Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ganske enkelt historisk

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/06/ganske-enkelt-historisk/

Av Pål Steigan. Donald Trump hadde sagt på forhånd at han ville avbryte møtet med Kim Jung-un umiddelbart hvis han kjente at det ikke ville føre til resultater. Det gjorde han ikke. Møtet på Capella Singapore hotell omfattet også en samtale mellom de to uten rådgivere, men bare oversettere til stede. Og de kom ut…

3 Likes

Dette er kort og godt en fantastisk begivenhet. Jeg vil påstå at dette ikke kunnet ha skjedd uten Trump i presidentstolen. Det beste med dette er at Trump viser evne til å ta nye veier inn på de diplomatiske arenaer ved å skape personlig kjemi mellom to i utgangspunktet motsetninger. Så gjenstår det å se om det amerikanske politiske etablissement er i stand til å akseptere denne tilnærmingen til Nord-Korea. Også mainstream-pressen vil få en nøtt å knekke, ovasjoner i denne vil styrke Trump, noe som vil bryte med denne pressens måte å fremstille han så langt. Neste skritt kan bli et vellykket møte med Putin og det hele kan ende med Nobel fredspris.

Det fører ikke til noen verdens ting. Historien har vist oss hvordan USA behandler avtalepartnere. De kommer til å bryte den slik de gjorde med den forrige og slik de gjorde med avtalen med Gorbatsjov. Kanskje de kan oppnå å få Kim til å ruste ned, og det var nok intensjonen, før det braker løs igjen? Soldatene og sanksjonene består i landet.

1 Like

Har feks Kim mulighet til å kunne inngå avtale med Kina om militær beskyttelse av Nord-Korea mot at den nye silkeveien etableres gjennom hele Korea halvøya, og at Kina og Syd-Korea (og evt også Japan) får tilgang til naturressursene i Nord-Korea samtidig som USA settes helt på sidelinjen?

Det er mye spekulasjoner som kan knyttes til Trumps uttalelse om at USA garanterer for Nord-Koreas sikkerhet hvis den (ensidige) avtalen om fullstendig nedrustning oppfylles. Ifølge Politico som har gjengitt avtalen, ser det ikke ut som at USA skal trekke sine styrker og miltære materiell fra Sør-Korea, selv om felles øvelser stoppes under forhandlingene. (Opphevelse av sanksjonene er ikke nevnt i avtalen, selv om det er sannsynlig). Og hva krever USA til gjengjeld for garantien om sikkerhet? Et gjenforent Sør og Nord-Korea betyr et marked på ca 80 millioner mennesker, og veldige naturressurser.

Vil USA stå og se på at Kina legger sin Belt and Road vei gjennom Korea? Den planlagte jernbanen fra Sør- Korea og gjennom Nord-Korea vil bringe varer fra Sør og Nord-Korea til Kina, Russland og Europa, og gjør at handelen øker sterkt mellom et forent Korea, Kina, Russland og Europa og holder USA utenfor? Det kan tenkes at USA krever at et forent Korea hovedsakelig handler med USA til gjengjeld for “sikkerhetsgarantien” for å stoppe Kinas belt and Road og handel med Russland og Europa.

1 Like

Under sin pressekonferanse uttalte Trump at man trenger ikke mot for å gå til krig. Det er for å skape fred man trenger mot. - - - Er det ikke det jeg har tenkt i mange år: amerikanerne er grunnleggende feige!