Nyheter MDTV Forum Om Doner

Gilead har betalt $ 178 millioner til leger for å markedsføre medisiner til tross for pasienters dødsfall

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/gilead-har-betalt-178-millioner-til-leger-for-a-markedsfore-medisiner-til-tross-for-pasienters-dodsfall/

Den amerikanske farmasøytiske giganten Gilead har betalt minst 178 millioner dollar til leger og 81 millioner dollar til sykehus i USA for å markedsføre og foreskrive selskapets medisiner til tross for tilfeller av dødsfall og alvorlige bivirkninger. Legemiddelprodusenten finansierte så mange som 21.833 leger bare i 2019, ifølge data om Gilead-utbetalinger fra 2013 til 2019.…

5 Likes

Big Pharma er en av storkapitalens største industrier, og har hatt mange tusen milliarder dollar i fortjeneste bare i de siste årtiene. De er så integrerte i maktapparatet i USA at et enstemmig flertall i kongress og senat vedtok at DEA Office of Diversion Control som et statlig kontrollorgan, og som skal stoppe forsendelser av legemidler hvis de er mistenkelig store i forhold til folketall i feks en by, ikke skulle stoppe store opioid-forsendelserer. Kilde WSWS.

Dette bidro sterkt til at millioner av amerikanere ble avhengig av smertestillende, og dermed tok Big Pharma en del av markedet fra narkotika-kartellene i USA. Med opioider fikk mange et narkotikum på resept, som også leger og apotek tjente stort på. Big Pharma er så mektig at de har sine folk i legemiddeltilsyn i vestlige land og dermed godkjenner egne medisiner.

Her i Norge har storkapitalens politikere vedtatt at den farmasøytiske industrien ikke kan saksøkes hvis medisiner gir bivirkninger, det må pasienten søke om i pasientskade-erstatningsordningen.

Fra Fritt vaksinevalg:
“Vi har her gjennom oversikter over erstatningssystemer fra mange land vist at det gjennomgående er statlige myndigheter som påtar seg ansvaret for vaksineskader. I USA har vaksineindustrien et system som gjør dem så og si fullstendig fritatt for søksmål i de vanlige rettssystemer. Vi mener at vi med bakgrunn i dette har belegg for å hevde at industrien i praksis er fritatt for erstatningsansvar”. Kilde.

Norge bør ha statlig eide selskaper som produserer viktige medisiner som selges til selvkost. Men for å få til det må de globalistiske politikerne ut av Stortinget og erstattes av politikere som representerer folk og land og ikke global storkapital.

5 Likes

Da må vi dyrke fram sånne:

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.