Nyheter MDTV Forum Om Doner

Gir flere redningsmenn flere lik? Dessverre: Ja

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/gir-flere-redningsmenn-flere-lik-dessverre-ja/

Av Ove Bengt Berg. Det er Kjetil Wiedswang som stiller dette spørsmålet i Dagens Næringsliv 28. juli 2019, der han skriver om det han omtaler som Middelhavstragedien. Wiedswang skreiv om dette i DN 16. juli i år om «Maritim moral». politikus.no skreiv om det 17. juli. Kjetil Wiedswang skriver om Middelhavstragedien i DN. Wiedswang har fått kritikk…

1 Like

Politikken med å hjelpe et fåtall av migrantene, på bekostning av det store fattige flertallet som må bli igjen i det dysfunksjonelle landet, er yndlingsstrategien til Bjørnar Moxnes og middelklassesosialistene.

De kaller dette humanisme, de tror de er humanister, men innser ikke at de, med denne politikken, støtter både storkapitalen og kyniske kriminelle nettverk. Bjørnar Moxnes og middelklassesosialistene fungerer som løpegutter for storkapitalen og kriminelle nettverk. Hvorfor heller ikke hjelpe det fattige flertallet i det ødelagte landet?

I Norge har Bjørnar Moxnes og middelklassesosialistene blitt den syvende landeplage. De eneste som tjener på denne feilslåtte flyktningepolitikken er de rike, samt noen middelklassesosialister, alle andre blir fattigere. Og hvis noen våger å protestere på denne politikken så vet vi hva som skjer…:fearful:

4 Likes

Den “syvnde landeplagen” er da ikke mennesker drevne av frykt fra et helvete forårsaket av den reelle syvende landeplagen - USA/NATO - tidligere europeiske kolonimakter.

2 Likes

Det er folk som kommer fra land hvor befolkningen har for lav snitt IQ til å lage funksjonible samfunn, og hvis du vil at alle hvite land skal bli som dagens brune, så må du bare logre for mer innvandring, og legge skylda på vestlig imperialisme.

Om flertallet kom fra land USA/NATO har ødelgt så ville du hatt et poeng, men det er ikke tilfellet med de fleste.

1 Like

Satan kommer som en lysets engel, som det står i skriften.

Det er en del av konseptet - å la mest mulig av Afrikas håp drukne i Middelhavet. Både fysisk eller åndelig.
Resten skal brukes til ødelegge Europa. Dette er den endelige konflikten mellom godt og ondt, og det kan være svært vanskelig å velge rett side. Samme hva du gjør, så ender du lett opp et annet sted enn du trodde. Det er derfor jeg prøver å gå så nært Jesus jeg kan, for da vet jeg at jeg er på rett veg.

1 Like

Deres humanisme består i å tvinge andre mennesker til å følge deres vilje, da jeg ikke ser innvandringsforkjempere som gidder å være venner med de inviterte, og det er arbeiderklassens barn som skal være integreringsverktøy, da deres barn har brukt for et stimulerende læringsmiljø hvor det ikke er for mange svake elever som tar oppmerksomheten og holder de andre elevene tilbake.

Man kan lete vidt og bredt, men jeg tror det skal være vanskelig å finne større hyklere enn dagens sosialistiske partier.

2 Likes

Innvandringspolitikken er krigføring mot Europa med ikke-integrerbar masseinnvandring fra Afrika og midt-Østen som våpen. De som står bak er den globale storkapitalen, som har til hensikt å utmatte Europas økonomier til en økonomisk kollaps. En økonomisk kollaps som kommer uansett for Europa på grunn av den kontinuerlige negative fødselsraten for alle europeiske vertbefolkninger.

Storkapitalen har ikke tid til å vente så lenge. Masseinnvandringen fra Afrika spesielt bringer den økonomiske kollapsen mye nærmere i tid. Dette for å tvinge europeiske land til å låne enorme beløp fra Verdens-banken og IMF, som er storkapitalens instrumenter for en ikke-militær overtakelse av nasjoner og stater.

Lån som de vet aldrende vertbefolkninger ikke kan betale tilbake, og VB og IMF kan ta landressurser og andre aktiva som betaling. Betingelsene for å få lånene er som vi vet at landene må åpne sine økonomier for privatisering, “restrukturere” staten, dvs avskaffe velferdsstaten og blandings-økonomiene, og implementere markedsøkonomi.

Dette er en oppskrift den globale storkapitalen har fulgt ved å bruke VB og IMF til å ta over Latin-Amerika, deler av Asia og store deler av Afrika fra 60 årene frem til i dag. Det var lett for for dem å ta over svake stater på denne måten, ved å ødelegge valutaen ved spekulasjon, tvinge de til å ta opp lån de ikke kunne betale, og gå inn og administrere som kreditor.

Sterke europeiske stater krever en annen tilnærming, og destabilisere dem ved å ødelegge de innenfra med ikke integrerbar masseinnvandring med en humanitær fasade, i en situasjon hvor vertbefolkningene er i tilbakegang har vært en suksess for storkapitalen. Når vertbefolkningene som står for skattegrunnlaget går tilbake, og den ikke-integrerbare masseinnvandringen med høy fødselsrate belaster alle offentlige budsjetter mer og mer år for år, også fordi annen og tredje generasjon innvandrere fra MENA land heller ikke integreres, må dette frembringe en økonomisk kollaps.

Allerede nå belaster en fremdeles lav prosentandel innvandrere fra MENA land det meste av helse og sosialbudsjettene, og tilleggs-kriminaliteten deres har fått ordensmakten i nesten alle europeiske land i kne. Selv om de fleste aldri kan kvalifiseres til europeisk arbeidsliv, får de likevel økonomisk og materielt det bedre enn arbeiderklassen i vertlandene på arbeiderklassens bekostning.

Den sosiale uroen dette medfører slås ned som rasisme, og storkapitalens politikere og MSM skjønnmaler masseinnvandringen og underrapporterer alle negative sider. En nølende europeisk vertbefolkning ført bak lyset venter og ser det an, uten å forstå at det er for sent.

Nå går ødeleggelsen av Europa av seg selv, the point of no return er passert forlengst, og storkapitalen med Soros som frontfigur som står bak, kan nå bare lene seg tilbake og gratulere hverandre, Europa er snart i knestående, og VB og IMF er snart Europas administratorer, alt etter NWOs plan.

1 Like