Nyheter MDTV Forum Om Doner

Hans Husum om krigsmaskinen


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/hans-husum-om-krigsmaskinen/

Av Terje Alnes. Krigskirurgen Hans Husum viser oss krigenes grusomhet og ønsker å avsløre kreftene som står bak. Skjult for offentligheten jobber krigsmaskinen kontinuerlig. På tampen av fjoråret kom boken «Skjult – ny krigsmaskin», den norske oversettelsen av Hans Husums bok «Stealth. The New War Machine», som ble utgitt i 2016. Boken er i stor…


#2

Hadde politiske aktivister vært like aggressive her som når det gjelder påstått “rasisme” hos innvandringsmostandere, så ville det neppe vært mulig for våpenprodusenter/eksportører i Norge og deres politiske støttespillere å slippe unna på den måten de har gjort. Men problemet er selvsagt også at både fagforeninger og partier som Ap og Høyre har hatt interesse av “antirasismen” og andre “kulturradikale” saker og derfor heller aldri ville akseptere tilsvarende utfrysing, hets og forfølgelse hverken når det gjelder våpeneksport eller såkalte “humanitære intervensjoner” som i Libya, Afghanistan, Serbia. Under denne unnfallenheten ligger selvsagt også at hverken LO eller andre fagforeninger noensinne har vært særlig opptatt av hva det egentlig er man er med på å produsere. En jeg kjenner, en billedkunstner, fortalte meg en gang om innstillingen han traff på som aktivt Ap-medlem på 70-tallet. Da handlet det om å få LOs støtte til garantiinntekt for meriterte kunstnere. En som jobbet hos Tidemands tobakksfabrikk var kritisk til at kunstnere skulle garanteres inntekt uten at folk kunne vite hva en fikk for det. Da billedkunstneren begynte å spørre hva folk egentlig fikk igjen fra Tidemands tobakksfabrikk ble stemningen trykket og han fikk en forsiktig dytt fra sidemannen og noen ord om at dette var et vanskelig, betent tema eller noe slikt. Men det er selvsagt et generelt poeng: Det produseres “søppel” med snarere negativt bidrag til både samfunnsøkonomi, folkehelse og folks selvfølelse på en lang rekke områder. Hele systemet hviler mer eller mindre på meningsløst eller direkte destruktivt forbruk, søppel både billedlig og bokstavelig. Og våpenproduksjon, og spesielt for eksport, er vel kanskje det verste av alt. Men det er grunninnstilingen, ukritisk aksept for å delta i destruktiv produksjon som er det store problemet. Og på den andre siden desto mer fristende å henge seg opp i antirasisme, homofiles mulighet til å “gifte seg”, “fri abort” o.l. Alt samtidig som man selv i bunn og grunn deltar i krigsmaskineriet og forholder seg til tilhengere av både våpeneksport og den ene “humanitære” krigen etter den andre som om de var, ja mennesker, på en måte man aldri ville gjøre med “høyreekstreme”.


#3

Det skal bli interessant å lese boken. De som har omtalt boken sier den er beskrivende av krig, men er den anklagende? Svaret på spørsmålet “hva kan vi gjøre” må være å anklage de som driver krig og tjener på krig. Wall Street bankkartellene, den globale storkapitalen NWO bruker den amerikanske krigsmaskinen for å få tilgang til andre lands landressurser, og tvinge eller true all handel på alle markeder til å foregå til deres fordel, som er kjernen i USAs utenrikspolitikk.

Hvor mange mennesker som dør, lemlestes og får landet ødelagt som igjen gjør at hundretusener dør av elendighet i et ødelagt land, ødelagt av krig eller den globale storkapitalens sosialdarwinistiske nyliberale markedsøkonomi, bryr de seg ikke om. USA er verdens største terrorstat, og det må verdens folk gjennom deres overnasjonale organer som FN tørre å anklage USA for.


#4

Det koster hverken penger eller arbeidsplasser, å angripe noen skarve rasister.


#5

Å jo, de bryr seg - de kan ikke få nok blod-offer.


#6

På bakgrunn av omtalen, som fikk meg i tanker om Mads Gilberts & Erik Fosse’s
bok ‘‘Øyne i Gaza’’ (2009), ble Husums bok akkurat bestilt via den lokale Norli-
butikken!

Takker for heads-up ang. denne boken!

  • 1984: ‘‘War is Peace.’’

  • Vi skriver år 2019, og ennå er vi ikke kommet lenger; da jeg i sin tid frekventerte fjesboka, var det en side som kaltes ‘‘No Hope for the Human Race’’ - en ikke helt ‘ueffen’ tittel kanskje . . . . .

‘‘What a cruel thing war is… to fill our hearts with hatred instead of love for our neighbors.’’ - Robert E. Lee