omtale her)

2 Likes

Her er også et internasjonalt opprop mot utrullingen av 5G-nettet, der nå også vanlige folk kan undertegne. Per i dag er det over 40 000 underskrifter:

Kampanjeteksten (norsk versjon som pdf i kolonnen til venstre): https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

2 Likes

dette er stråler som ikke banker på døra og venter til du kommer og åpner. dette er stråling som er en inntrenger på din eiendom, og inn i ditt hus uten at du har bedt om det, uten at du har sagt ja til det. Enda verre, for de som vil si nei er det ingen mulighet til å slippe unna. i mitt hjem er jeg innvadert av denne strålingen som ødelegger helsa mi. hvor skal jeg gjøre av meg? selv om jeg hadde hatt økonomien til å flytte, hvor skal man flytte hvis man ikke vil at kroppen skal bades i en evig strøm av elektromagnetisk påvirkning som er langt høyere enn våre kropper er skapt for?

2 Likes

Hvis du mener dette er riktig, så får du tapetsere med metal-folie.


Noen bør gjøre dette, og så får vi se om dere får bedre helse enn resten.

For ordens skyld så er jeg skeptisk til at stråling er så farlig, men jeg har blitt lurt nok i mitt liv til at jeg er åpen for at jeg tar feil.

Å begynne å kle enkelte vegger med metallfolie eller skjermende stoffer på lykke og fromme, er ikke nødvendigvis så lurt. Da risikerer man i verste fall å forsterke strålingen i deler av boligen pga refleksjon. Skal man være sikker på at et slikt tiltak skulle funke, måtte man i så fall gjøre hele boligen om til et “Faraday bur” (altså en “innhegning” som blokkerer elektromagnetiske felt), men da må man også totalt unngå tv-bokser, mobiltelefoner, trådløse fasttelefoner, WiFi, trådløse komfyrvakter eller annen trådløs teknologi inni boligen ettersom strålingen ellers blir reflektert tilbake. Men å gjøre om en hel bolig til et “Faraday bur” er nok både ganske dyrt og ganske krevende. Sånn sett er det antagelig mer gjennomførbart å velge kablet teknologi der man kan framfor trådløs, og å si nei til smartmålere.

Hvis man skulle hatt et forsøk med helse med og uten trådløs teknologi - og det er jo en god idé - måtte man nesten opprettet “hvite soner” - som for eksempel boligfelt uten smartteknologi og langt fra mobilmaster, høyspentlinjer etc. Det finnes for så vidt noen eldre studier som har sett på helsa til folk som bor rett i nærheten av mobilmaster i forhold til de som bor litt lengre unna - og også en studie som kartla helsetilstanden før og etter fjerning av nær mobilmast - og det er ganske interessante (og forsåvidt urovekkende) resultater.

Har jeg foreslått det, siden det ikke lager et Faraday bur? Man kunne jo begynt med soverommet?
Poenget må uansett være å finne ut de tingene folk kan gjøre selv uten at det koster en formue, da dagens vitenskap ikke tar folk som mener seg stråleutsatt alvorlig.

1 Like

Joda der har du et poeng, men da må du kanskje (litt avhengig av hvor mange strålekilder du har rundt) skjerme hele soverommet, og hvis du bor i blokk inkluderer det gulv og tak i tillegg til vegger. (Og det vil skape refleksjon i de andre tilstøtende rommene.) Jeg er ingen ekspert på skjerming, og har ikke skjermet hjemme hos meg selv, men poenget mitt er bare at man skal vite litt hva man gjør om man begynner med dette.

MEN det finnes for så vidt skjermende baldakiner/telt å få kjøpt som man kan ha rundt senga og ev knytte til jordet kontakt, dersom man i tillegg vil skjerme mot lavfrekvente felt. De er ikke rørende billige, men kanskje likevel en rimeligere og enklere løsning enn å skjerme et helt rom. Og dersom man bor et sted med mye stråling - og ikke kan flytte - er det absolutt idé jeg ville ha overveid selv.

Men ellers er det lurt å unngå å bruke trådløs teknologi der man like godt kan bruke kablet, samt vise mobilvett (korte samtaler, handsfree, og for den som vil verne om familiejuvelene: ikke putt smarttelefonen i bukselomma og ikke ha laptopen på fanget, og generelt ikke oppbevar påslått mobiltelefon inntil kroppen i det hele tatt - det står til og med i en god del manualer).

1 Like

IOPST: Internet of Poorly Secured Things

Å, så mange hysterisk festlige, høyt avanserte og helt absurde hendelser; alt fra små, relativt harmløse lykkepiller i hverdagen til rene katastrofer, som skal komme til å oppstå i IOPST fremover, når ting misbrukes, erobres i cyber warfare, hackes av frilansere eller bare pådrar seg tekniske problemer. Og der absurditetsfaktoren – og i katastrofevariantene evt. også tragedien – bare øker til ukjente størrelser ved at vi alle, de til enhver tid sk. ansvarlige inkludert, blir sittende maktesløse og se greiene utspilles foran øynene på oss i sanntid, uten å være i stand til å gjøre noe som helst for å avverge eller stoppe prosessene.

Inkludér så noen spenstige fantasier om en hinsides forvokst og distribuert AI, med eksponensielt selvforbedrende maskinlæringsevner og en nærmest kreftpreget utbredelsestakt i de fysiske, virtuelle og neurale nettverkene, med maskinnsyke algoritmer, upersonlighetsforstyrrelser i batchevis og bootloopende, tvangspregede minnedumper i ram’en, som har overtatt den heller stusselige kontrollen over IOPST.

Da begynner vi å snakke fremtiden i våre kraftløse, såpeglatte hender.

1 Like

‘‘Jesus returnerer for å berge restene av vår nåværende sivilisasjon.’’

:rofl:

Det blir nok en helt ny “sivilisasjon” det. Heldigvis.

Det er greit at du vil være forsøkskanin - du følger en lang tradisjon:

men jeg er ikke like ivrig.

1 Like

Cleaning up the mess: Let’s get the details of 5G clear

5G is the LEAST penetrating of all wireless technologies by a factor of an average of 20 cubed. This means it has a hard time penetrating anything, including your skin. If anyone posts “it penetrates better than anything” they are wrong, and don’t understand how frequencies behave. The fact that 5G has such a difficult time penetrating anything at all is what makes it dangerous.

Why would a lack of an ability to penetrate make it dangerous? Answer: Because of the type of phase array antenna all 5g devices need to function. The device can easily triangulate where the tower is because the frequencies are high enough to allow triangulation from only the antennas in a small device. The device, knowing exactly where the tower is, then uses a phase array antenna to blast a signal back to the tower. This would not be a problem if the device never tried to reach the tower through your brain, but if your brain is between it and the tower, you’re going to have massively focused energy cutting a thin line through your brain, and it will definitely cause damage. And even if they figure out how to cause the device to normally point that beam away from you, what about other people nearby? They cannot be factored in. 5G is going to be a haphazard wave throw. Interestingly, because of the nature of how such devices work, mark my word: People will notice the device giving off “heat”. It will definitely happen. it will “give off heat” but won’t be hot itself. That’s because the “heat” will be the radio waves getting absorbed by your body, with as much gain as they are using people are without question going to notice.

What’s going to happen when your brain gets that heat, and you can’t feel it? The brain itself can’t feel injury, headaches are felt from the inside linings of blood vessels in the brain and not the actual neurons. You could fry lots of them and never feel a thing.

And the elite don’t care, they are doing all they can to destroy our intelligence with shots they claim are vaccines and are clearly not. 5G brain damage would probably be an asset to them as far as they see it. I cannot believe they are legalizing it at all.

I will NEVER use 5g, EVER. I don’t need a daily dose of brain damage!~

Thanks to Jim Stone for clearifying!
http://82.221.129.208/.xr1.html

1 Like

Dette summerer godt mitt standpunkt, og jeg vil ikke bli forundret om du egentlig er enig.

1 Like

Hva jeg vil er nok dessverre ikke en faktor som vil bli regnet inn.

Men det er helt riktig at tradisjonen med å få oss til selv å insistere på fordelene ved innføring av ny teknologi som kan være mer skadelig enn gavnlig er gammel. Dessuten har det alltid vært en del nokså skremmende naivitet ute og går også hos forskerne og utviklerne, selv om de evt. skulle gjøre sin jobb uten den minste bevisste intensjon om skade eller misbruk.

Det er f.eks. ganske nærliggende å tenke at det kan ha vært en sammnheng mellom det faktum at musikalsk og generelt geni Frank Zappa døde i 1993, bare 53 år gammel av prostatakreft, og at pappa Zappa jobbet som forsker for det militære, og gav Frank biter av radioaktivt materiale å leke med da gutten var liten …

1 Like

I veldig stor grad, i hvert fall. :+1:

1 Like