Nyheter MDTV Forum Om Doner

"Gates Ag One": enda et forsøk på å dytte bøndene inn i agrobusiness

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/gates-ag-one-enda-et-forsok-pa-a-dytte-bondene-inn-i-agrobusiness/

I januar 2020 kunngjorde Bill & Melinda Gates Foundation at de vil opprette et nytt institutt, for å «muliggjøre fremme av motstandsdyktige, produksjonsfremmende frø» og introdusere vitenskapelige gjennombrudd i spesifikke avlinger som er viktige for småbrukere, spesielt i Afrika sør for Sahara og Sør-Asia. Det vil «fremme høykonsekvensfunn som kan hjelpe småbrukere og øke hastigheten…

4 Likes