Nyheter MDTV Forum Om Doner

Handelskrigen kan utløse global stagnasjon

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/handelskrigen-kan-utlose-global-stagnasjon/

Verdens finansmarkeder reagerer nervøst på enhver ny hendelse i handelkrigen mellom USA og Kina. Da president Donald Trump sa på G7-møtet i Biarritz at kineserne hadde ringt ham for å foreslå samtaler om en handelsavtale reagerte børsene med oppgang. Noen timer etterpå hadde kineserne dementert dette og sagt at det hele var «fake news» fra…

4 Likes

Kapitalister som Trump har en farbausende stor forkjærlighet til statlig inngripen i markedet.

2 Likes

Er vi uheldige risikerer vi nå å få hele mellomkrigstiden i reprise.

Det ser ut som globaliseringen bryter sammen med omtrent 110 års mellomrom.
Første sammenbrudd i datidens globalisering skjedde ifbm den franske revolusjon og Napolenskrigene. Neste sammenbrudd skjedde ifbm WW1 og WW2. Og i vår tid kan det se ut som finanskrisen i 2008 er begynnelsen på noe lignende. Det hele begynner med økonomiske kriser som resulterer i opprør og krig. Disse krisene fremstilles som å være finanskriser. Men det spørs om det er tilstrekkelig som forklaring. Bla sier professor Stiglitz at krisen i 1930-årene i USA skyldtes at USA ikke klarte å omstille seg fra jordbruksamfunn til industrisamfunn (hvordan har bøndene råd til å flytte til byene når deres jordbrukseiendommer plutselig har blitt tilnærmet verdiløse pga mekaniseringen i jordbruket).

Her er et oppslag i norsk media om dagens krise i Tyskland.

2 Likes

Krig er aldri bra, men USA burde klare seg brukbart på egen ressurser, hadde de ikke vært så skeivt fordelt.
Oss er det verre med, siden vi har gjort oss mer avhengig av import enn noen sinne.

Så vidt meg bekjent så ble Norges velferdsstat til gjennom proteksjonisme og blandingsøkonomi,
og det er vi ikke alene om.

2 Likes

Det begynte med PPT (plunge protection team) under Regans voodoo-økonomikk.
Trump tror nok han fortsatt handler eiendom på Manhattan. Bare at den nå omfatter USA og alle dens underbruk.

1 Like

Men er det ikke bra at vi forbruker mindre? Bærekrafig vekst er åpenbart en ide som kun eksisterer i hodene til folk med et for stort soppinntak. Så dette må vi brøle for.

Det skulle en tro, men slik funker ikke økonomikken - den er helt avhengig av forbruk. At det er absurd, skjønner selv de med lite soppinntak. Hvorfor - er det verre med. Ikke vent hjelp fra marxistene eller ventresidene generelt.
Jeg abonnerte på Klassekampen fra begynnelsen på nitti-tallet, og til et par-tre år siden, jeg kan telle de minneverdige artiklene om temaet på ei hånd ,og da innkluderer jeg kronikker.
Her er en film å grunne over