Nyheter MDTV Forum Om Doner

Greta Thunbergs tale i FN. Så langt, men ikke lenger?