Nyheter MDTV Forum Om Doner

Gi fredsprisen til Cubas helsearbeidere!

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/gi-fredsprisen-til-cubas-helsearbeidere/

Av Terje Alnes. En internasjonal kampanje arbeider for å gi Nobels Fredspris 2021 til Cubas helsearbeidere i Henry Reeve International Medical Brigade. Cuba har hittil sendt 46 helsebrigader til over 30 land og territorier for å motarbeide Corona-viruset. Over 3.000 helsearbeidere har gjort en stor innsats, 65 % av disse helsearbeiderne er kvinner. Spartakus.no har…

4 Likes

Helsearbeiderne fra Cuba er definitivt en god kandidat til fredsprisen, spesielt i den situasjon landet befinner seg i. Støtter forslaget !

3 Likes

Til tross for USAs handelsblokade i 60 år, som har hindret Cuba i å kunne importere mye, blant annet reservedeler for infrastruktur, biler og landbruksmaskiner, har Cubas ledere klart å fordele ressursene så alle har hatt mat, bolig, skole og et helsevesen. Et gratis utdanningssystem for alle til og med universitets-utdannelse, en student betaler bare for bøkene.

Til tross for blokaden som har hindret mye av eksport og import, har Cuba ressurser nok, og det etter en fordelingspolitikk som setter folket først, til å klare å utdanne så mange leger og sykepleiere at de kan sende brigader av helsepersonell til over 30 land som trenger hjelp.

Så klart at de cubanske helsebrigadene burde være soleklare kandidater til en fredspris. Men skulle ikke en måte å organisere et land på som fordeler ressursene til alle så de aller fleste har så de klarer seg, og gratis skole, utdannelse, helsestell og sosialt sikkerhetsnett til alle borgere til tross for å være under en handelsblokade i 60 år, også få en fredspris?

Da hadde nok USA protestert kraftig, for et land som har nasjonalisert sine landressurser og gjort det til folkets eiendom, og fordelt de tilgjengelige ressursene til folket og ikke til en elite, vil de ikke gi en fredspris, for dette er det motsatte av storkapitalens globalisme.

3 Likes

Nå er ikke dette Folkets fredspris. Alfred Nobel var vel det man kan kalle elite.
" At that time, Stadtallendorf was the largest place of ammunition production in Europe. During World War Two, more than 100,000 people coming from camps managed by the SSwere forced to work there."
En artig detalj er at av de 100 000 som ble tvunget til å jobbe der fikk bare 1300 jøder erstatning

3 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.