Nyheter MDTV Forum Om Doner

Har Kina brukt WHO for å ødelegge Vestens økonomier med korona-panikken?

Fra The Herland Report.

Hanne Nabintu Herland stiller velbegrunnede spørsmål om forholdet mellom WHOs generalsekretær og Kina. Det er særs tette økonomiske bånd mellom Kina og generalsekretærens hjemland, og Kina er også en stor bidragsyter til WHO.

Har nedstengningen av Vestens økonomier som korona panikken har fremkalt, vært en strategi som svar på handelskrigen som USA og mange vestlige land har bedrevet mot Kina i lang tid? Nå er det klart at Kina vil komme raskt på fote igjen, også hjulpet av en oljepris som sannsynlig vil som vil være lav lenge, og med det dominere verdensøkonomien mens Vesten vil ligge nede lenge.

Kan de ekstreme tiltakene i Wuhan spesielt være ment for å skremme et vestlig tv-publikum? For Kina har vært uvanlig transparent i å vise hvordan tiltakene ble gjennomført. Var kinesiske statlige tv-kanalers filming av (tilfeldig) sprøyting av vegger og fortau ment for å forårsake panikk i Vesten? Er det medisinske faginstanser i den kinesiske regjeringen som bestemte dette? Flere eksperter på pandemier mener slik tilfeldig sprøyting ikke har noen virkning på virus.

Er det World New Order som vil at verdens tyngdepunkt økonomisk og når det gjelder produksjon nå skal være Kina?

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.