Nyheter MDTV Forum Om Doner

Gängvåldet: Så tog gängen makten

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/gangvaldet-sa-tog-gangen-makten/

Av Robert Wettersten. Fra den svenske avisa Proletären. Kriminella nätverk baserade på släkt- och vänskapsband, klantillhörighet, etnicitet och religiös tillhörighet. Den organiserade kriminaliteten ser annorlunda ut idag jämfört med 1990-talets mc-gäng. Ökande ekonomiska klyftor. Arbetslöshet. Så kallade utanförskapsområden. Barn och ungdomar – i första hand pojkar – som hoppar av, eller inte klarar, skolan. Människor…

2 Likes

Kriminella nätverk baserade på släkt- och vänskapsband, klantillhörighet, etnicitet och religiös tillhörighet.

Presis som Venezias Le Scuole og husmannstroen rundt Totenåsen! Bare det at her skapte man vidunderlig vakre allmenninger. Så slik det går i Sverige er slik det må gå når man utraderer tradisjonene. Staten må ikke tro at mennesker er maskiner, vi vil alltid søke å danne inngrupper. I Venezia bygde man verdens vidunderligste by og det ypperste av urban kultur gjennom inngruppe-tilhørighet. I Sverige gjør man det samme, men med negativt fortegn.

  1. Innfør visumplikt.
  2. Send hjem så mange som mulig.
  3. Ta det fra der.