Nyheter MDTV Forum Om Doner

Gigantavtale mellom Kina og Iran ryster den globale oljesektoren

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/gigantavtale-mellom-kina-og-iran-ryster-den-globale-oljesektoren/

De to historiske stormaktene i Sentral- og Øst-Asia, Persia (Iran) og Kina har funnet hverandre i et strategisk partnerskap som vil få enorme internasjonale konsekvenser. Bærebjelken i dette partnerskapet er en avtale der Kina forplikter seg til å investere 280 milliarder dollar – eller et fjerdedels norsk oljefond – i Irans olje-, gass- og petrokjemiske…

4 Likes

Wolfovitsdoktrinen; Vi vil aldri tillate at andre nasjoner får den posisjonen Sovjet hadde.
Neivel. Da er jo verdenskrig eneste alternativ.
Nb. Jeg har ikke kunnet få opp steigan.no den siste uken. Har det vært dataproblemer?

1 Like

Jeg har fått opp Steigan uten problemer hele tiden. Og ja, en slik avtale bringer nok USA sin krig nærmere, USA kan ikke tillate seg at andre nasjoner gjør det bra.

1 Like