Nyheter MDTV Forum Om Doner

– G7 – en avleggs, unyttig prateklubb


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/g7-en-avleggs-unyttig-prateklubb/

Frankrikes president Emmanuel Macron har samlet toppene i det såkalte G7 til møte i den baskiske byen Biarritz (Miarritze på baskisk). Men verken han eller de andre møtedeltakerne har klart å dekke over at G7 er en levning fra fortida uten særlig betydning i dag. Som kommentatoren Finian Cunningham skriver «G7 er en avleggs og…


#2

Har de noensinne vært noe annet?


#3

Ingen tvil om at maktbalansen i verden har forandret seg mye de siste 20 årene. Når jeg var liten var G8/G7 en elite klubb for verdens ledende industriland. På den tiden var Kina og India fortsatt underutviklede, fattige u-land. Russland lå også langt nede etter krisen på 90-tallet. Nå 20 år senere har mye forandret seg.

Spesielt har Kina hatt en voldsom vekst og blitt verdens største eller nest største økonomi avhengig av hvilken måte man måler på. India har også vokst mye. Russland har også reist seg igjen etter krisen på 90-tallet. Trøsten for G7 landene må være at selv om Kina og India går fordi dem i total økonomisk produksjon, så er fortsatt G7 landene mye rikere målt i BNP per innbygger.

Uansett er jeg enig med Steigan i at G7 i stor grad fremstår som en prateklubb hvor medlemmene ikke ser ut til å ha fått med seg at mye har forandret seg, og at deres makt og innflytelse er mindre nå enn hva den var for 20 år siden. Hvis G7 skal ha noen relevans så bør de innlemme India, Kina og Russland som fullverdige medlemmer.


#4

Når man ser kartet, og tar utviklingen i betraktning, er det ikke vanskelig å forstå at den nye verdensmakt kommer fra øst. Da bør vi europeere huske at disse landene øst for oss har lange tradisjoner for autoritære styresett. Og vi blir nødt til å samarbeide tettere med de enten vi vil eller ikke. Derfor bør vi verne om ytringsfrihet og folkestyre mer enn noen gang. Men i den liberale ånd holder vi på med det stikk motsatte.


#5

Det er som å leve i et mareritt - alt viser seg å være motsatt av det jeg ble fortalt.