Nyheter MDTV Forum Om Doner

Greta Thunbergs tale i FN. Så langt, men ikke lenger?

twitter , linker hun til en svensk artikkel , som forteller at Soros står bak , og prøver å si at det er ikke Greta hun kritiserer, men at Greta blir styrt av mektige krefter, men får mye pepper for å bruke et dehumaniserende ordvalg som “robot” , i sammenheng med at hun kommenterer noe om diagnosen, som virker støtende på mange, slik at selve budskapet kommer i bakgrunnen, men det kan sikkert være en del stråmenn der, som bevisst ønsker å ta fokus vekk fra det hun sier og står opp imot , og som tillegger henne en mening som ikke er der.

Jeg har omtalt Thunberg som robot. Man kan åpenbart leke at man tar det bokstavelig og skrike “hun er et menneske?”, eller fatte at dette mennesket blir styrt og instruert av andre som utnytter hennes oppriktige redsel for klimaet.

Det skjedde noe tull tidligere også, i forbindelse med en pris. Da var antirasistisk senter og human etisk forbunds representant inne i bildet :

Kaja Melsom (født 1975) er en norsk filosof og forfatter. Melsom er ansatt i Human-Etisk Forbund, der hun jobber som seniorrådgiver i avdelingen for ideologi og livssyn.

Til tross for hard kritikk, blant annet fra nøkkelpersoner ved Antirasistisk Senter, har hun ( Kari ) nektet å redegjøre for hva hun egentlig har forsøkt å si. Dette er i mine øyne så alvorlig at det overskygger juryens opprinnelige begrunnelse for å gi henne prisen, skriver Melsom i en e-post til norske medier.

1 Like

Dette er jo en kampanje rettet mot Kari Jaquesson. Filosofen Kaja Melsom er enten uærlig eller bare stokk dum i sin totale missforståelse her. Siden hun tross alt har klart å gjennomføre en utdanning i filosofi, regner jeg alternativ nr 1 som mest sannsynlig. Hun bør lese seg opp på sin Sokrates, og gå i dialog med Kari Jaquesson.

1 Like