Nyheter MDTV Forum Om Doner

Grønt milliardsløseri

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/gront-milliardsloseri/

Norsk storsatsing kastet bort milliardbeløp i Afrika. Av Jan Herdal. Green Resources skulle bli en av Norges største satsinger i Afrika. Det var nettopp slike prosjekter f. eks. daværende miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og nærings- og handelsminister Trond Giske ville se flere av. På seks år tapte selskapet 1,7 mrd. kroner. Budskapet fra de…

4 Likes

Det må da snart gå opp for folk at u-hjelp ikke er noe annet en tyveri.

1 Like

Særtilskudd er alltid overføringer til diverse mindretall, som er kategorisk urettferdig. Problemet er at Erik Solheim og Trond Giske har anledning til å synse og føle hva de vil bruke statsbudsjettet på. Om man lovfester at statsbudsjettet kun kan brukes på infrastruktur som tilbyr lik verdi til samtlige nordmenn, i tillegg til ei lik grunninntekt til samtlige nordmenn, så slipper man at statsbudsjettet renner vekk til tøv som dette.

Dessuten er auka CO2-utslipp en naturlig treplanter. Dess mer petroleum vi forbrenner, dess mer CO2 i atmosfæren, og dess grønnere blir planeten. :wink: