Nyheter MDTV Forum Om Doner

«Hatets vugge» eller den virkelige historia om Gyllent Daggry ?

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/06/hatets-vugge-eller-den-virkelige-historia-om-gyllent-daggry/

Av Kjetil Grønvold. Mandag 4. juni 2018 var programmet URIX via det greske nazipartiet Gyllent Daggry. NRK viste den norske dokumentaren «Hatets Vugge». Filmen har mottatt priser og blitt rost opp i skyene av et nesten samlet norsk anmelderkorps. Filmskaperen må sjølsagt innrømmes retten til å servere historia han setter seg fore å fortelle. Og…

2 Likes

Og knytt til dem mektige greske oligarkstanden står eit internasjonalt banksystem og EU, som er med på å flå det greske folket til skinnet. EU er med andre ord villig med på å leggje til rette for ny gresk fascisme - slik dei på tilsvarande vis er inne i Ukraina.

2 Likes

Krisa tjener som katalysator. Den er en vital del av bakteppet. En nødvendig, men ikke tilstrekkelig, del av forklaringsmåten. Særegne trekk i Hellas’ sosiale og politiske historie gir næring til formene de høyreekstreme kreftene antar.
…og når det gjelder EUs rolle strekker deres andel seg videre enn til det’ utvida skeive byttet’ som uttrykk for lovmessigheten om ujamn utvikling i kapitalismen forsterka og sementert av euro
onas struktur. Eller håndteringa av krisa med likvidering av det greske politiske demokratiet. Det gir ikke lengre mening å bruke begreper som ‘folkesuverenitet’ eller ‘nasjonal suverenitet’ i Hellas i dag…

Alment var det historiske kompromisset i Europa også en antifascistisk “sosial kontrakt” Med utviklinga i den vestlige kapitalistiske økonomien og ‘den nylibreale vendinga’ hadde ikke kapitalen lengre behov for den organiserte arbeiderklassen Den går i oppløsning på samme tid som det tradisjonelle småborgerskapet presses ned i avgrunnen.

Fascister og nazister får det ‘folket’ de vil ha. Breie befolkningslag som ikke lengre ser håp i kollektiv antikapitalistisk handling og i stedet vender seg til krefter som byr dem “jerneven”
. .

2 Likes

Jeg prøvde å se denne dokumentaren. Jeg klarte det rett og slett ikke fordi det jeg så var så sterk vinklet av fortellerens ensidige vektleggende påstander. Jeg ville prøve å finne ut om de man kaller nasizter var det her, eller om det var nasjonalister. Det er mye som tyder på at det er vanlig folk som stemmer dette partiet og de kan ha blitt infiltrert ved demonstrasjoner slik vi ser Antifa ofte gjør andre steder med Soros som hjelper. Det å kalle vanlige arbeidsfolk småborgerlige synes jeg rett og slett er utidig. Propaganda og søppel fra ende til annen. Anbefaler dokumentaren som gikk på nrk i 2014/15 om Hellas. Der er det en annen historie med Tyskland som utbytter. Ikke rart Varoufakis rømte da Tsipas svek folket.