Nyheter MDTV Forum Om Doner

Har NRK Brennpunkt fått munnkurv?

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/07/har-nrk-brennpunkt-fatt-munnkurv/

Av Lars Birkelund. Jeg spør fordi de ikke lenger svarer på mine henvendelser til tross for at de til og begynne med takket for mine tips og sa at de var “veldig interessante”. Min første mail, 18. mai 2016, lød slik: Dere lagde en svært svært god dokumentar om Norges bombing av Libya. Gjør gjerne…

4 Likes