Nyheter MDTV Forum Om Doner

Handlegate i London, eller tog i Norge?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/handlegate-i-london-eller-tog-i-norge/

Av Ove Bengt Berg. Når alle ikke kan få sagt nok om «det grønne skiftet», kommer Bane NOR med det klare budskapet: Flere av de nye planlagte jernbane-stasjonene med tunneler i byene på Østlandet, må skrinlegges. Staten Norge har ikke råd til den vedtatte jernbanesatsinga, hevder Bane NOR nå. Å ikke ha råd til noe…

4 Likes

Svaret på overskriften er krystallklar: Oljefondet skal brukes til å bygge ut infrastruktur, eiendom, virksomheter og selskaper i hele verden UNNTATT i Norge (med mindre virksomhet i Norge er eiet av utenlandske fonds som det kan investeres i ???).

Motsetningen er Kina, du vet kommunistene, de har brukt dollarene sine til å bygge ut tospors høyhastighetsbaner, motorveier, broer, infrastruktur, hele byer for å sette landet i stand til å møte fremtidens krav og behov på en eksemplarisk flott måte. Nå har jo Kina, i motsetning til Norge, ambisjon om å bli verdensledende på ganske mange felt, og det ser ut som de, i motsetning til Norge, vil lykkes med det.

Målsettingen til Kina kan ha vært å bruke opp alle dollarene de har tjent på USA mens pengene ennå er noe verdt. Det er liten tvil at USA og Dollaren er på vei nedover, med de følgene det vil ha for verdensøkonomi og oljefond. At politikerne ikke ser noe problem her, er helt i tråd med det som kan forventes fra den kanten.

2 Likes

Hvis oljepengene blir brukt i Norge, skaper de inflasjon i pengemengden, og det liker ikke små og store sparere/“investorer”. De vil heller ha oppblåst aksjeverdier.

1 Like

Motorveger er noe svineri, ikke minst med tanke på utslipp av mikroplast fra bildekk, som er den absolutt største kilde til mikroplast i Mjøsa, havet og andre vassdrag. I tillegg kommer salting og spylerveske etc. Alt dette svineriet kan elimineres ved jernbanen!

Nei, jeg tror det er en illusjon som de har klart å skape. Det er fullt mulig å kjøre utbygging av tospors høyhastighetsbane Oslo - Bergen for passasjerer om dagen og gods om natten på en av Europas mest flydde strekninger. En slik utbygging vil koste et par hundre milliarder og pågå i 10 år, altså 20 milliarder i året. Norge vil ikke gå under av den grunn, kanskje snarere tvert i mot vil disse pengene stimulere økonomien på mange områder og gi kommunene større skatteinntekter.

Inflasjonen kan de stoppe på andre måter, f.eks. kutte rentefradraget til spekulantene som leker seg med lånte penger, gjøre beskatningen rettferdig i dette landet og kutte litt på toppen. Men det er klart at når det mangler både evne og vilje, da kommer det ikke til å skje mye i dette landet.

Og forresten, aksjeverdiene vil jo stige i pakt med inflasjonen slik de alltid har gjort?

2 Likes

Ikke under dagens internasjonale regelverk. Det er derfor bankene kan true med renteøkninger.

Javisst , men ikke uten at vi blir straffet for det - internasjonalt.

Aksjer blir verdsatt i hvor mye det går an å låne på dem, ikke generell prisstigning. Akkurat som hus blir. Men i motsetning til hus, så er det kredit-ratingen som avgjør, og der er regelen at du må kjøpe din egen rating, og nekter du så blir det stryk. Det likner skremmende på mafia-logikk.
Når en bedrift har solgt aksjer, så får de egenkapital- som kan brukes til å låne mer penger. Den eneste gevinste de kan høste ved at askjekursen stiger, er at de kan få låne mer. Det samme gjelder for de som eier aksjene. de kan også få låne mer. Slik er det fullstendig frakoblet real-økonomien.
Lytt til professor Michael Hudson.

Norske som andre vestlige politikere er agenter for storkapitalen, og de gjør nok ikke noe som stopper spekulasjon som er kapitalismens kjennemerke.
Som Samir Amin sa (fra et innlegg på Derimot.):
Praktisk talt hele Stortinget tilhører det Samir Amin kaller “Monopolkapitalenes Enhetsparti”. De ulike partiene representerer bare ulike fløyer i dette enhetspartiet.
Kapitalens medier produserer den nødvendige desinformasjon for å avpolitisere den offentlige mening. Dermed er betydningen av et flerpartisystem kraftig redusert. Flerpartisystemet er erstattet av det man kan kalle monopolkapitalens enhetsparti. Det representative demokratiet har ikke lenger noen mening og har mistet sin legitimitet.

3 Likes

Hvis mellomleddet “The blob” (finans) ikke får sin del av kaka, faller “aksjeverdien” på den posten hos oljefondet. Vi kan jo adoptere Stadwerke Munchens “kreative planøkonomi” - hvor Siemens har sitt hovedsete. Kjøpe vindmølleparker slik at byens borgere, (her) ansatt hos Siemens får lage vindturbiner til dette groteske “prosjektet”, finansiert gjennom et finansforetak som (hmmm), la meg gjette - har samme eierstruktur som Siemens. Go planøkonomi dette her… Et samarbeid mellom korrupte overbetalte kommunaltopper og private investorer som i tillegg lar forbrukeren betale “transporten” på den subsidierte finansvaren.

1 Like

Her hoppes det til konklusjoner gjennom føleri og synsing, og personlig har jeg ikke sansen for denne formen for politisk tankegang. Jeg har lest artikler (i papiraviser slik at jeg ikke kan lenke til de) som har analysert ressursbruken til til veinettet versus jerbanenettet med tanke på vare- og persontransport, og det ser ikke lyst ut for jernbanen.

Det er en stund siden jeg leste disse artiklene, og jeg har ikke tallene i hodet, men jeg mener jernbaner står for i størrelsesorden 5% av vare- og persontransporten i landet. Likevel er kostnaden med å holde ved like og drive jernbanene langt høyere enn 5,3% av kostnaden av veinettet. Det vi si at man har langt større nytte per krone fra investeringen i veinettet. Tenk for deg at du har en bilveg mellom Oslo og Trondheim, og så vurder om det hadde vært mer nyttig å utvide vegen til motorveg eller å bygge og drive en jernbane ved siden av bilvegen. Svaret skulle være åpenbart.

Når det snakkes om 150 år frem i tid, så er det også klart at artikkelforfatteren opererer med en svært begrenset modell av røynda. Man må ha sympati med folk som har levd brorparten av sitt liv i det forrige århundre, hvor teknologinivået kunne oppleves å være nokså statisk, men det som kommer til å skje er at automatisering og maskinintelligens vil omvelte samfunnet og menneskelig intelligens innen 10-20 år; vi aner fortsatt ikke hvordan dette vil utarte seg, og et lengre tidsperspektiv enn dette er fånyttes.

For persontransport er jernbaner en trasig løsning. Du må bevege deg til jernbanestasjoner…vente…stå som sild i tønne…kunne bli trakassert og overfalt…tenke på når du må gå av…og så bevege deg fra jernbanestasjonen til dit du egentlig skal.

Mitt foretrukne alternativ er å si til telefonen min, hvor enn jeg er, at jeg ønsker transport til en bestemt destinasjon, og at det kort tid etterpå dukker opp en sjølkjørende bil som plukker meg opp og kjører meg helt frem til den ønskede destinasjonen. Dette er allerede teknologisk mulig, og vil kunne bli virkelighet om få år.

Ja, om flere ønsker å kjøpe hus, så går husprisene opp, og du får mindre hus igjen for pengene. Om staten ønsker å bruke oljefondet til flere prosjekt, så får du mindre prosjekt igjen for pengene - det blir mer penger i omløp (inflasjon av pengemengden) og pengene vil være mindre verdt.

Men det finnes en kreativ løsning på dette. Man kan bruke oljefondet til å feks. hyre kinesiske selskap til å bygge broer i Norge. Dette vil ha liten påvirkning på norsk økonomi, såfremt norske brobyggere ikke blir arbeidsledige.

Faren ved å kalle det det er at “sosialister” tror at det er “kapitalisme” som er problemet, og tilbyr så deres schempegode løsning “synsing og subsidiering av mindretallsinteresser” - som alltid korrumperer og som er sjølve problemet.

Jeg kaller det politisk-økonomisk maktkonsentrasjon. Om man vil den til livs, så må man gå vekk ifra subsidering av mindretallsinteresser - som er “sosialisters” standardpolitikk - og gå over til å overføre statens inntekter (helst fra naturressurser) direkte til hver enkelt person gjennom borgerlønn og helt grunnleggende infrastruktur (som gir lik verdi til hver enkelt). Kun ved slik ubetinga overføring av statens inntekter, uten mellommenn, kan man organisere staten på en måte som gir hver og en evnen til å sjøl reflektere sine egne interesser.

1 Like

Det er mye av konseptet, er jeg redd - gi dem så mange hatter, at de ikke lenger vet hvem som passer.

Det var en som nylig forslo at vi skulle kverke bankierne, og plante trær over de ynkelige levningene, så hadde vi løst hele klima-krisen.
Jeg mener det er nok å ta fra dem pengene våre.
Langvarig investering ser slik ut:

1 Like

Du mener kjøre kollektivt?
Tok du bussen når du filmet på Toneheim, eller når du drar for å fotografere?

Det er en god grunn til å bygge jernbane, og det er at AI-styrte tog kan gjøre transport ennå billigere, men da forsvinner mye av miljøgevinsten.

Første skritt å få nok folk forbanna over at det er slik og skritt, to er å få sosialister til å snakke om den virkelige verdenen igjen, i steden for den mediaskapte.

Borgerlønn og alt det der er interessant, men dit er det langt frem, så mål som ligger nærmere i tid og som er enklere å løse, bør løses først.

Det har til nå alltid funnes problemer og lidelse, men i møte med disse utfordringene gjør hat blind, og det er ikke trivelig å gå rundt og være forbanna.

Derfor velger jeg med overlegg opplysningen’s sti. Vi trenger et klart siktemål - en enkel modell å forholde oss til - og det er kun thormothr den opplysteste som er åndsrik nok til å lede nordmannen på opplysningen’s sti. Min modell er denne:

statens inntekter: inntektsskatt --> begrensede naturressurser
statens utgifter: subsidier --> borgerlønn/infrastruktur

Om du vil komme i “perspektivmessig” likevekt med dine omgivelser, og oppleve en viss fred, så anbefaler jeg disse perspektivene:

Så du tror ikke at hvor forbannet man er på samfunnsproblemer er slik at når du er forbannet på en ting, så dytter det bort noe annet?

Om du aktivt jobber med å ikke bli forbanna over tema, så er det sikkert bare noe nytt du finner som du kan irritere deg over.

Det er stort sett bedre å velge hva man skal være forbannet over selv, og hvis man klarer å få nok folk forbannet over de samme tingene, samtidig, så vil det skje ting.

Om vi jobber med å få folks forbannethet koordinert, og dere opplyste ikke gjør det, så er det våre tema som vil ha nok sinte troll til at vi har en innflytelse på den offentlige diskusjonen.

Jeg har ikke noe behov for det.

Om bibelen hadde vært løsningen, så hadde vi ikke vært i den ståa vi er i dag, og Richard Dawkins er en cuck som bør mobbes, ikke hylles.
Singulariteten er transhumanistisk religion og en unnskyldning for å sitte i sofaen og ikke gjøre en dritt, da singulariteten vil som en Deus ex machina komme å ordne alt.
Når det gjelder fysikk, så kan jeg klassisk mekanikk, og jeg vil måtte bruke år på å finne ut om fasinerende fysikk er riktig eller ei, og det har jeg ikke lyst til.

1 Like

Det er et godt poeng å heller være forbannet over noe samfunnsmessig viktig enn bagatellmessige personlige problem. Men mitt inntrykk er at du mener innvandring er det eneste problemet i samfunnet, og å bare være forbannet over det, à la Resett, ser ikke ut til å være så konstruktivt.

Objektivt sett finnes det langt større problemer enn innvandring til Norge, feks. billioner av produksjonsdyrs lidelser eller en høyteknologisk krig mellom USA og Kina. Jeg er opptatt av å spre en modell som tar hånd om alle problem samtidig; jeg kaller den sjølstyre-modellen.

The Selfish Gene er en god populærvitenskapelig bok som gir et nytt perspektiv på tilværelsen. Er ikke så farlig om forfatteren har konsensus-orienterte politiske meninger.

Evangeliene til Johannes og Thomas inneholder esoteriske budskap som man ikke kan innbille seg uten at man lytter og hører.

Ja, litt sant, for det er bare noen få smarte ingeniører som driver utviklingen av maskinintelligens. Men jeg ser det på den måten at det er viktig å innrette min bane i harmoni med forventningen av teknologiens forestående endring av samfunnet. Mitt svar er å prøve redusere maktkonsentrasjon i samfunnet for å redusere sjansen for større interessekonflikter mellom maktkonsentrasjoner, og slik øke sjansen for at menneskelig intelligens overlever singulariteten og kan spre seg i verdensrommet. I praksis betyr det feks. å jobbe for en nøytral militær sone i Norden ved å trekke Norge ut av NATO eller i det minste redusere vårt engasjement.

Jeg har ikke noe problemer med å overlate problemer til fremtidige generasjoner, men den går ikke med innvandring.

Nå er den kampen vunnet, selv om det vil ta tid før det går opp for det store flertallet, så poenget nå er at sosialistene skal sitte igjen med skylda, for hva en liten gruppe fanatikere betalt av de rike har gjort.

Ikke fordi jeg har noen videre sympati med sosialismen utover at jeg synes vi bør dele penga til en viss grad, men jeg synes det er pill råttent om resultatet også skulle bli at arbeiderklassen ikke har noe politisk parti med mulighet til makt, der de sitter ensomme i en skoeske etter dagens dont som skatteyter for å betale for folkeutbyttet.

Jeg er vel den eneste her som snakker om atomisering, seriemonogami og inceldom. De rike gifter seg, kjøper hus og får barn, så det er helt klart økonomiske grunner når arbeiderklassen ikke får barn, og det liker heller ikke dagens sosialister å snakke om.

Det er mulig de opplyste ser på det slik, men folket vil nok være mest opptatt av sin egen overlevelse når det går opp for dem at den er truet. Til forskjell fra klimahysteriet, så kan folket her se trusselen.

“Private” penger blir i hovedsak utstedt gjennom pantelån. Pant er slikt som hus og aksjer. Det er derfor rente-senkning har vært en slik effektiv økonomi-booster. Og det er også en viktig grunn til at småbedrifter taper i utlåns-konkurransen. De er ikke sikre betalere.
Dersom det skulle skje at vi betaler ned mer på lån, enn bankenen rekker å utstede, får vi deflasjon - og det er mye verre enn inflasjon - det vet alle som har kikket litt på det.
Oljefondet er denominert i dollar, og må konverteres til norske penger - som da enten inflaterer penge-mengden, eller tvinger fram redusert bank-aktivitet, alternativt øker krone-verdien, som da går ut over eksportnæring, og lokalt næringsliv.

Hvordan ser du for deg at krone-verdien øker ved inflasjon av pengemengden? Inflasjon gjør vel krona mindre verdt, og en svak krone er vel bra for eksport, da utlendinger’s egen enhet er verdt flere kroner?

Min visjonære idé er at Statkraft/Statnett tilbyr universalpris på strøm i Norge (uten el-avgift og nettleige). Da kan vi bevare og bytte verdien av arbeid/energi gjennom Watthour, og bruke vannmagasinene som reserve.