Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hellas: – Vi er klare for militær aksjon hvis Tyrkia skulle angripe oss

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/hellas-vi-er-klare-for-militaer-aksjon-hvis-tyrkia-skulle-angripe-oss/

Tyrkia har gjennomført en rekke provokasjoner mot Hellas i den seinere tida. Mest markant er episodene der Tyrkia bruker migranter mot greske grenseposter for å prøve å tvinge seg adgang til Hellas. Men også politiske uttalelser fra Ankara om at flere greske områder burde tilhøre Tyrkia har satt landet i beredskap. Den greske forsvarssjefen general…

1 Like

2 NATO-land mot hverandre. Hvilken rolle får Norge?

Tyrkia fikk rollen som forsvarer av Europas sørøstflanke mot Sovjet Unionen, den gamle erkefienden Russland. Den stillingsinstruksen er gått ut på dato. De fikk senere en mer vag rolle som buffer mot Iran og Irak. Men dette er tidligere kolonier. Dvs innenfor tyrkisk interesseområde. Som midtøsten og balkan generelt. Og ikke i Tyrkias interesse å bli diktert av USA om hva de skal mene om disse områdene. Dette så man i seriekuppene fra militæret etter annen verdenskrig. USAs og den tyrkiske elites interesser var sammenfallende. Men så ble det plutselig umulig å kuppe Tyrkia da hæren så på NATO som en hemsko for sine egne ambisjoner. Så en krig mellom Hellas og Tyrkia vil bety at den europeiske grensen blir miltærisert ala Kypros. Men også at USA mister sin innflytelse i Midtøsten. For Israel må dette fortone seg som et skrekkscenarie. For Hellas en drøm. Kypros vil sannsynligvis bli ett gresk land og grensen mellom vesten og østen vil gå ved Bosporus. Dvs Konstantinopel vil gjenoppstå. Norges rolle blir å forholde seg til 20 000 tyrkiske innvandrere som kommer till å gå berserk. Men det er nok en misforståelse at grekerne kun var i de vestlige områden. Svartehavet var et bysantinsk innlandshav med greske bosetninger som strakk seg tilbake i uminnelige tider. Trabzon var en overveiende gresk by når fordrivelsen startet. Nikos Kazantsakis fikk jobben som flyktningkoordinator for dette området og har noen levende beskrivelser av dette i sin selvbiografi

Anlgo-amerikansk øyentjener?

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.