Nyheter MDTV Forum Om Doner

Har Steigan.no den rette miks av innenriks og utenriks?

Hva synes leserne, skal hovedvekten være innenriksnyheter eller utenriksnyheter? Den globale storkapitalen virker utrettelig her i Norge som ellers i verden, deres politikere med hjelp av deres MSM skal legge til rette for salg av naturressursene til dem bak ryggen på folket, de skal avskaffe blandingsøkonomien, implementere nyliberal markedsøkonomi og demontere velferdsstaten.

Nasjonal identitet skal utviskes, og fylkesgrenser og etterhvert landegrenser skal utviskes, Norge skal bli en del av en region i en verden som skal bli et globalt marked. De har allerede startet privatiseringen av arvesølvet, vannkraften er nå feks under kontroll av Brussel. Hjemfallsretten og privatisering av drikkevann og vannverk står for tur.

Navneskifte av bla Statoil og NSB er for at folket ikke skal føle at det er folkets eiendom og deretter skal de statlige selskapene selges. EU direktiv innføres uten at folk informeres nok, og styring legges til Brussel uten at MSM informerer folket nok, som feks Finanstilsynet og vannkraften (ACER).

Skulle Steigan.no heller gi dette mye mer oppmerksomhet, og heller nedtone utenriksnyheter? Skulle Steigan.no også ha en seksjon om EU direktiv som står i kø for å iverksettes, og hvilke som har blitt det uten at folket har en anelse? Det er sikkert også interessant for redaksjonen om leserne har synspunkter på dette.

8 Likes

Mer av denne typen saker er en veldig god idé synes jeg. Gjerne med analyse av konsekvensene og satt i sammenheng med det som allerede er innført - her hjemme eller i andre land - og hva det har ført til. Veldig gjerne mer av dette på Steigan.

4 Likes

Steigan.no bør fokusere mer på vårt eget land, for vi har faktisk muligheten til å påvirke politikken i Norge, i utlandet er påvirkningskraften vår svært liten!
Ensidighet er også et problem, det skrives om de samme tingene hele tiden, det blir kjedelig og forutsigbart, leserne går lei og søker andre nyhetsplattformer.
Steigan.no må også ta opp aktuelle ting, i hvert fall enkelte nyheter, ting som skjer akkurat nå!

3 Likes

Nej. Det er udenrigspolitikken, der konstituerer indenrigspolitikken.
Steigan.no har en i nordisk, europæisk - for ikke at sige i global sammenhæng, en unik kritisk, substantiel funderet udenrigspolitisk mediering.
Hvis ikke denne logiske kontekst opretholdes, og tyngden i stedet lægges på norsk indenrigspolitik, vil Steigan.no blive irrelevant for et internationalt forum.

2 Likes

Godt skrevet av deg, godt argumentert og helt enig. Vi trenger fokus på innenriks men må ikke glemme utenriks politikk som har konsekvens for vår innenriks politikk. Klossete skrevet av meg men du skjønner hva jeg mener.

2 Likes