Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Grønn økonomisk vekst er umulig

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/gronn-okonomisk-vekst-er-umulig/

Verdensøkonomien er ikke i stand til å vokse uten at CO2-utslippene også vokser. Det er konklusjonen i en omfattende internasjonal studie som er utarbeidet for European Environmental Bureau (EEB-rapporten), som er en paraplyorganisasjon for 150 grønne organisasjoner i Europa. Dette skriver Dagens Næringsliv. Rapporten har tittelen «Decoupling Debunked» og den slår fullstendig beina under illusjonene…

4 Likes

Herlig! Og ja, selv Bongard er klar på at lommedemokratiet ikke er noe hokus pokus, men er det beste vi har for hånden. Videre er kosmolokalisme et fundamentalt konsept for framtidas produksjon. Samt at vi må bli kvitt alle øyensårene omkring i kulturlandskapet. For egen del holder jeg dessuten en knapp på husmannstroen.

Flott ny artikkel om kosmolokalisme: http://commonstransition.org/p2p-accounting-for-planetary-survival/

1 Like

Mye av dette er veldig selvfølgelig og man trenger ikke engang tenke lenge gjennom det for å forstå at det er sant selv om man ikke har alle nødvendige bakgrunnsdata og analyser. Jeg blei f.eks klar over begrepet “Jevon`s paradox” for noen år siden som er et godt dømme. Hvis jeg f.eks investerer i ei varmepumpe for å redusere strømforbruket til oppvarming vil jeg la oss si spare 5000 kr. årlig. Siden jeg uansett tjener det samme i min jobb er det trolig at jeg vil bruke disse 5000 til noe, la oss si en restplass sydentur som jeg ellers ikke ville tatt meg råd til, eller flere restaurantbesøk. På individnivå trenger det likevel ikke alltid stemme umiddelbart fordi jeg f.eks kan utsette å bruke disse 5000 kr. ved å sette dem i banken, men før eller siden vil de brukes.

Vil man ha ned energibruken og levestandarden ser det for meg ut som det kun er krig, naturkatastrofer, pest o.l som vil fungere, bortsett fra den ene mulige løsningen som heter kvoter. Det siste er upopulært særlig hvis priskvotering (høye avgifter f.eks for å redusere forbruk) brukes fordi det rammer den fattigere delen av befolkningen uproporsjonalt. Framtidige ledere får mye å stri med når vekst ikke lengre er mulig.

2 Likes

Hva skal vi med vekst i mer søppel? Flere byråkratiske krumspring? Hvis du får tid i stedet for penger, kan du tenke deg å bruke den til å gå en tur i skogen?

1 Like

Vi trenger ikke mer vekst, i alle fall ikke i Vesten. Men Vestens befolkning utgjør en minkende del av verdensbefolkningen som du vet, og blant Vestens befolkning har det utviklet seg en kravmentalitet som f.eks gir seg utslag i at det nærmest er en menneskerett å dra til syden hvert år.

Men det er ikke alt som er søppel selv om mye er. Selv tjenestene krever vekst som Steigan er inne på, selv den papirløse verdensveven.

Og derfor er fremtiden atomkraft.

1 Like

Om arbeideklassen skal ha råd til et hjem hvor de kan fostre opp en familie, så må vi ha det, om vi skal ha innvandring.

Tja, Bongard mener det kunne vært mulig å gjøre dette demokratisk, men da trengte vi et mye sterkere demokrati enn nå. Ellers har J.M. Greer begynt å skrive om kollaps igjen, etter et opphold på 2-3 år hvor han har beskjeftiget seg med spirituelle og generelt samfunnsmessige spørsmål. Anbefales! Følg ham på Ecosophia.

1 Like

Nei vel - min erfaring er at før eller siden blir alt det. Her på gården residerer jeg over tusenvis av kavdratmeter med skrot, og noe som fortsatt virker - som sveiseapparatet fra krigens dager. Kvalitet i stedet for kvantitet, kunne jo ha vært en tanke…
Dersom andre hadde fått del i de ressursene som ligger på søpplehaugene våre, så tenker jeg levestandarden villle ha økt betraktelig. Men da må de få det før det tar turen om oss.

1 Like

Eneste måten å løse et dynamisk problem er med et mot-tiltak som vokser fortere enn problemet. I dette tilfellet tror jeg mot-tiltaket er å snu veksten i problemet. Vi må gå fra årlig vekst ikke bare til null-vekst men til negativ vekst. Alle virksomheter må omsette mindre, folk må forbruke mindre, vi må bli færre. Problemet er bare at det ikke finnes en politiker eller næringslivsleder som vil gå inn for noe slikt. Derfor går det til helvete.

1 Like

Skal “folk flest” (mitt vanlige begrep for “arbeiderklassen”) ha råd til bolig må vi legge om hele vårt økonomiske system. “Fractional banking” og bankenes makt må i stor grad vekk fordi det hausser opp boligprisene og belønner lånefinansiering kontra sparing bl.annet. Dette er også en stor grunn til sløsingen man ser i Vesten sammenlignet med mesteparten av resten av verden. Man kjøper hele tida nytt i stedet for å reparere.
Pengesystemet må støttes av gull og eventuelt andre edle metaller slik at boligprisinflasjon (og annen inflasjon) ikke lengre blir mulig eller begrenses til et minimum. Når boligprisene stiger kalles det “verdistigning” fordi “folk flest” virkelig tror at boligen er mer verdt selv om den står på samme stedet og ser akkurat makan ut. I virkeligheten er det boligprisinflasjon skapt av pengemultiplikatoren, lave renter, lave reserver i bankene og økende løpetid på lån. Helt til det hele kollapser og man begynner på nytt slik som etter 1988.

Det spørs hvilket tidsperspektiv man har. Til slutt blir alt skrot som du sier. Problemet vårt er at vi har sluttet å fikse ting, nesten. Jeg har jobbet i avfallsbransjen selv for noen år siden, og det var mange ganger veldig veldig ille å se hva som endte opp i kverna. Elektronikk- og elektrobransjen kaster nesten alt bare ved den minste lille feil, og da mener jeg den minste. En gang f.eks så jeg en ganske stor luftkompressor til anslagsvis 10-15000 kr. med bare en feil på pressostaten som stanser motoren når lufttanken er full, transportskade. Man kunne kjøpt ny pressostat på Biltema til 200 kr. og vips var den fikset. Men siden metallet gjenvinnes kaller vi det likevel “miljøvennlig”, noe det selvsagt ikke er.

De siste tiårene har vi bare beveget oss i feil retning ved å lage produkter med lavere holdbarhet. På det lille kjøkkenet i 2. etasje her har jeg en Lyn-komfyr laget i Oslo på 50-tallet. Tjukke plater og alt fungerer fortsatt selv om den for tida nesten er i daglig bruk. Hvor lenge holder en moderne induksjonskomfyr?

Vet ikke om jeg orker flere kollaps-skribenter. Fikk nok av Kunstler en periode… :sweat_smile:

1 Like

Så du tror at å gå tilbake til begynnelsen av tretti-tallet, vil bringe oss til et mer fornuftig sted?
Det er først og fremst BIS-akkorden som avgjør norske huspriser, du kan sjekke BASEL 1,2 og 3, så ser du tegninga. Kritikken fra mine kapitalistiske venner, er at vi lever i en sosialistisk økonomi - og det har de rett i, bare med den forskjell at den gjelder bare for noen.
Problemet er at vi ikke klarer å forestille oss en annen måte å sette penger ut i sirkulasjon på, enn å monetisere fremtiden, kamuflert som pantelån. Og det må mye penger til, for å holde oss på hamsterhjulet.

Vel, det ser da ut som dine sosialistiske venner i Russland og Kina har skjønt tegninga siden de kjøper gull i rekordfart. Putin og den kinesiske lederen som jeg aldri husker navnet på har skjønt hva virkelige penger er. Greit for dem å ha når de fleste ikke lengre vil motta US$ som betaling :slight_smile:

Alle disse reguleringene om sikkerhet i bankene som du viser til er selvsagt ikke nok. Bankenes egenkapitalkrav i Norge f.eks skal økes fra 15 til 16%, og egenkapitalen er innskyternes innskudd. Når snøballen begynner å rulle hjelper det ikke. Skal vi få til et samfunn hvor vekst stanses eller begrenses må lån også begrenses ved at det kreves 100% sikkerhet innskudd i bankene for hver krone som lånes ut, spekulasjonsøkonomi må opphøre og penger må være støttet av gull mm.

Gro Harlem Brundtland kom med rapporten ‘Our Common Future’
Der argumenterte hun for ‘grønn kapitalisme’
Denne rapporten har bare forsinket vår erkjennelse av at dette er en umulig ting.
Og nå har de fått panikk og begynner å snakke om ‘flyskam’ og diverse andre ‘skammer’…
De som bør skamme seg er de som har ført oss bak lyset og forsterket hele miljøkrisa !!

https://www.sustainabledevelopment2015.org/AdvocacyToolkit/index.php/earth-summit-history/historical-documents/92-our-common-future

2 Likes

Det er fordi det fremstilles som så negativt. Men det behøver det slett ikke å være. Det er fullt mulig å stryke meste parten av dagens jobber, sende dem hjem for å passe hus, unger og familie, uten at vi mister særlig materielt. Det hjelper veldig mye å gjøre som meg - skjerme seg mot all reklame. Savner jeg noe, så leiter jeg det opp selv - på nettet, eller så spør jeg på butikken.
Problemet er distribueringen, og den kan gjøres effektivt og rettferdig gjennom borgerlønn.

Jeg skjønner ikke formelen for kapitalakkumulasjon:

P - V - P´ der P´alltid må være større en P?

P= Kapital V= Varer.

Kan noen fortelle meg hva P`er?

Et bedre ord for “reklame” er atferdsmanipulering, en pådriver for økt konsum, økt ressursbruk, økt vekst. Kanskje reklamen kan bli snudd til noe positivt dersom den fikk en ny misjon: Mindre konsum, mindre ressursbruk, negativ vekst ??? Dette vil i så fall ikke komme fra næringslivet eller fra finansministeren. Det nye ordet må bli: “motreklame”.

2 Likes

Alle burde ha ryddet et dødsbo, slik at de kanskje forstår hva de etterlater seg. Jeg har som mitt livs prosjekt å etterlate meg mindre, enn mora mi gjorde.