Nyheter MDTV Forum Om Doner

Har vi en alvorlig pandemi?

Når vi snakker om epidemier og pandemier så er det normalt å forestille seg et ekstraordinært antall døde, men når det kommer til CV-19 krisen så ser det ut til at oppmerksomheten rettes mer og mer på antallet smittede. Da jeg mistenker at tallene som presenteres, for antallet døde og smittede i ulike land, er underlagt en viss politisk styring, har jeg sett litt på tallene for total dødelighet i Europa. Jeg antar at disse tallene vanskeligere lar seg manipulere, og dermed at et studie av disse tallene vil gi et riktigere bilde av situasjonen. Så til saken; om man ser på tallene for det totale antallet døde pr uke i Europa kommer det frem at pandemien ikke har vært synlig i statistikken siden uke 22 (vi er nå ved slutten av uke 31). Følgelig, tallene for antallet døde, fra og med uke 23, ligger helt på normalen for årstiden. Grafen under, hentet fra euromomo.eu viser hvordan viruset har gitt utslag i statistikken over døde i løpet av året (stiplet blå linje viser gjennomsnittlig antallet døde for aktuell uke). image

6 Likes

Gjennomsnittlig antallet døde er en bra måte å telle på kanskje. Litt rart at vi i år 2020 med all digitalisering ikke har helt kurrant statistikk.

Tracking the Real Coronavirus Death Toll in the United States

“underlagt en viss politisk styring” Helt sikkert men spesielt eldre er meget urolige for den svenske modellen.

New York times har prøvd å sammenligne statistikk globalt og nasjonalt. Noe tull er det trur jeg men som nå steigan.no skriver så blir bokslutet på lowdownen et regnskap for seg.

2 Likes

”De näst intill avlivar de gamla” Sverige kjør hard core. Hvor er den debatten. Framover så har vi ikke penger til noen lockdown og da skal man vare forsiktig så vi ikke gjør som i Sverige.

"– Ja, jag skulle nog nästan kunna tänka mig att använda ännu starkare begrepp. Att det är näst intill att de här människorna avlivas. Det är i princip ett hundraprocentigt sätt, ungefär som elektriska stolen. Det är ungefär lika effektivt."

2 Likes

Det jeg forsøker å peke på her er at viruset ikke gir et synlig utslag i forhold til antallet døde totalt. Med andre ord, alt er som normalt. Dette er et sentralt og viktig poeng som ikke vektlegges i debatten rundt viruset. Om folk flest hadde denne forståelsen så ville det mest sannsynlig være av betydning i deres bedømmelse av de ulike landenes tiltak.

Når det kommer til variasjonene mellom ulike land så tror jeg vi må innrømme at vi ikke vet. Sverige har valgt et mye mindre restriktivt regime enn de fleste andre vestlige land. På tross av dette troner de ikke øverst på statistikken over antallet døde. Storbritannia, Belgia, Spania, Italia og Nederland har flere døde pr capita på tross av et mye strengere smittevernregime.

Det er også verd å merke seg at Sverige, og mange andre land, registrerer alle døde med påvist CV19 i samme statistikk. Med andre ord, om man tester positivt for CV19 og man så blir overkjørt av toget, så vil man havne i denne statistikken.

Normalt står den enkelte doktor fritt til å spesifisere dødsårsak, men i denne sammenheng blir doktorene overstyrt. Vi vet at de fleste omkomne er svært gamle og at de ofte plages med flere tilstander som diabetes, astma, høyt blodtrykk, kreft, hjertekarrsykdommer etc etc. Så det er rimelig å anta at om CV19 ble betraktes som en vanlig sesonginfluensa, så ville de døde blitt registrert under ulike kategorier for dødsårsak.

Det er med andre ord opplagt at statistikken lyver. I alle fall er det slik at når statistikken omtales i mediene og av politikere, så benyttes tallene som om de gjaldt døde pga CV19 og ikke døde med påvist CV19.

4 Likes

Det ble rapportert at dødsårsak annet enn corona ble regnet som corona dødsfall opp til tre måneder etter pasienter var blitt friskskreven. Dermed er det umulig å stole på myndigheter og offisielle antall corona dødsfall.
Godt jobbet Garp Bralund.

3 Likes

Mistanken kan kun styrkes når slikt skjer når man prøver å få adgang til medier som motsier den offisielle versjonen
https://www.9news.com/article/news/local/next/gop-rep-alleges-falsified-covid-19-records-calls-for-indictment-of-colorados-top-health-official/73-bf02452f-4615-4efe-9413-a4826a8105b2

2 Likes

Jeg er på Facebook og der blokkeres alle innlegg med lenker til artikler som diskuterer bruk av hydroxychloroquine og/eller intravenøs vitamin-C mot viruset. Det samme skjer på Twitter, Youtube etc. Fortellingen er at dette er farlig informasjon som kan medføre skade for pasienten, eller at regimet ikke er underlagt tilstrekkelig forskning. Mantraet er at man må vise at behandlingen virker gjennom randomisert dobbel blindtest. Så det at praktisk erfaring viser at medisinering med HCQ+zink, eller med intravenøs vitamin C, virker avhjelpende på sykdomsforløpet, så skal dette ignoreres til man har “tilstrekkelig forskning” på plass. Dette til tross for at begge behandlingsformene er godt kjent i faget, og at man har god oversikt over eventuelle uheldige bivirkninger. Det er verd å merke seg at HCQ er reseptbelagt i stort sett hele vestverden, og at intravenøs vitamin C er noe som normalt kun utføres av sertifisert helsepersonell. Så faren for selvskading burde være under kontroll. Med andre ord, det er noen som har en politisk agenda her.

Americas Frontline Doctors har engasjert seg i saken, og arbeider for at de som ønsker å ekpserimentere med HCQ + zink skal ha rett til å gjøre dette. Det er btw normal praksis for leger å benytte medikamenter “off the label”, dvs til andre formål enn det medikamentet opprinnelig var tenkt for. Dette er normal praksis, men i en del stater og land er denne praksisen blitt forbudt spesifikt for HCQ før pandemien fikk fotfeste!!! Man kan spørre seg: Hvorfor? I Frankrike var HCQ tilgjengelig uten resept frem til tidlig i 2020, og så ble den også reseptbelagt der. Hvorfor? https://americasfrontlinedoctorsummit.com

4 Likes

Igjen, det er litt rart at vi i dagens digitaliserte og transparente samfunn ikke har bedre statistikk. Men nå er situasjonen som sådan at vi har kjørt økonomien i grøfta ordentlig og nå er alle nervøse da dette kan resultere i at mange mister mye eller alt om dette forsetter. Jeg er rimelig sikker på at det går en økonomisk variabel i alle beslut framover relatert til coronavirus problematikken. Ikke rart det men det er nok lurt å ha en åpen debatt underveis da økonomisk hensyn kan resultere i at mennesker dør enn mer på en stygg måte.

1 Like

Det er vel temmelig klart for de fleste av oss at CV-19 fremst er et politisk prosjekt. Kvaliteten på statistikk og annen informasjon blir deretter. Frykt og splittelse er et av de eldste verktøyene i boka for de som ønsker å kontrollere massene. Det er ikke sikkert at en kollaps i økonomien betraktes som uønsket av de som trekker i trådene.

Vedrørende død: Vi har foreløpig ikke klart å utrydde dette fenomenet. Død er et effektivt virkemiddel i enhver propaganda. Ett enkelt dødsfall kan gis langt større vekt enn tusener av andre dødsfall, om det tjener en politisk hensikt. Vintrene 2017, 2018 og til en viss grad 2019 hadde vi en heftig influensaepidemi i Europa. I Norge døde 1700 individer i denne sykdommen i 2017 (om jeg husker rett). Med andre ord, langt mer allvorlig for Norges del enn CV19. Hvor meget hørte vi om dette i mediene? Null og nix. Sykehusene tok unna epidemien uten større drama. De måtte sikker omstille seg, men dette ble løst.

Så noe av det jeg forsøker å belyse i denne tråden er at viruset i dag fremst er et mediefenomen. Folk engster seg for noe som ikke gir utslag i statistikken.

5 Likes

“viruset i dag fremst er et mediefenomen” :smiley:
Med humor. Var forsiktig, fornektelse av vad det nå må vare er ikke lov om ikke alt for lenge. Se Facebook. Nye tider. Vi er…
http://spenceragcenter.com/files/2016/11/Sheep-Photo.jpg

1 Like

Bill Gates har ingen helsefaglig utdannelse. Han løftes frem som ekspert i mediene. Samtidig sensureres leger som tar til orde for alternativ behandling med HCQ + zinc. Medlemmer av American Frontline Doctors har allerede blitt fjernet fra sine stillinger i helsesektoren fordi de tillater seg å hevde sin oppfatning i saken.

1 Like

fhi.no

I søkefeltet skriver man “notat 12. mars corona”.

I dette notatet fra nedstengningsdagen kan man på side 4 i tredje avsnitt lese: “Vi har bedt helsetjenesten planlegge for at 14 % av befolkningen (733 00 mennesker) blir
syke, at 22 000 av dem trenger sykehusbehandling, og at 5 500 trenger
intensivbehandling.”

Mission accomplished.

Overbelastning for helsevesenet var/er en av kronargumentene for nedstengninga.
Hittil har tallene fra virkeligheten i Norge ikke nådd tallene FHI la fram selv om man flytter komma en plass til venstre. Folket er blitt villedet.
Tallene i sitatet ble brukt på pressekonferansen stengningsdagen. Søker man i avisene denne dagen ser man tallene referert.

3 Likes

Syns jeg kjenner lukten av konspirasjonsteori her. Greia er vel at hvis Europa og andre land ikke hadde tatt covid-19 på alvor, ville nivået på den blå kurven ikke gått ned igjen, men steget ytterligere. Så lang ser det ut som vi har kontroll, men det er altså takket være strenge tiltak. Vi har fortsatt en pandemi, det er bare å lette på restriksjoner eller la noen idioter få dumme seg ut, så vil den blå kurven stige oppover igjen. At myndigheter og helsevesen har forberedt seg godt og kanskje tatt vel hardt i, skal da ikke holdes mot dem? Det gjør det så visst ikke til noe politisk prosjekt. Ser at tøvet med hydroxychloroquine forsøkes videreført. Det forsterker konspirasjonslukten også å vise til en tullete samling doktorer med en åndemaner i spissen.

1 Like

Syns jeg kjenner lukta av uvitenhet. Rutte innrømmet nettopp på TV at munnbind tjener som frykt redskap.Du finner de samme tullete leger her i Nederland samt i Tyskland uten at de åndemaner i spissen. Selv om du ikke er Kristen er det ganske drøyt å angripe folk som er på den måten. Med tanke på at du driver med media og ikke medisin tar jeg din ekspertise på samme nivå seriøst som jeg tar Bill Gates.

1 Like

Hm. Det lukter fortsatt konspirasjon. Munnbind som fryktredskap? Virkelig? Ser gjerne at du kommenterer fakta som for eksempel den blå kurven jeg viser til. Hva jeg kan og ikke kan, har du ingen anelse om.

Det er et mysterie for meg også.

1 Like

Jøss, ikke dårlig. Følelsesprostitusjon? Slående argument. Enn om du konsentrerte deg om fakta? Den blå kurven som var starten på det hele? Det surmagede kan du la ligge til andre.

Den blå kurven? Hvorfor svarer du ikke på den? Hva tror du skjer med den når vi later som pandemien ikke eksisterer? Det var vel utgangspunktet?

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.