Nyheter MDTV Forum Om Doner

Greta Thunbergs tale i FN. Så langt, men ikke lenger?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/greta-thunbergs-tale-i-fn-sa-langt-men-ikke-lenger/

Den seksten år gamle klimaaktivisten Greta Thunberg, som har stått og står i spissen for bevegelsen FridaysForFuture talte i FNs hovedforsamling under klimamøtet 23. september 2019. Hun leverte et følelsesladet og sterkt angrep på verdens politikere og anklaget dem for å ha sviktet henne og hennes generasjon: En transkripsjon av talen finnes her. I talen…

1 Like

Vi trenger kommunisme…

1 Like

Er så hjertens enig i den siste kommentaren. Så lenge aktivistene ikke så mye som nevner ordet krig, er de ikke troverdige. De spør ikke heller hvorfor Pentagon ikke har rapporteringsplikt. Det har tidligere vært pekt på at de er storforbrukere av olje, og slipper ut mer CO2 enn mange av verdens land. Dertil kommer andre miljøskader, og hva det koster å bygge opp igjen etter en krig.

3 Likes

Det er fleire analogiar enn Jack London. Dickens skreiv novella “The Chimes”, utgjeven 1844, og i den forteljinga opptrer arbeidaren Will Fern, som (rettnok i ein draumesekvens) har høve til å snakke makta midt imot. Siste avsnittet av talen hans går slik:

“‘Do I say this to serve MY cause!’ cried Fern. ‘Who can give me back my liberty, who can give me back my good name, who can give me back my innocent niece? Not all the Lords and Ladies in wide England. But, gentlemen, gentlemen, dealing with other men like me, begin at the right end. Give us, in mercy, better homes when we’re a-lying in our cradles; give us better food when we’re a-working for our lives; give us kinder laws to bring us back when were a-going wrong; and don’t set jail, jail, jail, afore us, everywhere we turn. There an’t a condescension you can show the Labourer then, that he won’t take, as ready and as grateful as a man can be; for, he has a patient, peaceful, willing heart. But you must put his rightful spirit in him first; for, whether he’s a wreck and ruin such as me, or is like one of them that stand here now, his spirit is divided from you at this time. Bring it back, gentlefolks, bring it back! Bring it back, afore the day comes when even his Bible changes in his altered mind, and the words seem to him to read, as they have sometimes read in my own eyes — in jail: “Whither thou goest, I can Not go; where thou lodgest, I do Not lodge; thy people are Not my people; Nor thy God my God!’”

1 Like

Og, for å ha nemnt det: “Mannen som ler” av Victor Hugo, der hovudpersonen Gwynplaine tiltalar britiske House of Lords om lag på same vis… (1869).

1 Like

Jaggu er det øya som ser. Jeg synes den lille virker totalt fjernstyrt. Alternativt psykotisk. Og med Soros og Gates i fanklubben er det vel i overkant optimistisk å håpe på kritikk mot krig fra den kanten :wink:

3 Likes

Dermed er det store spørsmålet kva som vil hende no utover. FNs generalforsamling er ikkje nett den tyngste maktposisjonen i verda.

1 Like

Det er nok mer som ikke gjør de troverdige.

3 Likes

Og det tror jeg vi kan være glade for.

Forøvrig og uten sammenheng, så går det ikke an å snakke om miljøutfordringer og fremtiden, om man ikke har verdens viktigste graf liggende foran seg.

3 Likes

Sant nok, men det er det med krig som opprører meg mest.

1 Like

Thunberg er et friskt pust og et nødvendig element i dagens grådige forfall. Det er de som skal arve våre innovative investeringer - på bekostning av natur og dyrearter. Bare så synd at hennes mentorer, det vil si mainstreamFakeNews unnlater å ta med et hinsides “klima-avtrykk” - og det er i krig og opprustningsindustrien. Skal du ha raske penger i bermudashorts - gå inn i Siemenskonglomeratene og deres “fornybare” fugledrapsmaskiner. Det er derfor de fronter henne.

3 Likes

Der er det nok kjønnsforskjeller. Krig er det som opprører meg minst, mens det er hykleriet som gjør meg forbannet.

Nåja, det jeg mente var at krig er noe av de mest ødeleggende både for miljø, mennesker, klima og hva det måtte være, ihvertfall når det dreier seg om det som er menneskeskapt. Ellers er jeg enig i det med hykleri. før forrige stortingsvalg sendte jeg et spørsmål til MDG om det med krig, militære operasjoner og forflytninger. De hadde hjelp av frivillige til å svare på innkommende spørsmål, og han som svarte meg var ærlig nok til å si at noen hadde tatt det opp på landsmøtet, men var blitt nedstemt. Så vet man det…

4 Likes

Jada, Thunberg er modig og alt det der. Men Steigan, hvor kommer Thunberg fra? Hvordan får hun taletid i EU-parlamentet, i FN og her og der? Det er millioner på millioner av 16 åringer som er modige nok til å tale, og de fleste av dem er også i stand til å si det som Thunberg sier. Men hvem sørger for at akkurat Thunberg kommer til orde? Hvem har hun bak seg, og hvorfor skyver de en 16 år gammel jente framfor seg på en slik måte at de skal ha verden til å tro at hun er helt self made? Narrativet om en self made Thunberg er fake news. Og fake news pleier å følge av skjulte agendaer.

7 Likes

4 Likes

Slik jeg ser det er de desperate, og siden de klarte å få Greta til å bli en snakkis, vil alle med makt ses med henne, så de også får vist at de er på det gode laget som prioriterer å redde verden.

Vanlige folk er lei miljøskatter, mens politikerne er nødt til å få produsert ennå mer dårlig samvittighet, så en lei befolkning aksepterer ennå mer miljøskatt.

2 Likes

Om du ser hvem dette kommer fra opprinnelig, så er det amerikanske cuckservative, og vi kaller det for DR3 = Democrats R the real racists.

Strategien er elendig om du er konservativ, da å beskylde progressive for å ikke leve opp til sine ideaer, litt for mye tvinger deg til å være reaksjonær og leve opp til de samme idealene du egentlig ikke støtter, bare for å vinne et retorisk poeng.
DR3

Hvorfor hun får taletid, musefletter har jo fungert tidligere.

3 Likes

Johnny did not come lately. He absolutely nailed this whole sick issue.
A diabolic, toxic mix of lies, fraud, manipulation, propaganda and corruption.
Like, at La Scala, when the feets starts hitting the floor, and override the applause, you know you have sucess.:sunglasses:

Hvem står bak og skriver talene og hvem finansierer dem?!
Løsningene til disse panikkskaperne gir bare flytting av utslipp eller tilbake til steinalderen. Steinalderen hadde som kjent mye sykdom, krig, utstrakt nedhogging av skog, og utsletting av de fleste store dyr. Hadde vi ikke funnet kull og olje, så hadde det ikke vært skog og hval igjen i dag.
Vesten har holdt utslippene nede siste tiårene ved at Kina har tatt over mye av produksjonen og utslippene. Det løser ikke noe problem, bare flytter et problem. Mens arbeidsledigheten øker i vesten.

2 Likes