Nyheter MDTV Forum Om Doner

Halvor Tjønns democrazy


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/07/halvor-tjonns-democrazy/

Av Jon Langdal. Halvor Tjønn er i siste nr. av Dag og Tid med god grunn uroleg for kva gjenvalet av den nye tyrkiske sultanen Erdogan kan føre med seg. Men, legg han til, ikkje fordi dette er så ille i seg sjølv, men fordi det skjer i eit «viktig land» for oss NATO-folk (!).…


#2

Takk. For at noen endelig nevner den lille “bagatellen” om at PNAC & co rigga Midt-Østen scenariet for 20 år siden. (publiserte september 2000) Å diskutere det som skjer i Syria,Iran, osv. osv uten å ha Rebuilding Americas Defences som bakteppe er jo meningsløst.


#3

Jeg går ut fra at dette dreier seg om samme Halvor Kjønn som har skrevet boka «Russland blir til», en bok jeg har lest med stor interesse.

Men når jeg leser Langdals artikkel blir jeg sterkt i tvil om Kjønns etterrettelighet som historiker. Det forekommer meg vanskelig å forholde seg nøytral til et så dramatisk og komplisert tema som russisk historie med såpass sterk bias og blindhet for bakenforliggende realiteter som Langdals artikkel tyder på at Tjønn har.

Jeg er ingen historiker, men det jeg med sikkerhet vet er at oppfatningen av Ivan IV, i Vesten gjennomført kalt «Ivan den grusomme», er en ganske annen i Russland enn den Ivan som Tjønn presenterer leseren for.


#4

Det må være et dilemma for NATO at USA støtter kurderne militært samtidig som NATO-landet Tyrkia bekjemper kurderne. Det høres ut som NATO er i krig med seg selv. Hva skjer hvis en kurdisk statsdannelse skulle gå til direkte militært angrep på Tyrkia, vil dette betraktes som å være et angrep på samtlige NATO-land? Det høres ut som NATO har utspillt sin rolle i Midt-Østen.

Gülen fikk skylden for kuppforsøket mot den demokratisk valgte Erdogan. For NATO kan det virke som om det er greit med et statskupp i et medlemsland, man er i NATO ikke så nøye på dette med demokrati. Mulig at det egentlig var USA som støttet oppunder eller som stod bak kuppforsøket mot Erdogan, og at planen deretter var å bytte ut Erdogan med Gülen som president i Tyrkia (uten at Gülen nødvendigvis var aktiv i selve kuppforsøket). Det medfører en viss fare å være NATO-land tydeligvis, i dag er feks Norge i praksis militært okkupert av USA. Vi får bare håpe at USA ikke har noen skumle planer med landet.


#5

Så lenge vi konverterer olja vår til dollar så fort vi bare klarer, så merker vi sikkert ingen forskjell.