Nyheter MDTV Forum Om Doner

Gjestearbeidere i Qatar streiker mot ulevelige arbeidsforhold


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/gjestearbeidere-i-qatar-streiker-mot-ulevelige-arbeidsforhold/

Hundrevis av gjestearbeidere i Qatar gikk til streik første uke i august 2019. De streiket mot ulevelige arbeidsforhold, mot lave lønninger og mot at lønninger ikke var betalt. Videoer som spres på nettet viser demonstranter i gule vester som er samlet til protestaksjon omringet av opprørspoliti: Weitere Videos der Proteste & Demonstrationen von Arbeitern in…


#2

Hydro har smelteverk i Qatar. Landet har både billig gass og billig arbeidskraft, noe som er gunstig for Hydro. Det har vært en slags drakamp internt i Hydro om selskapet skal satse i Norge eller i andre land. Hydro fikk innvilget gunstige og stabile ordninger mht strøm i Norge og valgte å satse videre i Norge. Men hva skjer fremover hvis strømprisene i Norge stiger, velger Hydro å flytte sin aluminiums produksjon ut av Norge og heller satse på kun å selge strøm i Norge?