Nyheter MDTV Forum Om Doner

Google, Facebook og BlackRock skal ødelegge mer norsk natur med vindfarmer


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/01/google-facebook-og-blackrock-skal-odelegge-mer-norsk-natur-med-vindfarmer/

Det pågår en investeringsboom i norsk vindkraft. Den er drevet av utenlandske selskaper som investerer milliarder i nye, gigantiske anlegg i store deler av landet. I 2018 ble det investert 16,2 milliarder kroner i kraftproduksjon og i 2019 skal investeringene øke til 17,6 milliarder, skriver E24. Nettavisa skriver blant annet: Blant de større vindprosjektene som…


#2

Altså 50% av utgiftene til vindkraft er subsidiert av skattebetalerne.
Det betyr at hvis strømprisen i Norge fordobles, så vil denne subsidiering kunne opphøre.
Det er vel det som er planen.

Men når det gjelder utbyggingen av sentralnettet ifbm vindmølleutbygging mm, så er det nok slik at dette er noe som betales av strømkundene direkte via strømregningen. Litt høyere nettleie sammen med litt høyere strømpris pga nye utenlandskabler (eller pga økt CO2 avgift i Europa eller pga strømmangel i Sverige) så vil flere norske smelteverk kunne oppleve konkurs.


#3

Hei! Greit nok at vindmølleprosjektene for Norge isolert sett ikke er miljøvennlig med tanke på inngrepet i natur…Men om en tar co2 utslippet totalt sett i EU vil det kunne reduseres om Norge kan bidra med grønn energi på markedet. Med ta tanke på utfordringen klimaendringene byr på og hvor vanskelig det er å kutte, bør alle bidra så mye som mulig. Så om der er miljøvennlig eller ei bør diskuteres her en gang til!


#4

Ja, det er nesten så en får lyst til å gjemme dem under vann. Vindmøllene - altså, ikke Facebook.


#5

Energipolitikken i EU (energi-union) er problematisk og kan skade det norske samfunn ganske hardt selv om EUs energipoltikk også kan redusere det totale CO2-utslippet. Inntil videre er det lov til å subsidiere vindkraft i Norge. Men hvor lenge varer dette kan man lure på. Helst vil EU at det skal være samme strømpris i alle land og områder av Europa, og subsidiering skal være forbudt da det vil være konkurransevridende.

Norge er i den situasjon at landet tilnærmet har helt ren strøm og også billig strøm inntil videre. Norge har noen av verdens aller reneste smelteverk. Blir smelteverkene i Norge lagt ned (pga økte strømpriser og økt nettleie) kan smelteverkene feks bli flyttet til Qatar (som bruker gass) og til land utenfor EU som feks bruker kullkraft. Ikke særlig gunstig mht CO2-utslipp.

Når EU øker sin CO2-avgift så fører det til økt strømpris i EU men også til økt strømpris i Norge til tross for at det ikke skjer CO2-uslipp fra norsk strømproduksjon (det heter at forurenser skal betale, men her betaler også den som ikke forurenser).

Det finnes imilertid en ordning for CO2-kompensasjon i Norge som tar hensyn til dette. Men ordningen oppveier altså bare for en del av de ulemper som utenlandskablene påfører landet (og ikke for alle ulempene).

Her følger en ganske lang vurdering av hvordan denne kompensasjonsordning eventuelt kan bli utformet fremover. Det er uklart hvordan denne ordning blir i 2019, jeg sitter med det inntrykk at dagens regjering ønsker minst mulig kompensasjon for på det vis å få presset opp strømprisen.


#6

NORWEA lobbierer; overfor politikere i Norge og overfor internasjonal kapital og investorselskaper. De internasjonale selskapene investerer i det de trur skal skaffe de en grønn image, fordi de trur det er lønnsomt. Dermed blir de store internasjonale selskapene mektige krefter som vi må regne med vil motarbeide fakta om vindkraftindustriens mange destruktive konsekvenser for natur og samfunn. Verdiene fpr null verdi. Her skal verden berges. Vi må bare sitte å se på.

Dette systemet har store ressurser og vever og spinner og strammer nettet rundt oss i de nye koloniene.

Rundt 2005 iverksatte statsforvaltninga en stor tilpasning og endringer av konsesjonslover og plan- og bygningsloven. Målet var lettvint saksbehandling av vindkraft og såkalt “småkraft”, dvs. Stortingets “fornybarsatsing”. Alle gamle prinsipper om langsiktig forvaltning og “fore var” ble forkasta. Ødeleggelsene har foregått i 15 år, likevel er det ikke foretatt noen evaluering.

Vi har sett konsekvensene lenge nok nå! Det haster med en Time out. NVEs rammeplan må legges bort og el-sertifikatene må legges døde.