Nyheter MDTV Forum Om Doner

Globale trusler mot pressefrihet


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/globale-trusler-mot-pressefrihet/

Av Terje Alnes. Utgjør en livstidsdom i fengsel for Julian Assange en trussel mot pressefriheten over hele verden? Torsdag 22. august kl. 19.00 på Media City Bergen – «Global Threats to Press Freedom» – debatt om arrestasjonen av WikiLeaks-utgiver Julian Assange og angrep på pressefriheten rundt om i verden. Arrangementet er en direkte oppfølging av…