Nyheter MDTV Forum Om Doner

Fylkesrådet i Nordland: – Portforbud i strid med Grunnloven og menneskerettighetene

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/fylkesradet-i-nordland-portforbud-i-strid-med-grunnloven-og-menneskerettighetene/

Fylkesrådet i Nordland går imot Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å kunne innføre portforbud som et virkemiddel for å hindre virusspredning. I høringssvaret til «Forslag om endringer i smittevernloven, åpning for innføring av portforbud», gir fylkesrådet tydelig beskjed til sentrale myndigheter. -Portforbud vil være et svært inngripende tiltak, og står etter…

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.