Nyheter MDTV Forum Om Doner

Gule vester og "deplorables" – en ny type klassekrig er i gang

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/01/gule-vester-og-deplorables-en-ny-type-klassekrig-er-i-gang/

For å forstå begivenhetene i verden i dag, er det nødvendig å tenke på dem som klassekamp. Dette skriver Glenn Harlan Reynolds i avisa USA Today, ikke akkurat hva man tenker på som et marxistisk tidsskrift. Og Reynolds er da også så overrasket over sin egen oppdagelse at han fortsetter: Denne setningen lyder som noe…

6 Likes

Hvordan er dagens klassekamp i Norge organisert?

Tidligere fantes det et Topplederforum i Norge. Jeg har mistanke om at dette organ fremdeles finnes og fungerer som et koordineringsorgan for overklassen og makteliten i Norge og at det utgjør et slags oligarki som er løsrevet fra Storting og regjering (men infiltrert i disse). Mulig at dette forum spesielt er opptatt av energipolitikk. Det er veldig greit om man kan klare å sette et konkret navn på fienden også her i landet.

Har vi noe som tilsvarer de Gule vestene i Norge? Det ser ut som vi her i landet har et distriktsopprør og grassrotopprør på gang med utgangspunkt i bla protester mot bomringer og ulv (men uten at de som demonstrerer tenner på biler etc) . Ikke særlig politisk korrekt opprør vil mange hevde. Mulig at et parti slik som Senterpartiet vil kunne tjene på dette, ikke akkurat en særlig revolusjonær bevegelse. Men det er vel slik de store revolusjoner begynner i form av stor økonomisk og sosial misnøye i folkedypet som ikke lar seg løse innenfor de eksisterende rammer slik som EØS og WTO etc.

2 Likes

Dette var en svært tankevekkende og inspirerende artikkel, og for første gang tenker jeg på fattigfolkets Bedehusland over Totenåsen som en klassekampens seiersfane, anført av husmannssønnen, skomakeren, emissæren, jordbrukeren og vandringsmannen M.J. Dahl fra Spydeberg. De hadde vunnet en ufattelig seier over sine husmannslenker!

Derfor er jeg dypt skuffet over de som her på steigan.no ser på Bedehuslandet som et undertrykkelses-land, da det var seierens land. Mannen som ansporet meg var Petros fra Freelab i Polen, tilknyttet P2P-Foundation, og undres nå om ikke denne mystiske Totiki-fyren ble sendt hit til Totistan, hvor Totiban rår, for å åpenbare denne innsikten for meg?

Mjøsmuseet og Østre Toten kommune ønsker virkelig at Bedehuslandet over Totenåsen skal glemmes, ikke en eneste liten mørk krok har det fått på Stenberg friluftsmuseum eller andre steder. De vil at Inger Lise Rypdals sang om Bedehuslandet som undertrykkelsens land, skal være totningenes seierssang over Totenåsens mørke bedehusland. Hvor jeg, som Bedehuslandets siste representant, skal leve som en utstøtt “deplorables” og hatist.

Dessverre klarte de også å slokke engene, Mjøslandets høylys, med hvilke grenda mi fløy like til himmelen. Det siste jeg kan gjøre nå, er å omforme gravmonumentet nedenfor enga mi, til et minnested. Selvsagt, dette blir en vanvittig kamp, da kommunen ikke ønsker å minnes engenes lystige sang. Bare for å få skjermingshaugene mine, V/A-anleggets eneste suksess, skulle jeg drepes.

Ufattelig trist er det at bedehuslandets og husmannsfolkets etterkommere har blitt karrierister, de har sviktet sin fattigmanns-arv og blitt elitenes servile tjenerskap. Det verste jeg har opplevd i hele mitt liv er å ha blodhundene fra BDO etter meg, for å på mest uverdige vis kaste meg ut av min bedrift, hvor jeg trofast hadde tjent siden barndommen. For å rettferdiggjøre denne ugjerningen hevder man at min gjerning kun var en ordinær jobb, hvilket tilsier at man har mistet enhver moralsk substans: http://www.kulturverk.com/2018/08/25/vesten-har-ingen-moralsk-substans-igjen-intervju-med-iben-thranholm/

Så nå er alt husmannsfolket vant, tapt, og jeg har virkelig fått kjenne på kroppen hvordan det var å være en jaget husmann. Heldigvis er jeg ikke en hvem som helst, da min intellektuelle tankekraft overgår hele kommunen, hele slekta og hele Totistan. Ikke en eneste fra elitenes kvakksalvere når meg så mye som til anklene. Hvilket både Achsel Ford og Michel Bauwens bekrefter.

Men hva gjør man nå? Kameramalerpenselen begynner å komme under fingrene, den siste mening, men når jeg ser hvor flinke de profesjonelle er til å redigere fotografiene sine, blir jeg helt satt ut. De er magikere!

Allikevel, å kameramale de siste minner av våre forfedres skjønnhet før den forsvinner, er dette nok? Mine forfedre bedrev klassekamp, og vant. Jeg har tapt, og er tilbake der min husmanns-tippoldefar var. Han byttet ut sine husmannsstøvler med korset, og det samme tenker jeg å gjøre, på stabburstrappa, hvor min oldefar sang fra Pris Herren sammen med Totenåsens apostel. Likesom min tippoldefar tok av sine utslitte husmannsstøvler og byttet dem med korset, vil jeg ta av mine siste utslitte industriarbeider-sko og bytte dem med korset. Både som en hyllest til mine forfedre og Bedehuslandet, men også som et vern mot moderniteten, som kvalte engene. Dette etter råd fra Nikos A. Salingaros. Han uttalte seg i vennlig spøk, men har kommet til at jeg vil ta ham på dypeste alvor. Et stort, fint kors skal jeg finne meg!

Målet i min klassekamp er InnGruppe-Demokratiet til Terje Bongard, de ultimate allmenninger, som et gjenskinn av Bedehuslandet.

Kanskje tar jeg en tur til Tolfa for å inspireres? Har grublet på om dette vil være å snylte på tolfanernes kultur, som er overlegen alt hva vi har her til lands. Men har kommet til at det heller vil være å høste av deres overflod, for å ta med litt av deres gave til verden, hjem. Takk til Steigan, som gjenoppvekket Europas stolteste allmenninger!

"Er det noe den velsituerte urbane middelklassen hater så er det det de oppfatter som vulgære arbeidsfolk, folk som ikke kan de kulturelle kodene som gjelder i salongene, folk som kjører dieselbil og bor i utkanten. "

Og folk som ikke kan kommentere i kommentarfeltene slik at kommentarfelt må stenges.

2 Likes

En forskjell på den nye eliten og den gamle, er at den nye eliten hevder at den ikke er noen elite. Ofte klarer de det kunststykket å mene at de er undertrykket av majoriteten, slik som topplederkvinner som snakker om patriakatet, og med det mener vanlige hvite menn.

En annen ting vår elite har gjort, når opprøret først kom, var å legge skylda på Russland, da det er russisk hybrid krigføring som er skyld i Trump, Brexit og de gule vestene, og ikke at folket hater den eliten som aldri gjør noe fordelaktig for folket. .
russia%20did%20it

Edit: Og denne er helt ny:
putin%20wins

1 Like

DET HANDLER OM EN DEMOKRATISK REVOLUSJON

En god og saklig begrunnet analyse og kommentar fra Pål Steigan. Han har også identifisert et skille som går mellom en overklasse/elite+den øvre middelklassen, som jeg mener er riktig, men det er noe mer i bunn for hva de gule vester handler om.

Hva de gule vester krever er en revolusjonær endring av hvordan samfunnet styres. Derfor står vi ovenfor folkets krav om et demokratisk systemskifte, som innebære å forkaste det gamle systemet, og erstatte det med et nytt system.

Det er en dyptgripende reform av demokratiet de gule vester har som sitt hovedkrav. De vil ha et demokrati hvor folket er den suverene makt, og ikke et demokrati hvor “konge/statsminister/president” og/eller “politiske parti” representerer den suverene makt.

Det Pål Steigan beskriver som: “Manager klassen”, eller bedre forstått på norsk: “Den styrende klassen”, er hva de gule vester vil bli kvitt. De gule vester vil at folket, som et nasjonalt fellesskap, skal utgjøre den styrende makt. Med det blir egentlig hele klassebegrepet borte i politisk ideologisk forstand.

Før den digitale revolusjon av måten vi kommuniserer på har ikke en slik omfattende reform av demokratiet vært mulig, annet enn for små lokalsamfunn, hvor samfunnets individer alle kunne samles på tingvollen for å bli enige om hvordan samfunnet skulle styres.

Nå gir teknologien folket muligheten til virtuelt å samles også for nasjonale beslutninger. Det er ikke lenger behov for politikere, som mellommenn for et demokrati ved representasjon.

De gule vester ser denne muligheten til demokratisk reform, og det forklarer den brede oppslutningen på tvers av de tradisjonelle partipolitiske skillelinjer.

Det stemmer på en prikk - jeg vet det, jeg trodde jeg var en av dem. Så taff jeg en bonde.

Ny type klassekrig? Det er jo den samme klassekrigen som alltid har funnet sted. Bare denne gangen har proletarene på seg gule vester og omtales som «deplorables».

"Klassekamp" er ikke lenger et dekkende begrep i samtidens politiske maktkamp. Meningsinnholdet har endret seg vesentlig fra hva kommunister og marxister m.fl. har skapt av bevissthet om og forståelse for av klassekamp. Det blir en blindgate å fortsette med samme visjoner, strategier og mål som tidligere. Det er hva gule vester har forstått, ved i forstand og kunnskap, ha gjort seg fri fra de tradisjonelle partipolitiske og ideologiske tvangstrøyene. Det er et helt annet og langt videre perspektiv gule vesters visjon, strategi og plan handler om.

Det er ikke kamp om knapper og glansbilder i forhold til arbeidsgivere, det handler om. Kampen står om det politiske systemet vi kaller “demokrati”. Ikke bare kapitalismens økonomiske systemteori, som Karl Marx plukket i biter, og synliggjorde alle svakheter, design- og systemfeil for. Kampen står med andre ord om hvem som skal ha rett til å styre samfunnets økonomi. Skal samfunnet kun styres av et selvutnevnt etablissement, eller skal det være hele folket - i alt sitt mangfold - via en demokratisk prosess uten samtidens design- og systemfeil?

Når gule vester samler seg, og viser sin motvilje mot etablissementets statsstyre, så er det et folkets mangfold som samler seg, på tvers av alle de klasser man kan dele folket i. Det er ingen homogen uniform samling av mennesker, som kan beskrives ved arbeidere, bønder, osv… Det er mennesker fra alle lag i folket, både mht. profesjon, alder, kjønn, legning, livssyn, utdannelse (både akademia og grasrota) m.m…

Hva gule vester reagerer imot er ikke kun sosiale goder målt i pengeverdi som bit for bit tas fra dem (lønn, trygd, pensjon, velferdsytelser m.m.), men enda viktigere er følelsen av ikke å bli respektert og å bli sett ned på av det politiske etablissementet, enten vi snakker om etablissementet internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt. Det er tapet av individuell frihet og fri vilje til innsyn og medvirkning - i samfunnets mange funksjoner som til daglig påvirker dem - det primært handler om.

  • Det handler om demokrati og en anstendig ansvarlig ytringsfrihet, uten spinndoktorers konstante manipulering og forstyrrelse av både demokrati og ytringsfrihet.

  • Det handler om demokrati og ytringsfrihet uten etablissementets forsøk på å regulere og begrense hva som politisk kan sies, menes og ytres - så lenge det sies i ærlig oppriktig hensikt relatert til en identifiserbar kontekst.

  • Det handler også om etikk og moral. Om sinne og avsky for politikk basert på memer, myter, løgner og systematisk desinformasjon.

Gule vester handler om å skape endring på de forhold som er listet her over. Strategien er meget tydelig uttrykt: “Skroting av nåværende politiske system, og inn med folkets demokrati direkte ved borger initiativ”.

Folket med gule vester har rett og slett gitt opp den tradisjonelle klassekampen om knapper og glansbilder. Gule vester handler om å revolusjonere det politiske system ved bruk av restene av det demokrati som enda finnes.

Strategien er strengt ikke-voldelig med respekt for demokratiske prosesser, slik demokratiske prosesser burde være for å tjene folket som et helhetlig mangfoldig fellesskap. Det som kreves er at det politiske etablissement innordner seg i folkets helhetlige mangfoldige fellesskap, og godtar at lover, regler og demokratiske rettigheter skal gjelde likt for alle.

Folket i gule vester godtar ikke lenger at etablissementet bruker ett sett med lover, regler og privilegier for seg selv, og et annet sett med lover, regler og restriksjoner for resten av folket.

NB! Så en melding til akademia, som fungerer som disruptorer i det politiske kommentariat. Slutt med alt det akademiske tøvet som drukner hva det handler om i referanser til alskens bøker og avhandlinger. Bruk hva dere har lest og lært til å tenke og handle selv. Uttrykk dere klart og konsist. Folk flest har null interesse av at dere på narsissistisk vis fokuserer på egne profesjons bautaer og symboler.