Nyheter MDTV Forum Om Doner

Gule vester og "deplorables" – en ny type klassekrig er i gang


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/01/gule-vester-og-deplorables-en-ny-type-klassekrig-er-i-gang/

For å forstå begivenhetene i verden i dag, er det nødvendig å tenke på dem som klassekamp. Dette skriver Glenn Harlan Reynolds i avisa USA Today, ikke akkurat hva man tenker på som et marxistisk tidsskrift. Og Reynolds er da også så overrasket over sin egen oppdagelse at han fortsetter: Denne setningen lyder som noe…


#2

Hvordan er dagens klassekamp i Norge organisert?

Tidligere fantes det et Topplederforum i Norge. Jeg har mistanke om at dette organ fremdeles finnes og fungerer som et koordineringsorgan for overklassen og makteliten i Norge og at det utgjør et slags oligarki som er løsrevet fra Storting og regjering (men infiltrert i disse). Mulig at dette forum spesielt er opptatt av energipolitikk. Det er veldig greit om man kan klare å sette et konkret navn på fienden også her i landet.

Har vi noe som tilsvarer de Gule vestene i Norge? Det ser ut som vi her i landet har et distriktsopprør og grassrotopprør på gang med utgangspunkt i bla protester mot bomringer og ulv (men uten at de som demonstrerer tenner på biler etc) . Ikke særlig politisk korrekt opprør vil mange hevde. Mulig at et parti slik som Senterpartiet vil kunne tjene på dette, ikke akkurat en særlig revolusjonær bevegelse. Men det er vel slik de store revolusjoner begynner i form av stor økonomisk og sosial misnøye i folkedypet som ikke lar seg løse innenfor de eksisterende rammer slik som EØS og WTO etc.


#3

Dette var en svært tankevekkende og inspirerende artikkel, og for første gang tenker jeg på fattigfolkets Bedehusland over Totenåsen som en klassekampens seiersfane, anført av husmannssønnen, skomakeren, emissæren, jordbrukeren og vandringsmannen M.J. Dahl fra Spydeberg. De hadde vunnet en ufattelig seier over sine husmannslenker!

Derfor er jeg dypt skuffet over de som her på steigan.no ser på Bedehuslandet som et undertrykkelses-land, da det var seierens land. Mannen som ansporet meg var Petros fra Freelab i Polen, tilknyttet P2P-Foundation, og undres nå om ikke denne mystiske Totiki-fyren ble sendt hit til Totistan, hvor Totiban rår, for å åpenbare denne innsikten for meg?

Mjøsmuseet og Østre Toten kommune ønsker virkelig at Bedehuslandet over Totenåsen skal glemmes, ikke en eneste liten mørk krok har det fått på Stenberg friluftsmuseum eller andre steder. De vil at Inger Lise Rypdals sang om Bedehuslandet som undertrykkelsens land, skal være totningenes seierssang over Totenåsens mørke bedehusland. Hvor jeg, som Bedehuslandets siste representant, skal leve som en utstøtt “deplorables” og hatist.

Dessverre klarte de også å slokke engene, Mjøslandets høylys, med hvilke grenda mi fløy like til himmelen. Det siste jeg kan gjøre nå, er å omforme gravmonumentet nedenfor enga mi, til et minnested. Selvsagt, dette blir en vanvittig kamp, da kommunen ikke ønsker å minnes engenes lystige sang. Bare for å få skjermingshaugene mine, V/A-anleggets eneste suksess, skulle jeg drepes.

Ufattelig trist er det at bedehuslandets og husmannsfolkets etterkommere har blitt karrierister, de har sviktet sin fattigmanns-arv og blitt elitenes servile tjenerskap. Det verste jeg har opplevd i hele mitt liv er å ha blodhundene fra BDO etter meg, for å på mest uverdige vis kaste meg ut av min bedrift, hvor jeg trofast hadde tjent siden barndommen. For å rettferdiggjøre denne ugjerningen hevder man at min gjerning kun var en ordinær jobb, hvilket tilsier at man har mistet enhver moralsk substans: http://www.kulturverk.com/2018/08/25/vesten-har-ingen-moralsk-substans-igjen-intervju-med-iben-thranholm/

Så nå er alt husmannsfolket vant, tapt, og jeg har virkelig fått kjenne på kroppen hvordan det var å være en jaget husmann. Heldigvis er jeg ikke en hvem som helst, da min intellektuelle tankekraft overgår hele kommunen, hele slekta og hele Totistan. Ikke en eneste fra elitenes kvakksalvere når meg så mye som til anklene. Hvilket både Achsel Ford og Michel Bauwens bekrefter.

Men hva gjør man nå? Kameramalerpenselen begynner å komme under fingrene, den siste mening, men når jeg ser hvor flinke de profesjonelle er til å redigere fotografiene sine, blir jeg helt satt ut. De er magikere!

Allikevel, å kameramale de siste minner av våre forfedres skjønnhet før den forsvinner, er dette nok? Mine forfedre bedrev klassekamp, og vant. Jeg har tapt, og er tilbake der min husmanns-tippoldefar var. Han byttet ut sine husmannsstøvler med korset, og det samme tenker jeg å gjøre, på stabburstrappa, hvor min oldefar sang fra Pris Herren sammen med Totenåsens apostel. Likesom min tippoldefar tok av sine utslitte husmannsstøvler og byttet dem med korset, vil jeg ta av mine siste utslitte industriarbeider-sko og bytte dem med korset. Både som en hyllest til mine forfedre og Bedehuslandet, men også som et vern mot moderniteten, som kvalte engene. Dette etter råd fra Nikos A. Salingaros. Han uttalte seg i vennlig spøk, men har kommet til at jeg vil ta ham på dypeste alvor. Et stort, fint kors skal jeg finne meg!

Målet i min klassekamp er InnGruppe-Demokratiet til Terje Bongard, de ultimate allmenninger, som et gjenskinn av Bedehuslandet.

Kanskje tar jeg en tur til Tolfa for å inspireres? Har grublet på om dette vil være å snylte på tolfanernes kultur, som er overlegen alt hva vi har her til lands. Men har kommet til at det heller vil være å høste av deres overflod, for å ta med litt av deres gave til verden, hjem. Takk til Steigan, som gjenoppvekket Europas stolteste allmenninger!


#4

"Er det noe den velsituerte urbane middelklassen hater så er det det de oppfatter som vulgære arbeidsfolk, folk som ikke kan de kulturelle kodene som gjelder i salongene, folk som kjører dieselbil og bor i utkanten. "

Og folk som ikke kan kommentere i kommentarfeltene slik at kommentarfelt må stenges.


#5

En forskjell på den nye eliten og den gamle, er at den nye eliten hevder at den ikke er noen elite. Ofte klarer de det kunststykket å mene at de er undertrykket av majoriteten, slik som topplederkvinner som snakker om patriakatet, og med det mener vanlige hvite menn.

En annen ting vår elite har gjort, når opprøret først kom, var å legge skylda på Russland, da det er russisk hybrid krigføring som er skyld i Trump, Brexit og de gule vestene, og ikke at folket hater den eliten som aldri gjør noe fordelaktig for folket. .

Edit: Og denne er helt ny:


#6

DET HANDLER OM EN DEMOKRATISK REVOLUSJON

En god og saklig begrunnet analyse og kommentar fra Pål Steigan. Han har også identifisert et skille som går mellom en overklasse/elite+den øvre middelklassen, som jeg mener er riktig, men det er noe mer i bunn for hva de gule vester handler om.

Hva de gule vester krever er en revolusjonær endring av hvordan samfunnet styres. Derfor står vi ovenfor folkets krav om et demokratisk systemskifte, som innebære å forkaste det gamle systemet, og erstatte det med et nytt system.

Det er en dyptgripende reform av demokratiet de gule vester har som sitt hovedkrav. De vil ha et demokrati hvor folket er den suverene makt, og ikke et demokrati hvor “konge/statsminister/president” og/eller “politiske parti” representerer den suverene makt.

Det Pål Steigan beskriver som: “Manager klassen”, eller bedre forstått på norsk: “Den styrende klassen”, er hva de gule vester vil bli kvitt. De gule vester vil at folket, som et nasjonalt fellesskap, skal utgjøre den styrende makt. Med det blir egentlig hele klassebegrepet borte i politisk ideologisk forstand.

Før den digitale revolusjon av måten vi kommuniserer på har ikke en slik omfattende reform av demokratiet vært mulig, annet enn for små lokalsamfunn, hvor samfunnets individer alle kunne samles på tingvollen for å bli enige om hvordan samfunnet skulle styres.

Nå gir teknologien folket muligheten til virtuelt å samles også for nasjonale beslutninger. Det er ikke lenger behov for politikere, som mellommenn for et demokrati ved representasjon.

De gule vester ser denne muligheten til demokratisk reform, og det forklarer den brede oppslutningen på tvers av de tradisjonelle partipolitiske skillelinjer.


#7

Det stemmer på en prikk - jeg vet det, jeg trodde jeg var en av dem. Så taff jeg en bonde.


#8

Ny type klassekrig? Det er jo den samme klassekrigen som alltid har funnet sted. Bare denne gangen har proletarene på seg gule vester og omtales som «deplorables».